Vậy biểu thức tức thì của cường độ mẫu điện là: i = 4cos(100πt +π/4) (A)


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm tất cả R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần: L = 0,3π H. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch u = 1202cos100πt (V). Viết công thức của i.

Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều có r 30


Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt (V) vào đoạn mạch tiếp liền gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện gồm điện dung C = 15,9 µF cùng cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L biến đổi được. Biết hiệu suất tiêu thụ của mạch là 100 W cùng cường độ chiếc điện trong mạch sớm pha so với hiệu điện núm giữa hai đầu mạch. Cực hiếm L1của cuộn cảm và biểu thức cường độ mẫu điện qua mạch được xác định:


Cho đoạn mạch RLC, để vào đoạn mạch điện áp xoay chiềuu = U2cos100πt (V). Khi U = 100 V thì cường độ mẫu điện vào mạch trễ trộn hơn điện áp là π3 và hiệu suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 50 W. Lúc U = 1003V, nhằm cường độ loại điện hiệu dụng vẫn như cũ thì nên ghép thông liền với đoạn mạch trên điện trở Rocó giá trị:


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tất cả cuộn thuần cảm có độ từ bỏ cảm L gồm thể biến hóa được. Dùng cha vôn kế xoay chiều tất cả điện trở rất to lớn để đo năng lượng điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh quý giá của L thì thấy điện áp hiệu dụng cực to trên cuộn cảm béo gấp gấp đôi điện áp hiệu dụng cực lớn trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực lớn trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần năng lượng điện áp hiệu dụng cực to trên tụ?


Đoạn mạch luân phiên chiều tất cả điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L với tụ điện tất cả điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào nhị đầu mạch có tần số 50 Hz. Ban đầu độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch và mẫu điện là 60othì năng suất tiêu thụ trong mạch là 50 W. Chuyển đổi C để điện áp giữa hai đầu mạch thuộc pha với i thì mạch tiêu thụ năng suất là:


Một lắp thêm phát điện xoay chiều một pha gồm phần ứng bao gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nốt tiếp. Suất điện rượu cồn xoay chiều bởi máy phát sinh ra có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng 1002V. Từ thông cực lớn qua từng vòng dây của phần ứng là 5πmWb. Tính số vòng dây trong những cuộn dây của phần ứng:


Mạch điện xoay chiều gồm gồm R = 40Ω,

*
. Biết điện áp tức thời nhị đầu mạch u = 1202cos100πt (V). Viết biểu thức của i.


Khi đặt loại điện áp luân phiên chiều vào hai đầu mạch điện trở thuần R mắc nối liền một tụ năng lượng điện C thì biểu thức mẫu điện gồm dạng: i1 = I0cos(ωt +π6)(A). Mắc thông liền thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp nói bên trên thì biểu thức cái điện tất cả dạng: i2 = I0cos(ωt -π3)(A). Biểu thức hai đầu đoạn mạch gồm dạng:


Mạch điện xoay chiều gồm bao gồm R = trăng tròn Ω tiếp nối với tụ điện C = 12000πF. Tìm biểu thức của cường độ loại điện tức thời i, biết u = 602cos100πt (V).


Đặt điện áp luân chuyển chiều bình ổn vào nhị đầu đoạn mạch gồm cuộn dây tiếp nối với tụ điện có điện dung C vắt đổi. Lúc C = C1dòng điện trong mạch là i1và hiệu suất tiêu thụ của mạch là P1. Lúc C = C2> C1thì chiếc điện vào mạch là i2và công suất tiêu thụ là P2. Biết P2= 3P1và i1vuông pha với i2. Khẳng định góc lệch sóng φ1và φ2giữa điện áp nhì đầu đoạn mạch cùng với i1và i2.

Xem thêm: Ảnh Hoa 8 3 Đẹp - 23 Hã¬Nh Áº£Nh 8


Một mạch điện xoay chiều nối liền gồm tụ điện gồm điện dung C, điện trở thuần R cùng cuộn cảm thuần bao gồm cảm chống 80 Ω. Độ phệ hệ số năng suất của đoạn mạch RC bởi hệ số năng suất của cả mạch và bằng 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị là:


Mạch RLC bao gồm cuộn thuần cảm gồm độ từ cảm L = 2πH, điện trở thuần R=100Ω cùng tụ điên tất cả điện dung C=10-4π. Khi trong mạch điện bao gồm dòng điên luân phiên chiều i =2cosωt(A) chạy qua thì hệ số công suất mạch là22.Viết biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch:


Cho mạch điện xoay chiều tất cả R = đôi mươi Ω, L = 0,2πHvà C = 12000πF. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω để trong mạch tất cả cộng hưởng. Khi đó viết biểu thức của i.


Đặt điện áp u = U0cos (100πt +π3)(V) vào nhị đầu cuộn cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm 12π(H). Ở thời khắc điện áp thân hai đầu tụ năng lượng điện là 1002V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Biểu thức của cường độ cái điện trong mạch là:


Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch tiếp liền gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Lúc C thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng cực lớn trên R, L cùng C thứu tự là x, y cùng z. Trường hợp zy=3 thì zxbằng bao nhiêu?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam