Cho axit acrylic tính năng với ancol 1-1 chức X, thu được este Y. Vào Y, oxi chỉ chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là


Đặt công thức của ancol đối kháng chức là ROH

PTHH: CH2=CH-COOH + ROH → CH2=CH-COOR + H2O

 (\% O = 32 over 71 + R.100\% = 32 Rightarrow R = ?)


Đặt cách làm của ancol solo chức là ROH

PTHH: CH2=CH-COOH + ROH → CH2=CH-COOR + H2O

(\% O = 32 over 71 + R.100\% = 32 Rightarrow R = 29,,(C_2H_5 - ))

Vậy CTCT của Y là: CH2=CH-COOC2H5 giỏi C2H3COOC2H5


*
*
*
*
*
*
*
*

Các hóa học sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit không no mạch hở đựng 1 links đôi C=C, đơn chức tính năng với 1 rượu no 1-1 chức thu được este X có công thức tổng quát là:


Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo vị một axit Y cùng một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X có chứa vòng benzen bao gồm công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X tất cả bao nhiêu bí quyết cấu tạo?


Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X bao gồm chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức kết cấu thoả mãn công thức phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no đối kháng chức với một ancol no đối kháng chức. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong nhân tố nước dứa tất cả este tạo do ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, từng ống nghiệm 2 ml etyl axetat, tiếp đến thêm vào ống đầu tiên 1 ml dung dịch H2SO4 20% với ống đồ vật hai 1 ml hỗn hợp NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả hai ống nghiệm, thêm ống sinh hàn mặt khác đun biện pháp thủy trong tầm 5 phút. Hiện tượng lạ trong 2 ống nghiệm là


Khi làm cất cánh hơi 8,14 gam một este đối kháng chức X thu được nhân thể tích đúng bởi 3,52 gam O2 đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ với áp suất. Công thức phân tử của X là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X thu được ancol Y. Mang lại Y chức năng với CuO nung rét thu được chất hữu cơ Z. Biết X với Z đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt cọ là mọi chất khi sử dụng cùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch những chất bẩn bám trên những vật rắn mà không gây ra bội phản ứng chất hóa học với các chất đó. Bao gồm hai loại chất giặt rửa:

+ Xà chống là tất cả hổn hợp muối natri hoặc kali của axit khủng (như C17H35COONa, C17H35COOK) và chất phụ gia.

Bạn đang xem: Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức x

+ hóa học giặt cọ tổng vừa lòng là muối natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp đều có tính chất chuyển động bề mặt. Bọn chúng có chức năng làm bớt sức căng bề mặt giữa chất bẩn và vật buộc phải giặt rửa, tăng khả năng thấm nước bề mặt chất bẩn. Đó là vì phân tử xà phòng cũng tương tự chất giặt cọ tổng hợp các cấu thành từ nhị phần: phần tránh nước là nơi bắt đầu hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) cùng phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Vật Làm Mốc Là Gì ? (Lấy Vd) Nêu Tính Tương Đối Của Chuyển Động

*

"Phần kị nước" khó tan trong nước, dẫu vậy dễ tung trong dầu mỡ; trái lại "phần ưa nước" lại dễ dàng tan vào nước. Lúc ta giặt rửa, những vết bẩn (dầu mỡ, …) bị chia thái thành những phân tử rất nhỏ tuổi (do chà xát thủ công hoặc bằng máy) và không còn kỹ năng bám kết dính vật bắt buộc giặt rửa với bị phân tán vào nước, vày phần tránh nước xâm nhập vào những hạt dầu còn phần ưa nước thì sống trên bề mặt hạt kia và thâm nhập vào nước. Nhờ vào vậy những hạt chất không sạch bị cuốn trôi đi một phương pháp dễ dàng.