Suất điện cồn tự cảm là gì? cách làm tính suất điện cồn tự cảm như thế nào? bài bác tập tính suất điện đụng tự cảm? tất cả câu vấn đáp hữu ích và chính xác nhất sẽ sở hữu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức suất điện động tự cảm


Suất điện đụng tự cảm là gì?

Suất điện đụng tự cảm chính là suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện tại trong mạch khi mà xẩy ra hiện tượng trường đoản cú cảm.

Suất điện cồn tự cảm có độ bự tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ loại điện sinh hoạt trong mạch.


*
Công thức suất điện rượu cồn tự cảm thiết yếu xác

Đơn vị đo của suất điện động tự cảm

Đơn vị áp dụng để đo suất điện đụng tự cảm là Vôn, được cam kết hiệu là V

Những kỹ năng và kiến thức liên quan đến suất điện rượu cồn tự cảm

Khi chỉ quan tâm độ mập thì bao gồm công thức là:

|etc| = L.(|Δi|/Δt)

Công thức tính tốc độ biến thiên của cường độ loại điện là:

|etc| = L.(|Δi|/Δt) => L = etc : (|Δi|/Δt) => |Δi|/Δt = etc : L

Công thức tính thông số tự cảm là:

L = 4π.10-7.(N2/l).S = 4π.10-7.n2.V

Trong đó có: L là hệ số tự cảm của ống dây

N là số vòng dây

l là chiều nhiều năm của ống dây (N)

S là diện tích tiết diện của ống dây kia (m2)

n = N/l đó là số vòng dây bên trên mỗi đơn vị chiều lâu năm của ống dây (m-1)

V = S.l chính là thể tích của ống dây (m2)

Những bài tập tính suất điện hễ tự cảm có giải thuật dễ hiểu

Bài tập 1: Một ống dây có thông số tự cảm là L = 0,2 (H), cường độ loại điện qua ống dây bớt đều đặn từ 3 (A) về 0 trong khoảng thời hạn là 5s. Hỏi suất điện cồn tự cảm xuất hiện thêm trong ống dây trong khoảng thời gian đó có độ khủng là bao nhiêu?

Lời giải

Độ mập của suất điện cồn là:

|etc| = L.(|Δi|/Δt) = 0,2.(|0 – 3|/5) = 0,12 (V)

Bài tập 2: Một ống dây có chiều dài là 1,2 m, bao hàm 2000 vòng dây, ống dây có 2 lần bán kính là 30cm.

a. Hãy xác minh độ từ cảm của ống dây đó?

b. Cho dòng điện chạy vào ống dây, mẫu điện tăng tự 0 mang đến 4A trong thời gian là 1s, hãy các định suất điện hễ tự cảm của ống dây?

Lời giải

a. Độ từ bỏ cảm bên trong của ống dây là:

L = 4π.10-7.(N2/l).S = 4π.10-7.(N2/l).(πd2/4) = 4π.10-7.(20002/1,2).(π.0,32/4) = 0,29 (H)

b. Suất điện hễ tự cảm vào ống dây là:

etc = -L.(Δi/Δt) = -L <(i2 – i1)/Δt> = -0,29.<(4 – 0)/1> = -1,16 (V)

Bài tập 3: Một ống dây tương đối dài được quấn với tỷ lệ là 1000 vòng/mét. Ống dây hoàn toàn có thể tích là 300 cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện, sau khi đóng công tắc dòng năng lượng điện trong ống dây thì thay đổi theo thời hạn theo đồ gia dụng thị. Dịp đóng công tắc nguồn ứng với thời khắc là t = 0. Hỏi suất điện cồn tự cảm vào ống dây sau khi đóng công tắc với thời điểm t = 0,02 s?

Lời giải

Độ tự cảm của ống dây là:

L = 4π.10-7.n2.V = 4π.10-7.10002.300.10-6 = 0,0003768 (H)

Trong khoảng thời gian từ 0 cho 0,02 s dòng điện tăng tự i1 = 0 A cho i2 = 2 A.

Xem thêm: Kể Về Ngày 20/11 Ở Trường Em Lớp 3, Tả Lại Lễ Kỉ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Suất điện rượu cồn tự cảm trong thời hạn này là:

|etc| = L.(Δi/Δt) = L.|(i2 – i1)/Δt| = 0,0003768.|(2 – 0)/0,02| = 0,037 (V)

Hy vọng cùng với những chia sẻ từ Góc hạnh phúc về suất điện cồn tự cảm là gì? bí quyết tính suất điện đụng tự cảm? bài tập tính suất điện rượu cồn tự cảm? Thì bạn đã phần nào bao gồm thêm những kỹ năng hữu ích nhằm học môn đồ gia dụng Lý được cực tốt nhé.