" class="title-header">Chọn câu phạt biểu hợp lý nhất? A. Khai báo hằng hay được thực hiện cho một quý giá tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình B.


Bạn đang xem: Chọn câu phát biểu hợp lý nhất

*

45 điểm

Trần Tiến


Chọn câu. Phạt biểu hợp lý và phải chăng nhất?A. Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho một giá trị tại từng thời điểm thực hiện chương trìnhB. Biến đối kháng là vươn lên là chỉ nhận thêm các giá trị không thay đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trìnhC. Khai báo hằng thường được áp dụng cho số đông giá trị không thay đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trìnhD. Trong Pascal, tất cả các biến đổi trong chương trình đều có giá trị không đổi và lộ diện nhiều lần trong chương trình
*Xem thêm: Hình Học 7 Bài 7: Định Lí Là Gì, Chứng Minh Định Lí, Hình Học 7 Bài 7: Định Lí

Trả lời: Khai báo hằng thường xuyên được thực hiện cho những giá trị lộ diện nhiều lần trong lịch trình và có mức giá trị không thay đổi trong chương trình.Đáp án: C