Cấu trúc câu đk loại 1, 2, 3 với mệnh đề “If” là nhiều loại câu được sử dụng không hề ít trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong văn viết. Đây là một mệnh đề dễ dàng và đơn giản và thông dụng nhưng không phải ai cũng nắm vững cách sử dụng chúng đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ thuộc nhau khám phá và ôn kĩ về phong thái dùng của những loại Câu điều kiện trong giờ Anh.


Tóm tắt cấu tạo các một số loại câu điều kiện

Trong giờ Anh bao gồm 3 một số loại câu đk chính:

Loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

If I have enough money, I will go khổng lồ Japan.

Loại 2: If + S + V(quá khứ), S + would/could/might + V(nguyên mẫu)

If I had enough money, I would go lớn Japan

Loại 3: If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3

If I had had enough money, I would have gone to lớn Japan.

Câu điều kiện loại 1

Còn được call là câu điều kiện có thực ở hiện tại, sử dụng để mô tả những sự việc/ điều kiện có tác dụng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

*

Trong câu đk loại III, rượu cồn từ của mệnh đề đk chia theo phương thức quá khứ phân từ, còn hễ từ của mệnh đề bao gồm được phân tách dưới dạng ‘would have + Ved/PII’.

Một số ví dụ:

If you had studied harder you would have passed the exam.

Nếu chúng ta học chuyên cần hơn, bạn đã có thể quá qua kỳ thi.

If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Nếu hồi xưa tôi chấp nhận lời kiến nghị thì giờ tôi đang đang thao tác ở Milan.

Câu điều kiện hỗn hợp

Có những dạng câu điều kiện hỗn thích hợp trong giờ Anh, mặc dù nhiên bọn họ thường hay gặp nhất đó là loại câu phối hợp giữa một số loại 2 và một số loại 3. Câu đk này luôn có thật và ‘if’ tất cả nghĩa như ‘when’ hoặc ‘every time’.

Cấu trúc: If + S + had + V-pII, S + would/ could/ might + V

Ta thấy mệnh đề đk – If clause sử dụng cấu trúc của câu đk loại 3 (động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành), còn mệnh đề bao gồm – main clause sử dụng kết cấu của câu đk loại 2 (would/ could/ might + V).

Ngữ pháp với trường hợp vận dụng của loại câu này khá kiểu như với câu đk loại 3, do này mà dễ gây nên nhầm lẫn cho những các bạn chưa cố kỉnh kĩ.

Ví dụ:

If he had done his homework on time, he wouldn’t be in trouble now.

Nếu anh ấy xong bài tập về bên đúng hạn, anh ấy đã không gặp rắc rối bây giờ.

Sự khác nhau: vào câu điều kiện loại 3 thì toàn cảnh của mệnh đề chính diễn ra trong quá khứ còn vào câu láo lếu hợp bối cảnh của mệnh đề chính ra mắt ở bây giờ (now).

Các dạng không giống của câu điều kiện

1. Vào câu đk loại I, ngoài thực hiện thì bây giờ đơn với tương lai solo thì có thể dùng những thì khác tùy trực thuộc vào từng trả cảnh

Ex: If Jin came so late, they can not go out.

(Nếu Jin cho quá muộn, họ rất có thể không đi ra ngoài được)

Trong câu này, ta không thực hiện thì bây giờ đơn với tương lai solo như câu điều kiện loại I thông thường mà cần sử dụng quá khứ đối kháng và ‘can’ để diễn đạt ý nhấn mạnh sự việc.

2. Trong câu điều kiện loại II, hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc ‘were lớn + Vinf’ sinh sống mệnh đề điều kiện để biểu thị ý tưởng ở tương lai và ‘could/might’ cầm cố cho ‘should/would’ cho kỹ năng xảy ra sự việc, hành động ít hơn

Ex: If Wind were khổng lồ come next Monday, I might have time to lớn see him.

(Nếu Wind mang lại đây vào lắp thêm Hai tới, tôi hoàn toàn có thể có thời gian gặp gỡ anh ấy)

 Ở đây, ta sử dụng kết cấu ‘were to lớn + Vinf’ cho việc Wind sẽ đến vào trang bị Hai và tài năng tôi gồm thể gặp mặt anh ấy là vô cùng ít.

3. ‘If it were not for/If it hadn’t been for’ được dùng để làm thể hiện sự việc, hành vi này phụ thuộc vào sự việc, hành vi kia (Mệnh đề mang định)

Ex: If it hadn’t been for his hard working, he would have failed this exam.

(Nếu không vày anh ấy học hành chăm chỉ, anh ấy đang trượt bài bác kiểm tra này)

Câu bên trên muốn diễn đạt việc anh ấy tất cả qua bài xích kiểm tra tốt không phụ thuộc vào vào việc học tập chăm chỉ.

Bài tập vận dụng

I. Phân tách động trường đoản cú (loại 1&2)

If we _____________ to lớn Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)If my brother _____________ his oto here, the traffic warden would give him a ticket. (park)You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up khổng lồ full volume. (turn up)

II. Chia động từ bỏ (hỗn đúng theo 3 loại)

If it rains, the boys ______________ hockey. (play)If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have lớn buy them. (grow)Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to Scotland. (see)Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have to do)She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)We ______________ John if we’d known about his problems. (help)If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án

I.

Xem thêm: Nhà Cấp 4 Hình Chữ Nhật Đẹp Nhất? Trang Trí Hình Chữ Nhật

cyclewill misshadwould supportwill phonegoesparkeddon’t wearwill getwill turn up

II.

won’t playgrewwould seedidn’t have lớn dohadn’t stayed upwaitwould misswould have helpedhad usedwould be