Tức là:Nếu cùng 2 vế của bắt đẳng thức cùng với cùng một trong những ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương tự với bất đẳng thức sẽ cho.

Bạn đang xem: Công thức hình học lớp 10

Hệ trái (Quy tắc chuyển vế):a > b + c

*

*

Hệ quả 1:Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất lúc 2 số đõ bẳng nhau.

Ý nghĩa hình học:Trong tất cả các hình chữ nhật tất cả cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Hệ quả 2:Nếu 2 số dương gồm tích không thay đổi thì tổng của chùng bé dại nhất lúc 2 số đó bằng nhau.

Xem thêm: Viết Từ 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1 Từ 1 Đến 199 Toán Lớp 1 2 3 4 5

Ý nghĩa hình học:Trong toàn bộ các hình chữ nhật bao gồm cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ tuổi nhất.

+ Bất đẳng thức chứa giá trị trị giỏi đối:


*

*

*