Bộ 30 bài bác tập trắc nghiệm đồ vật Lí lớp 10 bài bác 4 Sự rơi tự do thoải mái có đáp án tương đối đầy đủ các cường độ giúp các em ôn trắc nghiệm vật Lí 10 bài 4.

Bạn đang xem: Chọn ý sai vật rơi tự do


Trắc nghiệm đồ vật lí 10 bài xích 4: Sự rơi tự do

Bài giảng Trắc nghiệm thiết bị lí 10 bài bác 4: Sự rơi trường đoản cú do

Câu 1. Tại một khu vực có vận tốc trọng trường g, một đồ gia dụng có cân nặng m rơi tự do thoải mái từ chiều cao h xuống khía cạnh đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc

A. v = mgh

B.v =2gh

C.v=2gh

D.v=gh

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Vật rơi tự do có gia tốc ban đầu: v0 = 0 m/s

Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc:v=2gh


Câu 2. Một viên bi được ném thẳng vực lên trên cùng với vận tốc ban đầu v0. Lúc viên bi đưa động, đại lượng bao gồm độ bự không thay đổi là

A. gia tốc.

B. tốc độ.

C. thế năng.

D. vận tốc.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Chuyển động của viên bi là chuyển động thẳng biến dổi đều nên lúc viên bi gửi động, đại lượng bao gồm độ khủng không thay đổi là gia tốc.


Câu 3. Rơi tự do là một chuyển động

A. thẳng đều.

B. chậm dần dần đều.

C. nhanh dần.

D. nhanh dần dần đều.

Hiển thị câu trả lời

Câu 4. Tại điểm M phương pháp mặt khu đất ở chiều cao h, một đồ vật được ném trực tiếp đứng lên tới vị trí điểm N tối đa rồi rơi xuống qua điểm p. Có cùng độ dài với điểm M. Làm lơ mọi lực cản thì

A. tại N đồ đạt vận tốc cực đại.

B. tốc độ của đồ vật tại M bằng tốc độ của vật dụng tại P.

C. tốc độ của thiết bị tại M lớn hơn tốc độ của đồ gia dụng tại P.

D. tốc độ của vật dụng tại M nhỏ hơn tốc độ của vật tại P.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Vì vận động của vật có tính đối xứng, thời hạn đi lên và thời hạn rơi xuống chạm đất là bởi nhau. đề nghị ở mỗi độ cao giống hệt sẽ có vận tốc bằng nhau.

=> tốc độ của thứ tại M bằng vận tốc của đồ vật tại P.


Câu 5. Chọn tuyên bố sai.

A. Khi rơi từ bỏ do tốc độ của đồ gia dụng tăng dần.

B. Vật rơi tự do khi lực cản bầu không khí rất nhỏ dại so với trọng lực.

C. Vận rượu cồn viên nhảy dù từ máy hạ cánh mặt đất đã rơi từ do.

D. Rơi tự do có quy trình là đường thẳng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

A – đúng, hoạt động của trang bị rơi thoải mái là chuyển động nhanh dần đều.

B – đúng

C – sai, vì khi ấy vận khích lệ còn chịu chức năng của lực cản của ko khí chức năng lên dù.

D – đúng


Câu 6. Chọn ý sai. đồ vật rơi từ do

A. có phương hoạt động là phương trực tiếp đứng.

B. có chiều vận động hướng từ bên trên xuống dưới

C. chuyển đụng thẳng nhanh dần đều.

D. khi rơi trong ko khí.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

A – đúng

B – đúng

C – đúng

D – sai, để vật rơi trong không gian là rơi tự do thoải mái ta cần được bỏ qua đều ma sát, lực cản,…


Câu 7. Đặc điểm nào bên dưới đây không nên là điểm lưu ý của vận động rơi từ bỏ do của các vật?

A. Chuyển đụng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

B. Chuyển rượu cồn thẳng nhanh dần đều.

C. Ở thuộc một chỗ và sát mặt đất, phần đông vật rơi tự do thoải mái như nhau.

D. Lúc t = 0 thì gia tốc của vật luôn khác 0.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

A – đúng

B – đúng

C – đúng

D – đồ gia dụng rơi từ do, vận tốc lúc đầu bằng 0 tại thời gian t = 0.


Câu 8. Trong trường hòa hợp nào bên dưới đây, quãng con đường vật đi được tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn chuyển động?

A. Vật rơi từ bỏ do.

B. Vật bị ném theo phương ngang.

C. Vật chuyển động với gia tốc bằng không.

D. Vật hoạt động thẳng chững lại đều.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Vật chuyển động với vận tốc bằng ko tức là hoạt động thẳng rất nhiều thì bao gồm , quãng mặt đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.


Câu 9. Chuyển rượu cồn nào sau đây được xem như là rơi từ do?

A. Một cánh hoa rơi.

B. Một viên phấn rơi không tốc độ đầu từ mặt bàn.

C. Một hòn sỏi được để lên theo phương trực tiếp đúng.

D. Một chuyển động viên nhảy đầm dù

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

A – cánh hoa có trọng lượng nhẹ buộc phải lực cản của không khí tác dụng lên sự vận động của cánh hoa là đáng kể. Vì chưng đó, cánh hoa rơi ko được coi là rơi từ do.

B – hoạt động của viên phấn chỉ chịu công dụng của trọng tải => được xem là rơi tự do.

C – rơi từ bỏ do là sự rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực, hòn sỏi được ném lên thì sẽ chịu tác dụng thêm lực khác => ko được coi là rơi từ do.

D – lực cản của ko khí tính năng lên mặc dù làm tác động tới sự vận động của vận tải viên, tức là sự hoạt động này chưa phải chỉ chịu tính năng của trọng tải => không được coi là rơi trường đoản cú do.


Câu 10. Nhận xét làm sao sau đấy là sai?

A. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, phía xuống.

B. Tại thuộc một địa điểm trên Trái Đất gia tốc rơi tự do thoải mái không đối.

C. Gia tốc rơi thoải mái thay đối theo vĩ độ.

D. Gia tốc rơi tự do là 9,81 m/s2 tại phần lớn nơi.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

A – đúng

B – đúng

C – đúng

D – sai


Câu 11. Trường đúng theo nào sau đây có thể coi là việc rơi tự do?

A. Ném một hòn sỏi thẳng vùng lên cao

B. Ném một hòn sỏi theo phương nằm ngang

C. Thả một hòn sỏi rơi xuống

D. Ném một hòn sỏi theo phương xiên một góc

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

A – trường phù hợp này hòn sỏi ko kể chịu chức năng của trọng lực còn chịu tính năng của nước ngoài lực cung cấp ban đầu => ko được coi là sự rơi tự do.

B – hoạt động của hòn sỏi là chuyển động cong với chịu chức năng của nước ngoài lực => ko được xem như là sự rơi tự do.

C – được xem là sự rơi trường đoản cú do.

D – chuyển động của hòn sỏi là hoạt động cong cùng chịu công dụng của nước ngoài lực => ko được xem như là sự rơi từ do.


Câu 12. Chuyển động của thiết bị rơi tự do không có đặc thù nào sau đây?

A. Vận tốc của vật tăng lên theo thời gian.

B. Gia tốc của vật tăng lên theo thời gian

C. Càng ngay sát tới mặt đất vật rơi càng nhanh.

D. Quãng đường vật đi được là hàm số bậc hai theo thời gian.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Vật rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng cấp tốc dần đều. Cho nên sẽ có:

+ gia tốc của vật tăng lên theo thời gian.

+ vận tốc của đồ vật không đổi theo thời gian

+ Càng ngay gần tới mặt khu đất vật rơi càng nhanh.

+ Quãng mặt đường vật đi được là hàm số bậc nhì theo thời gian.


Câu 13. Một đồ gia dụng rơi tự do thoải mái từ độ dài 80m xuống đất, g = 10m/s2. Tính gia tốc lúc vừa va đất.

A. 40 m/s

B. 30m/s

C. 20m/s

D. 10m/s

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Vật thả rơi thoải mái nên v0 = 0 (m/s)

⇒v=gt=10.4=40(m/s)


Câu 14. Một bạn đứng bên trên tòa nhà tất cả độ cao 120m, ném một trang bị thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 10m/s đến g = 10m/s2. Kể từ thời điểm ném sau bao lâu vật va đất?

A. 4s.

B. 5s.

C. 6s.

D. 7s.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Áp dụng công thức:

S=v0t+12gt2⇒120=10t+5t2

=> t = 4s (nhận) hoặc t = -6s (loại)


Câu 15. Một thiết bị rơi thoải mái khi đụng đất thì vật dụng đạt gia tốc 40m/s. Hỏi thứ được thả rơi từ chiều cao nào? Biết g = 10m/s2.

A. 20m

B. 80m

C. 60m

D. 70m

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Áp dụng công thức:

v=v0+gt⇒40=0+10t⇒t=4s

Quãng mặt đường vật rơi:

h=12gt2=12.10.42=80m


Câu 16. Một thứ được thả rơi từ độ cao 1280 m so với khía cạnh đất. Rước g = 10m/s2.Tìm thời hạn để thứ rơi cho đất?

