Cho đoạn mạch điện trở (10Omega ), hiệu điện ráng 2 đầu mạch là đôi mươi V. Trong 1 phút năng lượng điện năng tiêu thụ của mạch là


Cường độ cái điện trong mạch là:

(I = dfracUR = dfrac2010 = 2 mA)

Điện năng tiêu hao của mạch là:

(A = UIt = 20.2.60 = 2400J = 2,4kJ)


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai điện trở mắc tuy nhiên song vào nguồn điện áp nếu (R_1 là năng lượng điện trở tương tự của hệ mắc song song thì:


Hai bóng đèn có công suất định nút là (P_1 = 25W), (P_2 = 100W) đa số làm việc bình thường ở hiệu điện chũm (110V). Khi mắc tiếp liền hai đèn này vào hiệu điện chũm 220V thì:


Khi một cài đặt R nối vào mối cung cấp suất điện rượu cồn (xi ) cùng điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:


Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có hiệu suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc các loại 100 W. Hỏi nếu thực hiện đèn ống này vào trung bình hằng ngày 5 giờ đồng hồ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền năng lượng điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên. Biết kinh phí điện là 700 đ/kWh.

Bạn đang xem: Cho đoạn mạch điện trở 10


Một bàn là năng lượng điện khi được sử dụng với hiệu điện thế $220 V$ thì loại điện chạy qua bàn là bao gồm cường độ chiếc điện là $5 A$. Biết giá thành điện là $700 đ/kWh$.


*

Biết, (E = 6V, m r = 2Omega ,R_1 = 6Omega , m R_2 = 12Omega , m R_3 = 4Omega )


Một nguồn điện có suất điện rượu cồn (E = 6 m V), điện trở trong (r = 2Omega ), mạch ngoài có điện trở R.


*

Biết, (E = 15V,r = 1Omega ,R_1 = 2Omega ), R là biến đổi trở

Tìm R để năng suất tiêu thụ trên R là rất đại? Tính cực hiếm công suất cực to khi đó?


*

Biết. E = 16 V, r = 2(Omega ), R1 = 3(Omega ), R2 = 9(Omega ).

Đ1 với Đ2 là 2 đèn như là nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế hết sức lớn.

Xem thêm: Cách Tìm Gtnn Lớp 9 Hay Nhất, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9


*

Hai đèn điện sợi đốt 12 V – 0,6 A với 12 V – 0,3 A mắc đôi khi vào mạch năng lượng điện một chiều thấy bọn chúng sáng bình thường. Vào 30 phút, năng lượng điện năng hai đèn điện tiêu thụ là


Có hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 ((R_1 = 2R_2)) mắc tiếp liền với nhau vào nhì đầu một đoạn mạch bao gồm hiệu điện vắt không đổi. Năng suất tỏa nhiệt độ trên điện trở R1 là P1, công suất tỏa nhiệt trên R2 là:


Để loại đèn điện 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện cầm 220 V, tín đồ ta mắc thông liền với nó năng lượng điện trở có mức giá trị là


Giả sử hiệu điện cụ đặt vào nhì đầu trơn đèn bao gồm ghi 220 V – 100W bất ngờ đột ngột tăng lên đến 240 V trong khoảng thời hạn ngắn. Hỏi hiệu suất điện của bóng đèn khi đó tăng thêm hay giảm xuống bao nhiêu xác suất (%) so với năng suất định mức của chính nó ? nhận định rằng điện trở của bóng đèn không đổi khác so cùng với khi vận động ở chế độ định mức


Hai đèn điện có hiệu suất định mức theo lần lượt là 25W với 100W gần như làm việc bình thường ở hiệu điện gắng 110V. Lúc mắc nối tiếp hai đèn điện này vào mạng điện tất cả hiệu điện gắng 220V thì đèn nào đã dễ hỏng (cháy)?


Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện rượu cồn 12V. Lúc mắc nguồn tích điện này thành mạch điện bí mật thì nó hỗ trợ một dòng điện gồm cường độ 0,8A. Tính công của nguồn tích điện này sản ra trong thời gian 15 phút cùng tính năng suất của nguồn tích điện khi đó.


Trên nhãn của một ấm điện tất cả ghi 220V - 1000W. Sử ấm điện với hiệu điện cố 220V để đung nóng 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 250C. Tính thời hạn đun nước, biết hiệu suất của nóng nước là 90% với nhiệt dung riêng biệt của nước là 4190J/kg.K


Đặt vào nhị đầu năng lượng điện trở (R) một hiệu điện vắt không thay đổi (U). Hiệu suất toả nhiệt trên năng lượng điện trở (R) là


Cho mạch năng lượng điện như mẫu vẽ (a), (R_1 = R_2 = 40Omega ;R_3 = 20Omega ). Đặt vào nhị điểm AB hiệu điện nắm U thì hiệu điện vậy giữa nhị đầu điện trở R3 là U3 = 60 V. Công suất tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở R1 là