toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một năng lượng điện 10 μC tuy nhiên song với các đường sức điện trong một năng lượng điện trường đông đảo cường độ 1000 V/m làCông của lực điện trường dịch rời quãng con đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức năng lượng điện trong một điện trường phần nhiều cường độ 10 6 V / m là 

A. 1 J.

Bạn đang xem: Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1m

B. 1000 J.

C. 1 mJ. 

D. 0 J.Công của lực điện trường dịch chuyển quãng mặt đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với những đường sức điện trong một năng lượng điện trường phần lớn cường độ 10 6 V/m là

A. 1 J. 

B. 1000 J. 

C. 1 mJ. 

D. 0 J.


Công của lực điện trường di chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với những đường sức năng lượng điện trong một năng lượng điện trường phần đa cường độ 10 6 V / m là

A. 1 J

B. 1000 J

C. 1 mJ

D. 0 J


Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một điện tích 10 mC tuy vậy song với các đường sức trong một năng lượng điện trường gần như với quãng đường 10 cm là một trong J. Độ mập cường độ điện trường đó là

A. 1 V/m.

B. 10000 V/m.

C. 1000 V/m. 

D. 100 V/m.


Công của lực điện trường di chuyển một năng lượng điện 10 mC song song với các đường mức độ trong một điện trường những với quãng mặt đường 10 cm là 1 J. Độ bự cường độ điện trường kia là 

A. 10000 V/m. 

B. 1 V/m. 

C. 100 V/m. 

D. 1000 V/m


Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một điện tích 10 mC tuy vậy song với các đường sức trong một điện trường phần đa với quãng mặt đường 10 cm là 1 J. Độ phệ cường độ năng lượng điện trường đó là

A. 10000 V/m

B. 1 V/m

C. 100 V/m

D. 1000 V/m


Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 10 mC song song với những đường sức trong một năng lượng điện trường mọi với quãng đường 10 cm là một J. Độ bự cường độ điện trường kia là 

A. 10000 V/m. 

B. 1 V/m. 

C. 100 V/m. 

D. 1000 V/m


Công của lực điện trường dịch rời một năng lượng điện 10 mC song song với các đường sức trong một năng lượng điện trường đều với quãng mặt đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ năng lượng điện trường đó là 

A. 10000 V/m.

B. 1 V/m.

C. 100 V/m.

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 30: Quá Trình Truyền Tin Qua Xinap Diễn Ra Như Thế Nào ?

D. 1000 V/m


Ví dụ 3: Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích 5.10^-6C tuy vậy song với những đường mức độ

trong một điện trường đa số với quãng đường 10 cm là 2J. Search độ lớn cường độ điện trường

Ví dụ 4: Một điện tích điểm dịch chuyển dọc theo đường sức của một năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ điện

trường E = 1000 V/m, đi được một khoảng chừng d = 5 cm. Lực điện trường thực hiện được công A = 15.10^-5 J. Xác minh độ khủng của điện tích.