Hình trụ tròn là hình có hai mặt đáy là hai hình trụ song tuy vậy với nhau và bằng nhau. Trong cuộc sống, những đồ đồ dùng hình trụ tròn gồm có lon sữa bò, dòng cốc, lọ hoa, dòng thùng, chiếc xô...

Bạn đang xem: Công thức tính khối trụ


Các quan niệm về hình trụ, phương diện trụ, khối trụ

1. Khía cạnh trụ

Mặt trụ là hình tròn trụ xoay sinh vị đường thẳng l lúc xoay quanh con đường thẳng Δ song song và phương pháp Δ một khoảng tầm R. Δ được call là trục, R call là cung cấp kính, l điện thoại tư vấn là mặt đường sinh


Định nghĩa khác, phương diện trụ là tập hợp tất cả những điểm giải pháp đường thẳng Δ cố định một khoảng tầm R không đổi.

2. Hình trụ

Hình trụ là hình giới bạn bởi khía cạnh trụ và hai đường tròn bởi nhau, là giao đường của mặt trụ với 2 phương diện phẳng vuông góc cùng với trục.

Hình trụ là hình tròn trụ xoay lúc sinh vày bốn cạnh của hình một hình chữ nhật khi quay bao quanh một đường trung bình của hình chữ nhật đó.

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ cùng rất phần bên trong của hình trụ đó.

Thể tích khối trụ là lượng không gian mà hình tròn trụ chiếm.

Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, ta lấy chiều cao nhân với bình phương độ dài nửa đường kính hình tròn mặt đáy hình trụ cùng số pi.

*

Trong đó:

V là thể tích hình trụ.r là nửa đường kính hình trụ.h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 lòng của hình trụ.Đơn vị thể tích: mét khối (m³)

Các bạn cũng có thể xem lại công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ và diện tích toàn phần hình trụ.

Ví dụ về tính thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình trụ biết bán kính hai mặt đáy bằng 7,1 cm; độ cao bằng 5 cm.

Giải:

Ta gồm V=πr²h

thể tích của hình trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2: Một hình tròn trụ có diện tích xung quanh là 20π cm² và ăn mặc tích toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình tròn trụ đó.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Câu Cá Mùa Thu Trang 21, Soạn Bài: Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu)

Giải:

Diện tích toàn phần hình tròn trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy ra, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do đó, r = 2cm

Diện tích bao phủ hình trụ là Sxq = 2πrh

20π = 2π.2.h h = 5cm

Thể tích hình tròn là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3: Một hình trụ có chu vi đáy bằng đôi mươi cm, diện tích s xung quanh bởi 14 cm². Tính độ cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.

Lời giải: Chu vi lòng của hình tròn trụ là chu vi của hình trụ = 2rπ = 20 cm

Diện tích bao phủ của hình trụ: Sxq = 2πrh= trăng tròn x h = 14→ h = 14/20 = 0,7 (cm)

2rπ = 20 => r ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³


4,1 ★ 8