Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài bác 19 Luyện tập đặc thù hóa học tập của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng

Câu hỏi :

Có từng nào rượu (ancol) bậc 2, no, đối kháng chức, mạch hở là đồng phân kết cấu của nhau cơ mà phân tử của chúng gồm phần trăm trọng lượng cacbon bởi 68,18% ?


*