Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

06. Sách Giô-suê

07. Sách Thủ Lãnh

08. Sách Rút

09. Sách Sa-mu-en 1

10. Sách Sa-mu-en 2

11. Sách những Vua 1

12. Sách các Vua 2

13. Sách Sử Biên 1

14. Sách Sử Biên 2

15. Sách Ét-ra

16. Sách Nơ-khe-mi-a

17. Sách Tô-bi-a

18. Sách Giu-đi-tha

19. Sách Ét-te

20. Sách Ma-ca-bê 1

21. Sách Ma-ca-bê 2


22. Sách Gióp

23. Sách Thánh Vịnh

24. Sách Châm Ngôn

25. Sách Giảng Viên

26. Sách Diễm Ca

27. Sách Khôn Ngoan

28. Sách Huấn Ca


29. Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Sách Ai Ca

32. Sách Ba-rúc

33. Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi
01. Tin tốt theo Thánh Mát-thêu

02. Tin vui theo Thánh Mác-cô

03. Tin tốt theo Thánh Lu-ca

04. Tin vui theo Thánh Gio-an

05. Sách Công Vụ Tông Đồ

06. Thư nhờ cất hộ tín hữu Rô-ma

07. Thư 1 giữ hộ tín hữu Cô-rin-tô

08. Thư 2 gởi tín hữu Cô-rin-tô

09. Thư nhờ cất hộ tín hữu Ga-lát

10. Thư nhờ cất hộ tín hữu Ê-phê-xô

11. Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

12. Thư giữ hộ tín hữu Cô-lô-xê

13. Thư 1 nhờ cất hộ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

14. Thư 2 giữ hộ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

15. Thư 1 nhờ cất hộ ông Ti-mô-thê

16. Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

17. Thư gởi ông Ti-tô

18. Thư giữ hộ ông Phi-lê-môn

19. Thư gởi tín hữu Do-thái

20. Thư của Thánh Gia-cô-bê

21. Thư 1 của Thánh Phê-rô

22. Thư 2 của Thánh Phê-rô

23. Thư 1 của Thánh Gio-an

24. Thư 2 của Thánh Gio-an

25. Thư 3 của Thánh Gio-an

26. Thư của Thánh Giu-đa

27. Sách Khải Huyền


Bạn đang nghe audio tin vui theo Thánh Mát-thêu
%ARTIST% %ALBUM%
%INFO%
" data-tracklistscroll="false" data-jsfolder="https://hsnovini.com/wp-content/plugins/wonderplugin-audio/engine/" style="position:relative;margin:0 auto;width:px;height:auto;">

Chương 5

2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Tám mối Phúc (Lc 6,20-23)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

Bạn đang xem: Chương 5

2 người mở miệng dạy dỗ họ rằng:

3 “Phúc nuốm ai bao gồm tâm hồn nghèo khó, do Nước Trời là của họ.

4 Phúc cố gắng ai hiền khô lành, bởi vì họ sẽ tiến hành Đất Hứa làm cho gia nghiệp.

5 Phúc chũm ai sầu khổ, vày họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc cố kỉnh ai khát vọng nên bạn công chính, bởi vì họ sẽ tiến hành Thiên Chúa đến thỏa lòng.

7 Phúc nỗ lực ai xót thương người, bởi họ sẽ tiến hành Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc cố kỉnh ai có tâm hồn vào sạch, vị họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc cụ ai xây dựng hòa bình, bởi vì họ sẽ được gọi là nhỏ Thiên Chúa.

10 Phúc cố ai bị bách hại bởi vì sống công chính, bởi Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay bạn bè khi vì Thầy nhưng bị tín đồ ta sỉ vả, bách sợ và vu khống đủ tin xấu xa.

12 anh em hãy vui miệng hớn hở, vì phần thưởng dành riêng cho anh em ở trên trời thật to lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước bằng hữu cũng bị bạn ta bách hại như thế.

Muối đến đời và ánh nắng cho trần thế (Mc 9,50; Lc 14,34-35)

13 “Chính bằng hữu là muối mang lại đời. Tuy nhiên muối cơ mà nhạt đi, thì lấy gì muối hạt nó đến mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho những người ta giày đạp thôi.

14 “Chính bạn bè là ánh sáng cho è gian. Một thành xây trên núi ko tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng gồm ai thắp đèn rồi lại nhằm dưới chiếc thùng, nhưng đặt lên đế, và đèn soi chiếu mang đến mọi bạn trong nhà.16 Cũng vậy, tia nắng của đồng đội phải chiếu giãi trước khía cạnh thiên hạ, nhằm họ thấy những các bước tốt đẹp đồng đội làm, mà tôn vinh cha của anh em, Đấng ngự bên trên trời.

Đức Giê-su kiện toàn biện pháp Mô-sê

17 “Anh em đừng tưởng Thầy mang đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không hẳn là để bãi bỏ, tuy vậy là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước lúc trời đất qua đi, thì một chấm một phết vào Lề Luật cũng trở thành không qua đi, cho đến khi hầu như sự được trả thành.19 Vậy ai huỷ bỏ dù chỉ là trong những điều răn bé dại nhất ấy, cùng dạy bạn ta làm cho như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ bé dại nhất nội địa Trời. Còn ai vâng lệnh và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là khủng trong Nước Trời.

Đức công bao gồm của tín đồ môn đệ

20 “Vậy, Thầy bảo cho bạn bè biết, nếu đồng đội không nạp năng lượng ở công thiết yếu hơn những kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì vẫn chẳng được vào Nước Trời.

Đừng giận ghét (Lc 12,57-59)

21 “Anh em đang nghe chế độ dạy fan xưa rằng: Chớ làm thịt người; ai giết thịt người, thì xứng đáng bị chỉ dẫn tòa.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận đồng đội mình, thì đáng bị chỉ dẫn tòa. Ai mắng bằng hữu mình là thứ ngốc, thì xứng đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản nghịch đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục tù thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp tới dâng lễ đồ gia dụng trước bàn thờ, mà sực nhớ tất cả người anh em đang bao gồm chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại kia trước bàn thờ, đi làm việc hòa với người bạn bè ấy đã, rồi trở về dâng lễ đồ gia dụng của mình.25 Anh hãy mau mau điều đình với đối phương, lúc còn đang trên tuyến đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo bạn ấy nộp anh mang lại quan tòa, quan tòa lại giao anh mang đến thuộc hạ, với anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật đến anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước lúc trả hết đồng xu cuối cùng.

Chớ ngoại tình

27 “Anh em đang nghe cách thức dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho bạn bè biết: ai chú ý người thanh nữ mà thèm muốn, thì trong tim đã ngoại tình với người ấy rồi.29 ví như mắt phải của anh làm cớ mang đến anh sa ngã, thì hãy móc nhưng ném đi; do thà mất một trong những phần thân thể, còn rộng là body bị ném vào hỏa ngục.30 ví như tay bắt buộc của anh làm cho cớ đến anh sa ngã, thì hãy chặt mà lại ném đi; vị thà mất một phần thân thể, còn rộng là toàn thân yêu cầu sa hỏa ngục.

Đừng ly dị (Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18)

31 “Luật còn dạy dỗ rằng: Ai rẫy vợ, thì yêu cầu cho vợ chứng từ ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho đồng đội biết: kế bên trường hợp hôn nhân gia đình bất thích hợp pháp, ai rẫy bà xã là đẩy vk đến khu vực ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng tội tình ngoại tình.

Đừng thề thốt

33 “Anh em còn nghe khí cụ dạy bạn xưa rằng: Chớ bội thề, cơ mà hãy trọn lời thề cùng với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho bạn bè biết: đừng thề bỏ ra cả. Đừng chỉ trời nhưng mà thề, bởi trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất nhưng mà thề, do đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà lại thề, bởi vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu nhưng thề, do anh không thể khiến cho một tua tóc hóa trắng hay đen được.37 tuy vậy hễ “có” thì cần nói “có”, “không” thì bắt buộc nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Xem thêm: Giải Hình 10 - Giải Bài Tập Hình Học 10 Có Lời Giải Chi Tiết

Chớ trả thù (Lc 6,29-30)

38 “Anh em đang nghe luật pháp dạy rằng: Mắt đền mắt, răng thường răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng kháng cự fan ác, trái lại, nếu như bị ai vả má mặt phải, thì nên giơ cả má phía trái ra nữa.40 giả dụ ai mong muốn kiện anh để lấy áo vào của anh, thì hãy để cho nó rước cả áo ngoài.41 nếu có người bắt anh đi một dặm, thì nên đi với những người ấy nhì dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai mong mỏi vay mượn, thì đừng ngoảnh khía cạnh đi.

Phải yêu quân thù (Lc 6,27-28.32-36)

43 “Anh em đang nghe phương pháp dạy rằng: Hãy yêu thương đồng nhiều loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu quân địch và nguyện cầu cho gần như kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, bạn bè mới được trở nên con cháu của phụ thân anh em, Đấng ngự bên trên trời, vì người cho khía cạnh trời của fan mọc lên soi sáng sủa kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên bạn công chính cũng tương tự kẻ bất chính.46 bởi vì nếu anh em yêu yêu đương kẻ dịu dàng mình, thì bằng hữu nào có công chi? trong cả những bạn thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ xin chào hỏi bằng hữu mình thôi, thì đồng đội có làm gì quá lạ lẫm thường đâu? Ngay toàn bộ cơ thể ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy bằng hữu hãy bắt buộc hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng trả thiện.Chú giải tin vui Mát-thêu – Chương 5