cho những chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2, NH3, C6H5CH2OH, C6H5NH2, HCOOH (7), CH3COONa. Số hóa học trong dãy làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là
Bạn đang xem: Ch3coona làm quỳ tím chuyển màu gì

Cho các dung dịch: CH3COONa, (H2N)2CH-CH2-COOH, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa, CH3COOH, C6H5NH2.

Trong số các dung dịch trên, có bao nhiêu dung dịch làm thay đổi màu sắc quỳ tím ?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6


Cho em hỏi ạ?: Nhúng quỳ tím vào dung dịch sao sẽ biến hóa như cố gắng nào? a) CH3COONa, Ba(NO3)2, NH4Cl2, K2CO3. B) Na2CO3, KCl, CH3COOK, Al2(SO4)3, Na2S, C6H5ONa.


Cho các dung dịch : CH3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa , CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic. Trong số các dung dịch trên, tổng số các dung dịch có tác dụng đồi color quỳ tím là :

A. 8

B. 7

C. 6

Đáp án bao gồm xác

D. 5

xem lời giải


*

Duới đó là các thông tin và kỹ năng về công ty đề hóa học không làm đổi màu quỳ tím ch3coona hay duy nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn cùng tổng hợp:

1. CH3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa, C2H5ONa ... ( https://moon.vn › hoi-dap › cho-cac-... )

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 56907 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: ID 377301. Cho các dung dịch: CH3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa, C2H5ONa, CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic. Trong những các hỗn hợp trên, tổng số dung dịch làm thay đổi màu quỳ tím là A. 8 B. 6 C. 5 D. 7

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: ... C2H5ONa, CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic. Trong số các hỗn hợp trên, tổng số dung dịch làm thay đổi màu quỳ tím là A. 8 B. 6 C. 5 D. 7....

Xem ngay lập tức


*

2. Dung dịch của chất nào trong số chất dưới đây không làm cho đổi ... ( https://hoc24.vn › hoi-dap › tim-kiem )

Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 39694 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐


Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: dung dịch của hóa học nào trong số chất dưới đây không làm thay đổi màu quỳ tím? A. HOOCCH2CH2CHNH2COOH B. CH3NH2 C. CH3COONa D. NH2CH2COOH

Khớp với tác dụng tìm kiếm: hỗn hợp của hóa học nào trong các chất dưới đây không làm chuyển màu sắc quỳ tím? A. HOOCCH2CH2CHNH2COOH B. CH3NH2 C. CH3COONa D. NH2CH2COOH....

Xem ngay lập tức

3. cho những dung dịch : CH3COONa, CH3NH - Tự học tập ... ( https://tuhoc365.vn › cho-cac-dung-... )

Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 59062 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: cho những dung dịch : CH3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa , CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic. Trong số các hỗn hợp trên, tổng số các dung dịch

Khớp với kết quả tìm kiếm: trong những các hỗn hợp trên, tổng số các dung dịch làm đồi color quỳ tím là : ... Các chất : CH3COONa ; CH3NH2 ; C6H5ONa ; CH3COOH ; Lysin ; axit Glutamic....

Xem ngay

4. Cho các chất: C6H5CH2NH2 C6H5OH CH3CH2CH2NH2 ... ( https://tuhoc365.vn › cho-cac-chat-c... )

Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 60202 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: cho những chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2, NH3, C6H5CH2OH, C6H5NH2, HCOOH (7), CH3COONa. Số hóa học trong dãy làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: cho các chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2, NH3, C6H5CH2OH, C6H5NH2, HCOOH (7), CH3COONa. Số chất trong dãy làm đổi màu quỳ tím thành xanh là....

Xem tức thì


*

5. Cho các chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2 ... ( https://loigiaihay.com › cau-hoi-61816 )

Tác giả: loigiaihay.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 57736 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: cho các chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2, NH3, C6H5CH2OH, C6H5NH2, HCOOH (7), CH3COONa. Số hóa học trong dãy làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: cho những chất: C6H5CH2NH2, C6H5OH, CH3CH2CH2NH2, NH3, C6H5CH2OH, C6H5NH2, HCOOH (7), CH3COONa. Số chất trong hàng làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là....

Xem ngay

6. Glyxin; Lysin; axit glutamic. Trong các các hỗn hợp trên, tổng ... ( https://hoctracnghiem.com › cho-cac... )

Tác giả: hoctracnghiem.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 18899 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: cho những dung dịch: CH3COONa; CH3NH2; C6H5OH;C6H5ONa;CH3COOH;C6H5NH2;Glyxin;Lysin;axit glutamic. Trong số các dung dịch trên, tổng số những dung dịch làm đồi color quỳ tím là: A. 8. B. 7. C. 6. D. 5. Đáp án đúng: CCác chất:CH3COONa; CH3NH2;C6H5ONa;CH3COOH;Lysin;axit glutamic. Hãy trả lời thắc mắc trước lúc xem…

Khớp với kết quả tìm kiếm: trong những các dung dịch trên, tổng số các dung dịch có tác dụng đồi color quỳ tím là: A. 8. B. 7. C. 6. D. 5. Đáp án đúng: CCác chất: CH3COONa; CH3NH2; ......

