toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chuyển hộp động cơ học là việc thay đổi

A. Khoảng cách của vật hoạt động so với đồ mốc.

Bạn đang xem: Chuyển động cơ học là sự thay đổi:

B. Tốc độ của vật.

C. địa chỉ của đồ vật so với đồ dùng mốc.

D. Phương, chiều của vật.


*

*

Câu 1: Chuyển hộp động cơ học là:

A. sự biến đổi khoảng bí quyết theo không gian của đồ gia dụng so với thiết bị khác

B. sự thay đổi phương chiều của vật

C. sự thay đổi vị trí của đồ dùng theo thời hạn so với trang bị khác

D. sự biến hóa hình dạng của đồ dùng so với đồ khác

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng về vận động cơ học:

A. Chuyển hộp động cơ học là sự biến đổi khoảng bí quyết theo không gian của đồ gia dụng so với đồ dùng khác.

B. Chuyển động cơ học là sự chuyển đổi phương chiều của vật.

C. Chuyển hộp động cơ học là sự biến đổi vị trí của đồ vật theo thời hạn so với vật khác.

D. Chuyển động cơ học là sự biến đổi hình dạng của trang bị so với thứ khác.

Câu 3: Chuyển rượu cồn và đứng yên có tính kha khá vì:

A. một vật đứng yên so với đồ vật này sẽ đứng im so với đồ khác.

B. một đồ đứng lặng so với đồ vật này mà lại lại vận động so với đồ vật khác.

C. một vật vận động hay đứng yên dựa vào vào quỹ đạo chuyển động.

D. một vật vận động so với thứ này sẽ vận động so với đồ khác.

Câu 4: Chọn phát biểu đúng về tính tương đối của chuyển động:

A. Chuyển cồn và đứng yên bao gồm tính kha khá vì một thứ đứng im so với đồ này đã đứng lặng so với vật dụng khác.

B. Chuyển hễ và đứng yên gồm tính tương đối vì một thiết bị đứng yên ổn so với đồ dùng này cơ mà lại chuyển động so với đồ vật khác.

C. Chuyển rượu cồn và đứng yên gồm tính kha khá vì một vật vận động hay đứng yên dựa vào vào quỹ đạo chuyển động.

D. Chuyển đụng và đứng yên gồm tính tương đối vì một vật vận động so với thứ này sẽ hoạt động so với trang bị khác.

Câu 5: Trong những câu tất cả chứa cụm từ “chuyển động”, “đứng yên” sau đây, câu làm sao đúng?

A. Một vật gồm thể vận động đối với đồ gia dụng này nhưng lại lại rất có thể đứng yên so với vật khác.

B. Một đồ vật xem là vận động đối với thiết bị này, thì chắc chắn rằng đứng yên so với vật khác.

C. Một đồ vật xem là vận động đối với thiết bị này, thì cấp thiết đứng yên so với vật khác.

D. Một vật xem như là đứng yên đối với vật này, thì chắc hẳn rằng chuyển động so với vật khác.

Câu 6: Một mẫu xe buýt đang hoạt động từ trạm thu phí Thuỷ Phù lên Huế, ví như ta nói mẫu xe buýt đã đứng lặng thì vật làm cho mốc là:

A. Người soát vé đang đi lại trên xe

B. Tài xế

C. Trạm thu tiền phí Thủy Phù

D. Khu công nghiệm Phú Bài

Câu 7: Hãy chọn câu trả lời đúng: Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy bên cửa bên đường đưa động. Khi đó người đó đã chọn đồ gia dụng mốc là:

A. Toa tầu.

B. Bầu trời.

C. Cây mặt đường.

Xem thêm: Top 8 Bài Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương

D. Đường ray.

Câu 8: Một xe hơi đỗ vào bến xe, trong số vật mốc sau đây, đồ dùng mốc như thế nào thì ô tô coi là chuyển động? hãy chọn câu đúng: