Bạn đang xem: Chọn câu sai lực lorenxơ là

Lực Lo-ren-xo tính năng lên hạt mang điện (q_0) vận động với vận tốc (overrightarrowv) trong từ trường (overrightarrowB) và hợp với (overrightarrowB) góc (alpha ) có:

+ Điểm đặt: Tại năng lượng điện (q_0) đang gửi động.

+ Phương: Vuông góc với khía cạnh phẳng cất (overrightarrowv) với (overrightarrowB)

+ Chiều: Theo luật lệ bàn tay trái:

+ Độ lớn: (f_L=left| q_0 ight|.v.B.sin alpha )


Giải bỏ ra tiết:

Lực Lorenxo bao gồm phương vuông góc với mặt phẳng đựng (overrightarrowv) với (overrightarrowB)

( Rightarrow ) Phát biểu không đúng là : Lực Lo-ren-xơ không dựa vào vào hướng của từ trường.

Chọn C.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: ✅ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2021

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát