B - không nên vì: chưa phải xe hoạt động vào một đoạn đường cong lực vào vai trò phía tâm luôn luôn là lực ma sát.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai về lực hướng tâm


*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật khối lượng (m) vẫn chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính (r) với tốc độ góc (omega ). Lực hướng trọng tâm tác dụng vào vật là:


Một vật vẫn chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng trọng điểm F. Nếu bán kính quỹ đạo tăng gấp nhì lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ con quay còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm:


Một vật nhỏ khối lượng (150 m g) chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính (1,5 m m) với tốc độ dài là (2 m m/s). Độ lớn lực hướng tâm tạo ra chuyển động tròn của vật là:


Một vật nhỏ khối lượng (250 m g) chuyển động tròn đều bên trên quỹ đạo bán kính (1,2 m m). Biết trong (1) phút vật con quay được (120) vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là:


Một ô tô có khối lượng (4) tấn chuyển động qua một chiếc cầu lồi có bán kính cong (100 m m) với tốc độ (72 m km/h). Áp lực của xe hơi nén lên cầu lúc nó trải qua điểm cao nhất (giữa cầu) là:


Một xe hơi có khối lượng (2,5) tấn chuyển động với tốc độ (54 m km/h) trải qua một cái cầu lồi có bán kính cong (1000 m m). Lấy (g = 10 m m/s^2). Áp lực của xe hơi nén lên cầu khi xe hơi ở vị trí mà đướng nối trung tâm quỹ đạo với xe hơi tạo với phương thẳng đứng một góc (30^0)là:


Một vệ tinh tự tạo có trọng lượng (100 m kg), được phóng lên hành trình quanh Trái Đất ở độ cao (153 m km). Chu kì của vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất là (5.10^3 ms) và bán kính Trái Đất là (R = 6400 m km). Tính độ to của lực hướng tâm công dụng lên vệ tinh?


Một vệ tinh nhân tạo nặng (20 m kg) cất cánh quanh Trái Đất ở độ dài (1000 m km), gồm chu kì là (24 m h) . Hỏi vệ tinh đó chịu lực cuốn hút có độ lớn bằng bao nhiêu? Biết nửa đường kính Trái Đất là (R = 6400 m km).


Cho biết chu kì vận động của khía cạnh Trăng xung quanh Trái Đất là (27,32) ngày và khoảng cách từ Trái Đất cho Mặt Trăng là (3,84.10^8 m m). Hãy tính trọng lượng của Trái Đất. Trả thiết hành trình của phương diện Trăng là tròn.


Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng (100 m kg), được phóng lên tiến trình quanh Trái Đất ở độ cao mà tại kia nó bao gồm trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là (5,3.10^3 m s). Biết bán kính Trái Đất là (R = 6400 m km). Khoảng cách từ mặt phẳng Trái Đất mang lại vệ tinh.


Một thứ có khối lượng (m = 20g) đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi buộc phải quay bàn cùng với tần số lớn số 1 là bao nhiêu để vật không văng thoát khỏi bàn? cho biết thêm mặt bàn hình tròn, nửa đường kính (1m), lực ma ngay cạnh nghỉ cực lớn bằng (0,08N).


Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng (600 m kg) đang cất cánh trên tiến trình quanh Trái Đất ở độ dài bằng bán kính Trái Đất. Biết bán kính của Trái Đất là (R = 6400 m km). Mang (g = 9,8 m m/ ms^2). Xác định:


Một bạn buộc một hòn đá trọng lượng (400g) vào đầu một tua dây rồi xoay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá vận động trên con đường tròn bán kính (50cm) với vận tốc góc không thay đổi (8rad/s). Lấy (g = 10m/s^2). Lực căng của gai dây sống điểm thấp nhất của quỹ đạo là:


Một lò xo tất cả độ cứng (125N/m), chiều dài tự nhiên và thoải mái (40cm), một đầu giữ cố định và thắt chặt ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng (10g) rất có thể trượt không ma ngay cạnh trên thanh ở ngang. Thanh quay phần đông quanh trục (Delta ) thẳng đứng với vận tốc (360) vòng/phút. Mang (pi ^2 = 10). Độ dãn của xoắn ốc gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Một vệ tinh tự tạo bay quanh Trái Đất ở độ dài h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km với lấy g = 10m/s2. Hãy tính tốc độ và chu kì con quay của vệ tinh.

Xem thêm: Tả Em Bé Tập Đi Tập Nói Lớp 5, Tả Em Bé Đang Tập Đi, Tập Nói Lớp 5


Một xe pháo đua chạy quanh một con đường tròn nằm ngang, nửa đường kính 500m. Vận tốc của xe không đổi bao gồm độ béo 50m/s. Khối lượng xe là 1500kg. Độ lớn của lực hướng chổ chính giữa của mẫu xe là :


Tại những khúc cua, những tay đua phải triển khai động tác chuyên môn nghiêng xe để tạo ra lực hướng trung tâm giữ mang đến xe chuyển động trên một cung tròn. Lực hướng tâm trong trường đúng theo này thiết yếu là:


Diễn viên xiếc (khối lượng tổng cộng là (60kg)) đi xe đạp điện trên vòng xiếc nửa đường kính (6,4m.) rước (g = 10m/s^2). Để trải qua điểm cao nhất mà không rơi thì bạn đó nên đi với vận tốc tối thiểu bằng :


Một lò xo có độ cứng (k), có chiều dài tự nhiên và thoải mái (l_0) một đầu giữ cố định ở A đầu kia tích hợp quả cầu trọng lượng (m) hoàn toàn có thể trượt không ma cạnh bên trên khía cạnh bàn nằm ngang. Thanh (left( Delta ight)) quay phần nhiều với tốc độ góc (omega ) quanh trục (left( Delta ight)) thẳng đứng. Tính độ dãn của lò xo lúc :

(l_0 = 25cm,omega = 20pi left( rad/s ight),m = 5g;k = 100N/m.) đem (pi ^2 = 10).

*


Một bạn buộc một hòn đá vào đầu một tua dây rồi xoay dây trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng (0,4kg), chuyển động trên mặt đường tròn nửa đường kính (0,5m) với vận tốc góc không thay đổi (8rad/s). Mang (g = 10 m m/s^2). Hỏi lực căng của dây khi hòn đá nghỉ ngơi đỉnh của con đường tròn ?


Hai vệ tinh tự tạo I cùng II cất cánh quanh Trái Đất trên hành trình tròn nửa đường kính lần lượt là (r) cùng (2r). Vận tốc của vệ tinh I là (v_1). Hỏi vận tốc (v_2) của vệ tinh II là bao nhiêu?