" class="title-header">Chọn câu tuyên bố đúng nhất trong những câu sau: A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, sản phẩm in C.


Bạn đang xem: Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau

*

45 điểm

Trần Tiến


Chọn câu. Tuyên bố đúng nhất trong các câu. Sau:A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loaB. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, thiết bị inC. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, trang bị quét (máy Scan)D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình
*

*Xem thêm: Giáo Trình Giải Tích Hàm Của Nguyễn Văn Khuê, Giải Tích Hàm

Đáp án : CGiải ưa thích :Thiết bị ra dùng để mang dữ liệu ra từ máy tính như màn hình, loa, đồ vật in, trang bị chiếu…Thiết bị vào dùng để báo tin vào máy vi tính như bàn phím, chuột, vật dụng quét…