Câu hỏi:Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.P = UI

B.P = EIt

C.P = EI

D.P = UIt.

Bạn đang xem: Công của nguồn điện được xác định bằng

Lời giải:

Đáp án đúng:C.P = EI

Giải ưa thích :

Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong 1 đơn vị thời gian.

Công thức:

*

Mời những bạn cùng tìm hiểu đưa ra tiết về Công với công suất của dòng điện qua nội dung bài dưới đây của vị trí cao nhất lời giải nhé.

1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện:trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công di chuyển các điện tích tự do gồm trong mạch tạo thành dòng điện. Công của nguồn điện là công của những lực lạ bên phía trong nguồn điện cùng = công của cái điện chạy trong toàn mạch.

Công thức: Ang = qE = EIt

E (V): suất điện động của nguồnI (A): cường độ mẫu điện chạy qua nguồnt (s): thời gian loại điện chạy qua nguồn điệnq (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện

2. Công suất nguồn điện:


Công suất của nguồn điện = công của nguồn trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

*

3. Công suất của mẫu điện

Công của dòng điện qua một đoạn mạch là tổng công của lực điện có tác dụng di chuyển những điện tích tự bởi trong đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch với cường độ cái điện với thời gian mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

A = Uq = UIt

A (J): công của chiếc điệnq (C): điện lượng chuyển qua đoạn mạchI (A): cường độ loại điện chạy qua đoạn mạcht (s): thời gian mẫu điện chạy qua đoạn mạch

Công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch và cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó.

*
P (W): công suất của loại điệnU (V): hiệu điện thế của chiếc điện

4. Hiệu suất của nguồn

*

5. Định luật Jun-Len-xơ

- Nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) chỉ gồm điện trở thuần

*

thì điện năng cơ mà đoạn mạch đó tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng.

- Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ chiếc điện với thời gian mẫu điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = RI2t

6. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 22

Công suất tỏa nhiệtPở vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua đặc trưng mang đến tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó với được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn vào một đơn vị thời gian.