*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng trong chuyển động tròn đều thì

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung ương (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần tuyệt nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây bao gồm chiều dài (1m), xoay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá con quay hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan lại hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trung khu của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trọng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe pháo đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) bên trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng tâm của xe là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhị đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng mà có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên phương diện một chiếc đồng hồ treo tường tất cả kim giờ lâu năm 15 cm, kim phút dài đôi mươi cm. Cơ hội 12h hai kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu nhị kim bên trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm tại vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên nửa đường kính với điểm A hoạt động với tốc độ 10cm/s. Biết AB = đôi mươi cm. Tính tốc độ hướng trung ương của hai điểm A, B:


Hai điểm A cùng B nằm trên thuộc một bán kính của một vô lăng đã quay đều, bí quyết nhau 20 cm. Điểm A nghỉ ngơi phía không tính có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A cho trục tảo và vận tốc góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: De Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 1 Có Đáp Án

Một loại tàu thủy neo tại một điểm trên phố xích đạo. Hãy tính vận tốc góc và tốc độ dài của tàu so với trục quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe cộ quay hầu như với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe cộ là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, tốc độ dài và tốc độ hướng trọng tâm của một điểm nằm trong vành không tính bánh xe. Lấy (pi ^2 = 10).