Hạt nhân được sinh sản thành vì chưng hai nhiều loại hạt là proton với nơtron; hai nhiều loại hạt này có tên chung là nuclôn.

Bạn đang xem: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Có size rất nhỏ tuổi (10-14÷10-15)


*

Kí hiệu: (_Z^AX)

Trong đó:

X: thương hiệu nguyên tửZ: số hiệu nguyên tử (là địa điểm của hạt nhân vào bảng tuần trả hóa học)Số phân tử proton = số phân tử electron = số ZA: số khối = số proton + số nơtron

Cấu tạo những hạt sơ cấp: (_ - 1^0e; m _1^1p; m _0^1n)


2. Đồng vị

Đồng vị (cùng vị trí) là các nguyên tử giống nhau về số Z khác nhau về số A

Ví dụ: Hiđro có 3 đồng vị:

Hiđro hay (_1^1H)(, chiếm 99,99% hiđro thiên nhiên)Hiđro nặng (_1^2H)( nói một cách khác là Đơteri (_1^2D), chiếm phần 0,015% hiđro thiên nhiên)Hiđro rất nặng (_1^3H)(còn được call là Triti (_1^3T); hạt nhân này không bền, thời hạn sống khoảng tầm 10 năm)

3. Trọng lượng hạt nhân

- Đơn vị của trọng lượng hạt nhân: u

Đơn vị u có giá trị bằng (frac112) khối lượng nguyên tử của đồng vị (_6^12C); cố gắng thể

(1 m u = frac112m_C = 1,66055.10^ - 27kg)

- cân nặng hạt nhân: (_Z^AX)

Khối lượng nguyên tử X: mX = mp + mn + me

Khối lượng của nguyên tử vô cùng nhỏ, cân nặng của electron lại nhỏ tuổi hơn khối lượng của những nuclon hơn 1000 lần

=> rất có thể coi cân nặng nguyên tử ≈ cân nặng hạt nhân

(m_X = Zm_p + (A - Z)m_n)


4. Năng lượng của phân tử nhân nguyên tử

- bí quyết Anxtanh khẳng định năng lượng của hạt nhân nguyên tử: E = mc2

Trong đó:

c = 3.108 (m/s) là gia tốc của ánh sáng trong chân không(m = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 ) trọng lượng nguyên tửm0: trọng lượng nguyên tử khi đứng yên.v: gia tốc của hạt nhân

- Đơn vị của năng lượng hạt nhân: eV (1eV = 1,6.10-19J)

=> 1u ≈ 931,5 MeV/c2


Sơ đồ tứ duy về đặc điểm và cấu trúc hạt nhân - đồ vật lí 12

*


1. Dạng 1: xác định số proton, electron, notron và nucleon trong phân tử nhân.

CTCT nguyên tử X: (_Z^AX)

X: thương hiệu nguyên tửZ: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)Số phân tử proton = số hạt electron = số ZA: số khối = số proton + số nơtron

2. Dạng 2: xác định thể tích, điện tích, tỷ lệ điện tích, trọng lượng riêng của hạt nhân

Nếu coi phân tử nhân là khối cầu thì thể tích hạt nhân là: (V = frac4pi 3R^3)

Bán kính: (R = 1,2.10^ - 15sqrt(3)A)

Điện tích hạt nhân: (Q = Z.1,6.10^ - 19C)

Khối lượng riêng hạt nhân: (D = fracmV)

Mật độ điện tích hạt nhân: (sigma = fracQV)

Nếu một nguyên tố chất hóa học là hỗn hợp n các đồng vị thì cân nặng trung bình của nó:

m = a1m1 + a2m2 + ... + anmn

với ai, mi theo lần lượt là lượng chất và trọng lượng của đồng địa điểm i

Trong trường đúng theo chỉ hai đồng vị: (m = xm_1 + (1 - x)m_2) với x là lượng chất của đồng vị 1.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Một Số Tính Chất Của Protein Và Vật Liệu Polime


3. Dạng 3: Khối lượng, năng lượng, động năng

- Khối lượng: (m = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 )

- Hệ thức năng lượng: (E = mc^2 = fracm_0sqrt 1 - fracv^2c^2 c^2)

- Động năng: ( mW_d = E - E_0 = left( m - m_0 ight)c^2 = m_0c^2left( frac1sqrt 1 - fracv^2c^2 - 1 ight))

Trong đó:

m: cân nặng hạt nhân khi chuyển động với tốc độ vm0: khối lượng ban sơ của phân tử nhân nghỉ ngơi trạng thái đứng yênc = 3.108 m/s : tốc độ của ánh sáng
*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hsnovini.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.