- Trang chủ- Giới thiệu- bài bác tập- - Lớp 10- - Lớp 11- - Lớp 12- - Ôn thi đại học- bài tập sách giáo khoa- bài xích giảng- - bài bác giảng lý thuyết- - bài xích giảng phương pháp- Đề thi- - Đề thi- - Đáp án và lời giải chi tiết- Thư viện- - Hình ảnh- - video clip thí nghiệm- - Thuật ngữ- - bốn liệu khác- hóa học vui- - Thơ vui hoá học- - thử nghiệm vui- - Chuyện kể hóa học- Liên hệ
Chuyên đề 17. Hợp hóa học hữu cơ cất Nitơ

Lý thuyết về aminoaxit

Chi tiếtChuyên mục: siêng đề 17. Hợp hóa học hữu cơ cất Nitơ. Được viết ngày đồ vật tư, 24 mon 12 2014 23:19Viết vị Nguyễn Văn Đàm

I. ĐỊNH NGHĨA

- Aminoaxit là mọi hợp chất hữu cơ tạp chức vào phân tử tất cả chứa mặt khác 2 team chức: team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH).

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của amino axit

- Công thức bao quát của aminoaxit: R(NH2)x(COOH)y hoặc CnH2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

quan trọng nhất là những α - aminoaxit (các aminoaxit có những nhóm COOH với NH2 thuộc gắn vào 1 nguyên tử C - C số 2). Phần nhiều các aminoaxit vạn vật thiên nhiên đều là các α - aminoaxit.

*

NH2-CH2-COOH Axit aminoaxetic (glixin giỏi glicocol)

CH3-CH(NH2)-COOH Axit aminopropionic (alanin)

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Axit α-aminoglutaric (axit glutamic)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH Axit α-aminoisovaleric (valin)

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH Axit α,ε-điaminocaproic (Lysin)

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH Axit α-amino-β(p-hidroxiphenyl)propanoic Tyrosin

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- hóa học rắn, dạng tinh thể, không màu, vị hơi ngọt.

- ánh nắng mặt trời nóng chảy cao, dễ dàng tan vào nước vị amino axit tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực:

*

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Sự phân li trong dung dịch

H2N-CH2-COOH ↔ H3N+-CH­2-COO-

(ion lưỡng cực)

2. Aminoaxit gồm tính lưỡng tính

a. Tính axit

chức năng với bazơ mạnh tạo thành muối và nước:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

Chú ý sử dụng phương pháp tăng giảm cân nặng khi giải bài tập.

b. Tính bazơ

tác dụng với axit bạo phổi tạo muối.

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 - CH2 - COOH

Chú ý sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng và định hình thức bảo toàn cân nặng khi giải bài tập.

3. Bội phản ứng trùng ngưng của aminoaxit

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

- phản nghịch ứng trùng dừng của 6-aminohexanoic (axit ε-aminocaproic) hoặc axit 7-aminoheptanoic (axit ω-aminoenantoic) với xác tác tạo thành polime thuộc nhiều loại poliamit.

- từ n aminoaxit không giống nhau có thể tạo thành n! polipeptit cất n cội aminoaxit không giống nhau; nn polipeptit đựng n cội aminoaxit.

4. Phản nghịch ứng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

5. Phản nghịch ứng este hoá

NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl)

Chú ý

- Aminoaxit gồm làm chuyển màu quỳ tím hay là không tùy ở trong vào quan hệ giới tính giữa số nhóm COOH với số nhóm NH2 gồm trong phân tử aminoaxit:

+ nếu phân tử aminoaxit bao gồm số đội COOH = số đội NH2 → aminoaxit không làm chuyển màu sắc quỳ tím.

+ trường hợp phân tử aminoaxit gồm số team COOH > số đội NH2 → aminoaxit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

+ trường hợp phân tử aminoaxit tất cả số team COOH 2 → aminoaxit làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh.

Xem thêm: Chơi Game Online Trên Web - Online Games On Poki — Let'S Play

- các phản ứng vì muối của aminoaxit công dụng với hỗn hợp axit hoặc hỗn hợp kiềm.