A. 15s

B. 16s

C. 51s

D. 15s

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Áp dụng công thức:

h=12gt2⇒t=2hg=2.128010=16s


Câu 17. Một thiết bị được thả rơi từ chiều cao 1280 m so với phương diện đất. Rước g = 10m/s2. Sau khi rơi được 2s thì thiết bị còn cách mặt khu đất bao nhiêu?

A. 1260m

B. 1620m

C. 1026m

D. 6210m

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Quãng con đường vật rơi của 2s thứ nhất :

h1=12g.t12=12.10.22=20m

Vậy sau 2s trước tiên vật còn cách mặt đất :

h2=h−h1=1280−20=1260m


Câu 18. Một tín đồ thả một hòn đá tự tầng 2 độ dài h xuống đấy, hòn đá rơi vào 2s. Giả dụ thả hòn đá đó từ tầng 32 gồm độ cao h’ = 16h thì thời gian rơi là bao nhiêu?

A. 6s

B. 12s

C. 8s

D. 10s

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Áp dụng công thức:

h=12gt2⇒t=2hg=2s

Màh/=12gt12

⇒t1=2h/g=2.16hg=8s

Vậy hòn đá rơi trường đoản cú tầng 32 không còn 8s


Câu 19. Một thứ rơi không gia tốc đầu từ đỉnh tòa nhà nhà ở có độ cao 320m xuống đất. Mang lại g = 10m/s2. Tính quãng đường vật rơi được trong 2s trước tiên và 2s cuối cùng.

A. 180m; 160m

B. 170m; 160m

C. 160m; 150m

D. 140m; 160m

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

+ Quãng đường vật đi vào 6s đầu:

h2=12.10.62=180m

+ Quãng lối đi trong 2s cuối cùng: S’ = S – S1 = 320 – 180 = 160m


Câu 20. Một đồ dùng rơi tự chính bới một địa điểm có độ cao 500m biết g = 10m/s2. Tính quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên?

A. 125m

B. 152m

C. 215m

D. 512m

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Quãng con đường vật rơi vào 5s đầu:

h5=12gt52=12.10.52=125m


Câu 21. cho một vật rơi tự do từ chiều cao h. Hiểu được trong 2s sau cùng vật rơi được quãng đường bởi quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g = 10m/s2. Tìm gia tốc cuả vật dịp vừa va đất?

A. 27,7m/s

B. 75,2m/s

C. 27,5m/s

D. 72,5m/s

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Vận tốc cơ hội vừa chạm đất: v = gt = 72,5m/s


Câu 22. Một vật được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s sau cuối vật rơi được 385m mang lại g = 10m/s2. Xác minh thời gian với quãng con đường rơi?

A. 9s; 405m

B. 8s; 504m

C. 7s; 500m

D. 6s; 450m

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Gọi t là thời hạn rơi.

Quãng con đường vật rơi trong thời hạn t:

h=12gt2

Quãng đường vật rơi vào ( t – 7 ) giây đầu

ht−7=12g(t−7)2

Quãng con đường vật rơi vào 7 giây cuối:

Δh=h−ht−7⇒385=12gt2−12g(t−7)2⇒t=9s

Độ cao đồ dùng rơi :

h=12.10.92=405m


Câu 23. Một đồ dùng được thả rơi tự do không gia tốc đầu từ chiều cao h biết trong 7s sau cùng vật rơi được 385m mang đến g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để đồ rơi 85m cuối cùng

A. 3s

B. 2s

C. 4s

D. 1s

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Thời gian nhằm vật rơi quãng con đường 320m đầu tiên:

h/=12gt12⇒t1=2h/g=2.32010=8s

Thời gian đồ vật rơi vào 85m cuối:

Δt=t−t1=9−8=1s


Câu 24. Một vật dụng được thả rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao h so với khía cạnh đất. Thời gian vật rơi 10 m sau cùng trước khi chạm đất là 0,2s. Tính độ dài h, vận tốc của vật dụng khi đụng đất. Mang lại g =10m/s2.

A. 120,05m; 50m/s

B. 130,05m; 51m/s

C. 110,05m; 52m/s

D. 110,05m; 21m/s

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Gọi t là thời gian vật rơi, quãng dường vật dụng rơi làh=12gt2

Quãng đường đầu đồ vật rơi trong thời hạn t – 0,2 đầu là:

ht−0,2=12g(t−0,2)2

Theo bài bác rat a có:

Δh=h−ht−0,2⇒10=12gt2−12g(t−0,2)2

t = 5,1s

Độ cao cơ hội thả vật:

h=12gt2=12.10.5,12=130,05m

Vận tốc lúc vừa chạm đất:

v=gt=10.5,1=51m/s


Câu 25. cặp đôi Giang và Vân đi dạo ở một tòa bên cao tầng. Từ bỏ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B trên tầng thấp hơn 10m. Nhì viên bi sẽ chạm mặt nhau thời gian nào, ngơi nghỉ đâu? rước g = 9,8 m/s2.

