Hướng dẫn giải bài xích 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều sgk thứ Lí 10. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk trang bị Lí 10 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc và bài xích tập, kèm theo công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn đồ dùng lý 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Câu hỏi và bài tập lý 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Tốc độ tức thời – chuyển động thẳng đổi khác đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc ngay tắp lự của một thứ tại một điểm cho ta biết tại đặc điểm đó vật vận động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của một thiết bị tại một điểm là 1 trong những đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật chuyển động

– Phương cùng chiều là phương với chiều của gửi động

– Độ dài trình diễn độ bự của gia tốc theo một tỉ trọng xích như thế nào đó.

Véctơ vận tốc được dùng làm đặc trưng cho vận động về sự nhanh, chậm chạp và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi nhiều vật vận động trên một con đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải lựa chọn 1 chiều dương trên phố thẳng đó cùng quy cầu như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương bao gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng khẳng định bằng yêu mến số thân độ đổi thay thiên gia tốc ∆v và khoảng thời gian vận tốc biến hóa thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho thấy vận tốc thay đổi thiên nhanh hay lờ lững theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của gia tốc là mét bên trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong chuyển động thẳng cấp tốc dần các của một vật, véc tơ tốc độ có nơi bắt đầu ở vật đưa động, có phương cùng chiều trùng với phương cùng chiều của véc tơ tốc độ và bao gồm độ dài tỉ lệ với độ mập của gia tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) thuộc chiều với các véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều

a) bí quyết tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) cùng dấu với (v) và (v_0)

b) Đồ thị vận tốc – thời gian

Đồ thị gia tốc – thời hạn là hình vẽ màn trình diễn sự biến thiên của tốc độ tức thời theo thời gian và gồm dạng là 1 đoạn thẳng.

3. Công thức tính lối đi của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong vận động thẳng cấp tốc dần đều là 1 hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức contact giữa gia tốc, tốc độ và đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): tốc độ ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời điểm t

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Vận tốc của chuyển động thẳng chững dần đều

Ta gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là đưa động, ta gồm a âm (nghĩa là a cùng v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của hoạt động thẳng chậm dần phần nhiều ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của vận động thẳng chậm dần đều

a) phương pháp vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược dấu với v0 với v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương trường đoản cú như hoạt động thẳng nhanh dần hồ hết nhưng đồ thị sẽ dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều đưa động.

3. Công thức tính đường đi và phương trình vận động của hoạt động thẳng chậm lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– chuyển động chuyển đổi đều là hoạt động có gia tốc không đổi

– cách làm tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ chuyển động chậm dần dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– công thức tính quãng lối đi được của vận động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, gia tốc và quãng lối đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 16 thiết bị Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ đeo tay tốc độ của một dòng xe sản phẩm công nghệ chỉ 36 km/h. Tính xem vào khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ vận tốc của xe sản phẩm công nghệ chỉ độ béo của tốc độ tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 vật dụng Lý 10

Hãy đối chiếu độ lớn tốc độ tức thời của xe cài đặt và xe nhỏ ở Hình 3.1. Từng đoạn bên trên vector tốc độ tương ứng với 10 km/h. Ví như xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn vận tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe cộ tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn tốc độ tức thời của xe con lớn hơn xe tải.

Nếu xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe cài đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 đồ Lý 10

Hãy viết cách làm tính gia tốc ứng với đồ dùng thị sinh sống Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ vật dụng thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 thiết bị Lý 10

Hình 3.6 là đồ dùng thị vận tốc – thời hạn của một thang vật dụng trong 4s đầu kể từ thời điểm xuất phát. Hãy xác minh gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ trang bị thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang đồ vật trong giây trước tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 thứ Lý 10

Hãy tính quãng đường cơ mà thang thiết bị đi được trong giây lắp thêm nhất, kể từ lúc xuất phát ngơi nghỉ câu C4.

Trả lời:

Ta có, vận tốc của thang sản phẩm trong giây đầu tiên là (0,6m/s^2) (đã tính sinh sống câu C4)

⇒ Quãng đường nhưng mà thang đồ vật đi được trong giây đồ vật nhất, kể từ khi xuất phân phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang trăng tròn Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa đề nghị (xem hình 3.1 sinh hoạt đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy xây đắp một phương án nghiên cứu xem hoạt động của hòn bi bao gồm phải là vận động thẳng nhanh dần phần đông hay không? chăm chú rằng chỉ tất cả thước để đo độ nhiều năm và đồng hồ để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của vận động thẳng nhanh dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi và thả bi nhẹ, không vận tốc đầu thì: xo = 0 cùng vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta tất cả cách tiến hành thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi với thả bi không có vận tốc đầu .

– sử dụng thước đo cùng ấn định những quãng đường nhưng mà bi vẫn lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đeo tay đo thời hạn bi lăn không còn quãng con đường đo. (S = x).

– Xét xem S bao gồm tỉ lệ thuận cùng với t2 tốt không, nếu bao gồm thì bi đã vận động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 thiết bị Lý 10

Trở lại ví dụ làm việc mục III.2a. Tính quãng mặt đường mà xe đạp đi được tự lúc bước đầu hãm phanh mang lại lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp điện đang đi thẳng với vận tốc 3 m/s chợt hãm phanh cùng đi chậm dần đều. Từng giây vận tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp đi được tự lúc bước đầu hãm phanh mang đến lúc ngừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ cơ hội vật ban đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời hạn trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 vật Lý 10

Dùng bí quyết (3.4) để kiểm tra công dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 không thiếu thốn và gọn ghẽ nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài bác tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 vật Lý 10

Viết bí quyết tính tốc độ tức thời của một vật vận động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho thấy yêu mong về độ lớn của những đại lượng trong bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu cầu về độ lớn của những đại lượng trong bí quyết ta phải xem vào khoảng thời hạn rất ngắn Δt xe pháo dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài bác 2 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Véctơ tốc độ tức thời tại một điểm của một hoạt động thẳng được xác định như rứa nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng có độ lớn số 1 định, bao gồm phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt tại vật đưa động.