Xem ngay lập tức


*

7. Dung dịch hóa học nào dưới đây không có tác dụng quỳ tím đổi màu? ( https://hoc247.net › cau-hoi-dung-di... )

Tác giả: hoc247.net


Xếp hạng: 2 ⭐ ( 95982 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây không làm cho quỳ tím thay đổi màu? A. HOOCC3H5(NH2)COOH....

Xem ngay


*

8. Mang lại em hỏi ạ?: Nhúng quỳ tím vào dung ... - Hoidap247.com ( https://hoidap247.com › cau-hoi )

Tác giả: hoidap247.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 20442 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: mang lại em hỏi ạ?: Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp sao sẽ biến hóa như vắt nào? a) CH3COONa, Ba(NO3)2, NH4Cl2, K2CO3. B) Na2CO3, KCl, CH3COOK, Al2(SO4)3, Na2S, C6H5ONa

Khớp với công dụng tìm kiếm: cho em hỏi ạ?: Nhúng quỳ tím vào hỗn hợp sao sẽ đổi khác như cụ nào? a) CH3COONa, Ba(NO3)2, NH4Cl2, K2CO3. B) Na2CO3, KCl, CH3COOK, ......

Xem tức thì


9. Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3 ... ( https://vungoi.vn › cau-hoi-93109 )

Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 59460 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có khả năng làm thay đổi màu sắc phenolphtalein là:

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có tác dụng làm chuyển màu sắc phenolphtalein là:...

Xem tức thì


10. Hỗn hợp của chất nào trong các chất sau đây không làm ... ( https://vungoi.vn › cau-hoi-1702 )

Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 11501 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: hỗn hợp của hóa học nào trong các chất sau đây không làm chuyển màu sắc quỳ tím?

Khớp với công dụng tìm kiếm: hỗn hợp của chất nào trong số chất tiếp sau đây không làm chuyển màu quỳ tím? a. CH3NH2. B. NH2CH2COOH. C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. D. CH3COOH. Đáp án đúng: b....

Xem ngay


11. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 - Trường trung học phổ thông ... ( https://thptsoctrang.edu.vn › ch3coo... )

Tác giả: thptsoctrang.edu.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 7394 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn chúng ta viết và cân bằng phương trình hóa học, đây cũng là phương trình hóa học điều

Khớp với tác dụng tìm kiếm: nhiều người đang xem: CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 ... D. Hóa học khí ko màu, ko mùi, nặng hơn không khí, ... D. Quỳ tím không đổi màu....


Xem ngay

12. Có những chất NH2 – CH2... - kinh nghiệm tay nghề xương máu thi Đại học ( https://www.facebook.com › posts )

Tác giả: www.facebook.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 28162 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Katso muun muassa julkaisuja ja kuvia Facebookissa.

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Có những chất NH2 – CH2 – COONa, CH3 – CH(NH2) – COOH, CH3COONa, CH3-NH2, Anilin. Số chât ko chuyển màu sắc giấy quỳ ẩm là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 ...

Xem ngay

13. Dung dịch của chất nào trong những chất bên dưới ... - học Hóa Online ( http://hoctap.dvtienich.com › question )

Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 43919 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về dung dịch của chất nào trong số chất dưới ... - học Hóa Online ( http://hoctap.dvtienich.com › question ) . Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: D. CH3COONa ... C. H2N-CH2-COOH: không đổi màu quỳ tím ... Đốt cháy trọn vẹn a (g) hợp hóa học hữu cơ bao gồm thành phần nguyên tố có C,H với Cl ......

Xem tức thì
Xem thêm: Ký Hiệu Ô Mê Ga Hay Nhất 2022, Tìm Hiểu Về Alpha, Beta, Gamma

14. Dung dịch của hóa học nào tiếp sau đây không làm chuyển màu quỳ tím? ( https://doctailieu.com › trac-nghiem )

Tác giả: doctailieu.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 82012 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: dung dịch của chất nào tiếp sau đây không làm thay đổi màu sắc quỳ tím?

Khớp với tác dụng tìm kiếm: hỗn hợp của chất nào dưới đây không làm chuyển màu sắc quỳ tím? · A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH). · B. Glyxin (H2N-CH2-COOH). · C. Lysin (H2NCH2-< ......

Xem ngay


15. Cho những chất sau: CH3COONa, K2S, Na2SO3, Na2SO4 ... ( https://loga.vn › hoi-dap › cho-cac-c... )

Tác giả: loga.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 48420 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: cho các chất sau: CH3COONa, K2S, Na2SO3, Na2SO4, FeCl3, NH4Cl, Na2CO3, NH3, CuSO4, C6H5ONa. Tất cả bao nhiêu chất khi tung trong H2O chế tạo dung dịch làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc xanh?A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: cho những chất sau: CH3COONa, K2S, Na2SO3, Na2SO4, FeCl3, NH4Cl, Na2CO3, NH3, ... Tất cả bao nhiêu chất khi tan trong H2O tạo ra dung dịch làm quỳ tím thay đổi màu xanh?...