A. 1,5s; 11,25m

B. 2,5s; 1,25m

C. 3,5s; 11,25m

D. 1,5s; 1,25m

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

+ Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương phía xuống gốc toạ độ trên vị trí các bạn Giang thả ở tầng 19, gốc thời gian lúc bi A rơi.

+ Phương trình vận động của viên bi A:

vớix01=0m;v01=0m/s

⇒x1=12gt2

+ Phương trình vận động của viên bi B:

với x02=10m;v02=0m/sthả rơi sau 1s so vói gốc thời gian

x2=10+12g(t−1)2

+ lúc 2 viên bi gặp nhau: x1 = x2

⇔12gt2=10+12g(t−1)2

t = 1,5s và cách vị trí thả của giang là:

x1=12g.t2=12.10.1,52=112,5m


Câu 26. Một viên bi A được thả rơi từ chiều cao 30m. đồng thời đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ bỏ dưới đất lên với vận tốc 25m/s tới va đụng vào bi A. Mang đến g = 10m/s2. Bỏ lỡ sức cản ko khí. Tính thời điểm và tọa độ 2 viên bi gặp mặt nhau.

A. 1,2s

B. 2,1s

C. 3,1s

D. 1,3s

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Chọn chiều dương là khunh hướng từ trên xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí viên bi A, gốc thời gian là thời điểm viên bi A rơi

Phương trình đưa động:

y=y0+v0t+13gt2

Phương trình hoạt động vật A:

y1=12gt2=5t2

Phương trình vận động vật B:

y2=30−25t+12gt2=30−25t+5t2

Khi gặp gỡ nhau:y1=y2

⇔5t2=30−25t+5t2

⇒t = 1,2s


Câu 27. Người ta thả rơi tự do thoải mái hai đồ gia dụng A cùng B ở cùng một độ cao. đồ B được thả rơi sau đồ dùng A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm thả vật dụng A thì khoảng cách giữa bọn chúng là 1m. Rước g = 10m/s.

A. 1,04s

B. 1,01s

C. 1,05s

D. 1,03s

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Chọn chiều dương là chiều hướng từ trên xuống dưới, cội tọa độ tại địa điểm viên bi A, gốc thời hạn là cơ hội viên bi A rơi

Phương trình đưa động:

y=y0+v0(t−t0)+12g(t−t0)2

Phương trình hoạt động vật A:

y1=12gt2=5t2

Phương trình hoạt động vật B:

y2=12g(t−0,1)2=5(t−0,1)2

Khoảng cách giữa nhị viên bi là 1m nên

y1−y2=1m⇒5t2−5(t2−0,2t+0,12)=1⇒t=1,05s


Câu 28. Một hòn bi được thả rơi tự do không gia tốc đầu từ chiều cao 44,1 m so với mặt đất. Lấy tốc độ rơi thoải mái g = 9,8 m/s2, tốc độ trung bình của hòn bi kể từ khi thả đến khi rơi tới khu đất là

A. 14,7 m/s.

B. 8 m/s.

C. 10 m/s.

D. 22,5 m/s.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Thời gian đồ gia dụng rơi tới đất là:

t=2hg=3s

Tốc độ vừa phải của vật:

vtb=ht=14,7m/s


Câu 29. cho 1 quả mong được ném thẳng đúng lên phía trên với vận tốc lúc đầu v0. Bỏ qua mọi sức cản của không khí. Nếu như vận tốc thuở đầu của trái cầu tăng lên 2 lần thì thời hạn đến điểm tối đa của quĩ đạo đã :

A. Tăng gấp 2 lần

B. Tăng lên 4 lần

C. Không cố đổi

D. Không đủ thông tin để xác định

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Chọn chiều dương hướng lên ta tất cả phương trình vận tốc v=v0−gt.

Khi mang lại điểm tối đa v = 0 đề nghị t=v0g.

Vậy khi v0tăng 2 lần thì t tăng 2 lần.


Câu 30. Một hòn đá thả rơi tự do từ là 1 độ cao nào đó .Khi độ cao tăng thêm 2 lần thì thời gian rơi sẽ:

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Tăng 22lần

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Thời gian rơi:t=2hg.

Xem thêm: Ta Không Được Chọn Nơi Mình Sinh Ra Nhưng Ta Được Chọn Cách Mình Sẽ Sống

Vậy khi h tăng 2 lần thì t tăng 2lần.


Tham khảo những loạt bài xích Trắc nghiệm lớp 10 khác:


1 261 lượt xem
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
link
chính sách
kết nối
Thi demo online
Thi thử THPT tổ quốc
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện thắc mắc
Thi thử THPT giang sơn
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1