*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu như ta thổi phồng hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 cm thì 2 lần bán kính nguyên tử vẫn là


Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số phân tử là 40. Tổng thể hạt với điện nhiều hơn tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là


Tổng số hạt sở hữu điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong số nguyên tử X, Y đều sở hữu số hạt proton thông qua số hạt nơtron. Quý hiếm đúng độc nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có trọng lượng nguyên tử là 65u. Khối lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 bao gồm tổng số hạt proton, neutron với electron bởi 196, trong những số đó hạt với điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần còn sót lại là rỗng. Trọng lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có bán kính và cân nặng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học vì nó mang đến biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử tất cả điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

Bạn đang xem: Chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá hạt nhân tín đồ ta kiếm tìm thấy một nhiều loại hạt có khối lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt chính là electron.

(4) vào nguyên tử bất cứ thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn luôn bằng điện tích của hạt nhân tuy vậy ngược dấu.

Số nhận xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số hạt là 46. Trong số đó tỉ số hạt mang điện tích đối với hạt không sở hữu điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ có tổng số hạt bởi 29 với tổng số hạt có điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt sở hữu điện dương nhiều hơn số hạt sở hữu điện dương trong Y bởi 6. Cùng số hạt không mang điện X nhiều hơn nữa số phân tử không với điện trong Y bằng 7. Tổng số phân tử không với điện của nhị nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số hạt không sở hữu điện là 30. Số hạt có điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- bao gồm tổng số hạt là 29 và số hạt có điện chỉ chiếm 65,52% toàn bô hạt. Số hạt sở hữu điện vào X là


Ion dương M2+ bao gồm tổng số hạt là 91và tỉ trọng (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X gồm tỉ lệ số hạt có điện cùng số hạt không với điện là 14/9. Số hạt không có điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có cân nặng bằng 56g, một nguyên tử sắt tất cả 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R tất cả điện tích ở lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều khẳng định nào sau đấy là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, người ta khẳng định được là ứng với 1 gam hiđro đã thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong phân tử nhân luôn bằng số electron làm việc lớp vỏ của nguyên tử.

Số dấn xét không đúng là:


Tổng số hạt không mang điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 9 Bài 29 Lý Thuyết Sinh Học Lớp 9 Bài 29, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 9 Bài 29


Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học X tất cả tổng các hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong các số ấy tổng những hạt có điện vội vàng 1,432 lần số phân tử neutron. Số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện bao nhiêu hạt?


Nguyên tử X tất cả tổng số các hạt là 49, trong các số đó số hạt không với điện bởi 53,125% số hạt với điện. Số proton, electron, neutron vào X theo lần lượt là


Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxygen nặng cấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hidro. Biết 1amu được định nghĩa bởi 1/12 khối lượng một nguyên tử carbon-12. Vậy trọng lượng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị amu là (làm tròn mang lại chữ số thập phân máy ba)


đến biết khối lượng một nguyên tử của fe là 8,97.10-23 gam. Fe gồm điện tích phân tử nhân Z=26. Số neutron của fe là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.