Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
Bạn đang xem: Chọn câu không đúng trong mạch rlc nối tiếp

Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Đặt điện ápu=U0cos(100πt−π/6)(V)vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch lài=I0cos(100πt+π/6)(A).Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng, điện áp ở hai đầu cuộn cảm có biểu thức u = U0cos (wt) V thì cường độ dòng điện đi qua mạch có biểu thức i = I0cos (ωt + φ) (A). Trong đó I0 và φ được xác định bởi các hệ thức nào sau đây?


Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là


Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thứci=I0cos(120πt−π/3) A. Thời điểm thứ 2018 độ lớn cường độ dòng điện bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là:


Phương trình dao động điều hòa của một vật có dạng x = Acos(ωt + π2). Kết luận nào sau đây là sai:


Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 25 Hz được đặt tại hai điểm Avà Bcách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường thẳng vuông góc với ABtại B, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm Bmột đoạn ngắn nhất bằng


Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với quỹ đạo 12 cm. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí li độ 33 cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Biết trong 7,85 s vật thực hiện được 50 dao động toàn phần. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của vật là:


Mạch dao động LC có L = 10–4 H, C = 25 pH dao động với cường độ dòng điện cực đại là 40 mA. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện là


Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên từ 0,3 μH đến 12 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 20pF đến 800pF. Máy này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng lớn nhất là


Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x1 = A1cos (ωt + φ1) (cm) và x2 = A2cos (ωt + φ2) cm. Biên độ của dao động tổng hợp nhỏ nhất khi
Xem thêm: Ngữ Văn 12 Vợ Chồng A Phủ Soạn Văn 12 Tập 2 Tuần 19 (Trang 3)

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam