Tristearin tất cả 3 gốc stearat (C17H35COO) kết hợp với gốc hidrocacbon của glixerol là C3H5

=> cách làm của Tristearin (C17H35COO)3C3H5

=> CTPT:C57H110O6

Công thức một vài chất béo thường gặp:

(C17H35COO)3C3H5: Tristearoylglixerol ( Tristearin)

(C17H33COO)3C3H5: Trioleorylglixerol ( Triolein)

C15H31COO)3C3H5: Tripanmitoylglixerol ( Tripanmitin)

(C17H31COO)3C3H5: Trilinoleorylglixerol ( Trilinolein)

Đáp án cần chọn là: D
Bạn đang xem: Công thức phân tử của tristearin

Cho những phát biểu sau đây:

a)Chất bự là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b)Lipit có chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất khủng là các chất lỏng.

d)Chất phệ chứa chủ yếu gốc ko no của axit khủng thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ phòng và được hotline là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất to trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f)Chất mập là thành phần thiết yếu của dầu, mỡ rượu cồn thực vật.

Những phát biểu đúng là:


Câu 2:


Chất phệ ở thể lỏng có thành phần axit béo


Câu 3:


Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


Câu 4:


Câu nào sai khi nói đến lipit?


Câu 5:


Chọn những nhận định đúng


Câu 6:


Axit panmitic gồm công thức phân tử là:


Câu 7:


Từ glixerol và 2 axit béo hoàn toàn có thể tạo ra buổi tối đa x hóa học béo. X là


Câu 8:


Cho những chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein, metyl axetat. Ở nhiệt độ phòng tất cả bao nhiêu chất bao gồm trạng thái lỏng là


Câu 9:


Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất mập là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon lâu năm không phân nhánh...

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất béo là những chất lỏng.

d) Chất khủng chứa đa phần gốc ko no của axit khủng thường là chất lỏng ở ánh nắng mặt trời phòng với được hotline là dầu.

e) phản nghịch ứng thủy phân chất to trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản nghịch ứng thuận nghịch.

f) Chất mập là thành phần chính của dầu, mỡ động thực vật.

Những phạt biểu không nên là


Câu 10:


Chất phệ ở thể rắn gồm thành phần axit béo


Câu 11:


tạo ra tối đa bao nhiêu chất to chứa những gốc axit khác nhau là


Câu 12:


Axit oleic có công thức phân tử là


Câu 13:


Từ glixerol và 3 axit béo rất có thể tạo ra chất lớn mà đựng cả 3 cội axit trên


Câu 14:


Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói tới chất béo


Câu 15:


Từ glyxerol và những axit : axit panmitic, axit stearic, axit axetic hoàn toàn có thể tạo ra tối đa x hóa học béo. X là


Hỏi bài xích


Xem thêm: Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam