Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhị số kia là trong những dạng toán cơ bạn dạng nhưng vô cùng đặc trưng trong công tác Toán học tập lớp 4. Để giúp các bạn nắm được lý thuyết, bài tập tương tự như quy tắc tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu, trong nội dung bài viết sau hsnovini.com sẽ khối hệ thống hóa chi tiết về chủ thể tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó.

Đang xem: bí quyết tổng hiệu

Quy tắc tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số đóCác dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và hiệu
Bạn đang xem: Công thức tính tổng hiệu

Contents

1 nguyên tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó2 các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Quy tắc tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Phương pháp tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu

Bước 1 : xác định tổng với hiệu.Bước 2 : Đại lượng như thế nào là số bé nhỏ – Đại lượng làm sao là số lớn.Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách 1

Số bự = (tổng + hiệu): 2Số bé = số bự – hiệu (hoặc tổng – số lớn)


Cách 2

Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2Số mập = số bé bỏng + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ đồ tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu

*

Các dạng toán tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu

Dạng 1: cho thấy thêm cả tổng lẫn hiệu

Bài 1: Tuổi tía và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Cha hơn con 38 tuổi. Hỏi cha bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Cách giải:

Tuổi nhỏ là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: tía 48 tuổi, con 10 tuổi.

Bài 2: Một lớp học tất cả 28 học sinh. Số học sinh trai rộng số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học viên gái?

Cách giải:

Số học sinh trai là:

28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học viên gái là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học viên gái

Bài 3: Cả nhị lớp 4A với 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây.

Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Cách giải:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây


READ: Tập Cho nhỏ nhắn Bú Sữa Công Thức, làm những gì Khi bé bỏng Không chịu đựng Bú Sữa Công Thức

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: cho thấy thêm tổng dẫu vậy dấu hiệu

Phương pháp giải:

Giải vấn đề phụ tìm ra hiệu tiếp đến áp dụng công thức tổng thể để tìm ra hai số

Bài 4: Hòa với Bình có tất cả 120 viên bi. Hiểu được nếu Hòa đến Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có từng nào viên bi?

Cách giải:

Hòa cho Bình 10 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ bằng nhau do đó Hòa hơn Bình số viên bi là:

10 + 10 = đôi mươi (viên bi)

Hòa gồm số viên bi là:

(120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

Bình gồm số viên bi là:

(120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: cho biết thêm hiệu tuy thế dấu tổng

Phương pháp giải:

Giải vấn đề phụ đưa ra tổng kế tiếp áp dụng công thức bao quát để tìm hai số

Bài 5: Tất cả học viên của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 hàng. Số nữ giới ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu bạn gái?

Cách giải:

Tổng số học sinh của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số chúng ta trai là:

(36 + 4) : 2 = trăng tròn (học sinh)

Số bạn nữ là:

(36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

Đáp số: Số các bạn trai: đôi mươi học sinh, số các bạn gái: 16 học tập sinh

Bài 6: Trung bình cộng của tất cả hai số là 145. Tìm nhì số kia biết hiệu nhị số là 30


READ: bí quyết Môn quản Trị Tài Chính, Th Cac Cong Thuc tháng Qt Tai Chinh

Cách giải:

Tổng của nhì số là:

145 x 2 = 290

Số lớn là:

(290 + 30) : 2 = 160

Số bé bỏng là:

(290 – 30) : 2 = 130

Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: bên trên một kho bãi cỏ fan ta đếm được 100 loại chân vừa kê vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn thế chân con gà là 12 chiếc. Hỏi bao gồm bao nhiêu nhỏ gà, từng nào con chó?

Cách giải:

Tổng số chân kê và chân chó là 100, bởi thế số chân chó là:

(100 + 12) : 2 = 56 (chân)

Số nhỏ chó là

56 : 4 = 14 (con)

Số bé gà là:

(100 – 56) : 2 = 22 (con)

Đáp số: số chó: 14 con, số gà: 22 con

Dạng 4: lốt cả tổng lẫn hiệu

Phương pháp giải:

Giải việc phụ nhằm tìm ra tổng cùng hiệu, tiếp đến áp dụng công thức tổng quát để tìm nhì số đó

Bài 8: Tìm hai số bao gồm tổng là số lớn nhất có ba chữ số cùng hiệu là số lẻ nhỏ bé nhất có ba chữ số

Cách giải:

Tổng của hai số kia là: 999

Hiệu của nhì số kia là: 101

Số bự là:

(999 + 101) : 2 = 550

Số nhỏ nhắn là:

(999 – 101) : 2 = 449

Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Như vậy thông qua nội dung bài viết trên đây, hsnovini.com đã giúp đỡ bạn hệ thống hóa chi tiết về chủ đề tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu. Ví như hay hãy mô tả nha


Post navigation


Previous: Effect Of Temperature On The Carbonation Reaction Of Cao With Co2


Xem thêm: “ Đò Xuôi Thạch Hãn Xin Chèo Nhẹ Đáy Sông Còn Đó Bạn Tôi Nằm

Next: Balance Chemical Equation – Complete The Reaction : Ch3Nh2 + Hcl