– Phương với chiều là phương với chiều của đưa động.

– Độ dài trình diễn độ phệ của tốc độ theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi những vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn 1 chiều dương trên phố thẳng trên và quy cầu như sau:

– Vật hoạt động theo chiều dương bao gồm v > 0.

– Vật hoạt động ngược chiều dương tất cả v

3. Giải bài bác 3 trang 22 trang bị Lý 10

Chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều, chậm dần mọi là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đầy đủ là vận động thẳng có độ khủng của tốc độ tức thời tăng dần đều theo thời gian.

– vận động thẳng lừ đừ dần phần đa là hoạt động thẳng có độ mập của gia tốc tức thời bớt dần theo thời gian.

4. Giải bài bác 4 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết bí quyết tính vận tốc của vận động thẳng nhanh, chững dần đều. Phân tích dấu của các đại lượng thâm nhập vào cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

– hoạt động thẳng chững dần đều: (a) ngược vết với (v_0)

5. Giải bài 5 trang 22 đồ vật Lý 10

Gia tốc của vận động thẳng nhanh, đủng đỉnh dần đều phải có dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng nào? Chiều của véctơ vận tốc của các chuyển động này có điểm sáng gì?

Trả lời:

– tốc độ của gửi động cho biết thêm vận tốc biến chuyển thiên nhanh hay đủng đỉnh theo thời gian

– Đơn vị của vận tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ tốc độ của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều phải có phương cùng chiều trùng cùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ vận tốc của vận động thẳng chậm trễ dần đầy đủ ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài 6 trang 22 vật dụng Lý 10

Viết cách làm tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chậm lại đều. Phân tích dấu của các đại lượng gia nhập vào công thức đó. Quãng lối đi được vào các hoạt động này phụ thuộc vào vào thời hạn theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng lối đi được của vận động thẳng nhanh, chững dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– vận động thẳng chững lại đều: (a) ngược vết với (v_0)

– Quãng đường đi được vào các hoạt động này dựa vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài bác 7 trang 22 trang bị Lý 10

Viết phương trình vận động của vận động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Trả lời:

Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chậm lại đều: a ngược dấu với (v_0)

8. Giải bài xích 8 trang 22 thứ Lý 10

Thiết lập bí quyết tính vận tốc của chuyển động thẳng chuyển đổi đều theo tốc độ quãng lối đi được?

Trả lời:

Ta có:

– phương pháp tính tốc độ của đưa động đổi khác đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng con đường trong gửi động biến đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) cầm cố vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng chuyển đổi đều theo tốc độ quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 đồ Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều khi nào cũng lớn hơn gia tốc của vận động thẳng chậm lại đều.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều phải có gia tốc mập thì có vận tốc lớn.

C. Vận động thẳng thay đổi đều có gia tốc tăng, giảm theo thời gian.

D. Tốc độ trong hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu phương, chiều cùng độ to không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật chuyển động nhanh dần dần đều, véctơ vận tốc có nơi bắt đầu ở vật đưa động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của véctơ vận tốc. Và tốc độ của chuyển động thẳng cấp tốc dần đầy đủ là đại lượng không đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 10 trang 22 đồ vật Lý 10

Trong phương pháp tính gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đông v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn thuộc dấu với v.

D. A luôn luôn ngược vết với v.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Trong cách làm tính tốc độ của chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ v = v0 + at thì a luôn luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 trang bị Lý 10

Công thức như thế nào dưới đấy là công thức liên hệ giữa vận tốc, vận tốc và quãng lối đi được của chuyển động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài xích 12 trang 22 vật dụng Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga vận động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu liên tiếp tăng tốc bởi vậy thì sau bao thọ nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời hạn là thời gian tàu ban đầu rời ga, chiều dương là chiều gửi động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong một phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài 13 trang 22 thứ Lý 10

Một ô tô đang chạy thẳng số đông với vận tốc 40 km/h đột nhiên tăng ga hoạt động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe cộ biết rằng sau thời điểm chạy được quãng đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ và gốc thời hạn lúc ô tô bước đầu tăng ga, chiều dương là chiều đưa động.

Đổi solo vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng bí quyết liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài bác 14 trang 22 đồ dùng Lý 10

Một đoàn tàu đang làm việc với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng chậm trễ dần rất nhiều để vào ga. Sau hai phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu ban đầu hãm phanh, chiều dương là chiều vận động của đoàn tàu.

Đổi 1-1 vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc dịp sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên gia tốc lúc sau của tàu bởi 0)

Thời gian từ dịp hãm phanh cho đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) vận tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng mặt đường tàu đi được vào thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 vật dụng Lý 10

Một xe pháo máy sẽ đi với vận tốc 36 km/h bỗng người điều khiển xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Tín đồ ấy phanh gấp và xe đến gần kề miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Xem thêm: Diện Tích Xung Quanh V Nón Cụt, Hình Nón Cụt, Lý Thuyết Hình Nón

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban sơ của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– tốc độ lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường mà xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở trên đây ta không vận dụng trực tiếp bí quyết tính tốc độ vì không biết thời gian từ cơ hội hãm mang lại lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần gợi ý Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thiết bị Lí 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài môn đồ lý 10 giỏi nhất!