Cho sắt kẽm kim loại M công dụng với Cl2 thu được muối bột X. Cho kim loại M công dụng với HCl thu được muối bột Y. Nếu mang đến M công dụng với muối hạt X thu được muối hạt Y. Muối bột X, Y lần lượt là


M chức năng với Cl2 và với HCl mang đến 2 muối không giống nhau => sắt kẽm kim loại M có không ít hóa trị => M là Fe

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

M X

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

M Y

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

M X Y


*
*
*
*
*
*
*
*

Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp AgNO3 thu được hỗn hợp X. Tiếp nối ngâm thanh sắt (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y bao gồm chứa chất tan là:


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng, rét thu được khí NO là thành phầm khử duy nhất, dung dịch Y và sót lại chất rắn chưa tan Z. Mang đến Z tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy tất cả khí thoát ra. Thành phần chất tan trong hỗn hợp Y là:


Cho kim loại M tính năng với Cl2 thu được muối hạt X. Cho sắt kẽm kim loại M công dụng với HCl thu được muối Y. Nếu mang lại M tính năng với muối hạt X thu được muối hạt Y. M là


Có 4 hỗn hợp đựng riêng biệt biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl tất cả lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh fe nguyên chất. Số trường hợp xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là


Phản ứng của fe với O2 như hình vẽ

*

Cho các phát biểu sau đây:

(a) sứ mệnh của mẩu than để gia công mồi hỗ trợ nhiệt đến phản ứng.

Bạn đang xem: Cho kim loại m tác dụng với cl2

(b) phản ứng tỏa các nhiệt có tác dụng đầu dây sắt nóng chảy hoàn toàn có thể thành viên tròn.

(c) mục đích của lớp nước ở lòng bình là để tránh vỡ lẽ bình.

(d) bội nghịch ứng cháy sáng, có những tia lửa phun ra trường đoản cú dây sắt.

Số phát biểu không nên là


Những nhận định sau về kim loại sắt:

(1) kim loại sắt bao gồm tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) sắt bị tiêu cực trong H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng tất cả hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trái đất tự quay cùng sắt là vì sao làm Trái Đất gồm từ tính.

(6) sắt kẽm kim loại sắt hoàn toàn có thể khử được ion Fe3+.

Xem thêm: Bài Swot Mẫu Về Bản Thân - Bảng Phân Tích Swot Bản Thân

Số đánh giá đúng


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.