-

Trường Đại học tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển theo thủ tục xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển chọn Khóa 46 - Đại học chính quy như sau:

Cơ sở giảng dạy tại tp hcm (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.

Bạn đang xem: Đại học kinh tế điểm chuẩn 2020

STT

Mã đăng ký

xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7220201

Ngành ngôn từ Anh (*)

D01, D96

25.80

2

7310101

Ngành ghê tế

A00, A01, D01, D07

26.20

3

7310107

Ngành Thống kê tởm tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

4

7310108

Ngành Toán tởm tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

5

7340101

Ngành quản trị khiếp doanh

A00, A01, D01, D07

26.40

6

7340101_01

Chuyên ngành quản lí trị dịch viện

A00, A01, D01, D07

24.20

7

7340101_02

Chương trình Cử tác dụng năng

A00, A01, D01, D07

26.00

8

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

27.50

9

7340120

Ngành marketing quốc tế

A00, A01, D01, D07

27.50

10

7340121

Ngành marketing thương mại

A00, A01, D01, D07

27.10

11

7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

25.80

12

7340204

Ngành Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

22.00

13

7340206

Ngành Tài chủ yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

26.70

14

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

25.80

15

7340403

Ngành quản lý công

A00, A01, D01, D07

24.30

16

7340405

Ngành hệ thống thông tin quản lý(*)

A00, A01, D01, D07

26.30

17

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

24.90

18

7480103

Ngành kỹ thuật phần mềm(*)

A00, A01, D01, D07

25.80

19

7480109

Ngành công nghệ dữ liệu(*)

A00, A01, D01, D07

24.80

20

7510605

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

27.60

21

7810103

Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, D01, D07

25.40

22

7810201

Ngành quản trị khách hàng sạn

A00, A01, D01, D07

25.80

- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): cùng với 06 ngành/chuyên ngành.

TT

Mã ĐK xét tuyển

Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101_01

- kinh tế và kinh doanh nông nghiệp

(Ngành ghê tế)

A00, A01, D01, D07

16.00

2

7340101_03

- quản ngại trị

(Ngành quản trị khiếp doanh)

A00, A01, D01, D07

16.00

3

7340120_01

Ngành kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D07

16.00

4

7340201_01

- Ngân hàng

(Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng)

A00, A01, D01, D07

16.00

5

7340301_01

- kế toán tài chính doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

A00, A01, D01, D07

16.00

6

7340405_01

- dịch vụ thương mại điện tử(*)

(Ngành khối hệ thống thông tin quản lý)

A00, A01, D01, D07

16.00

Ngành (*): tổng hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.

- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của từng ngành, chăm ngành, chương trình bằng nhau so với các tổ hợp xét tuyển và cân nhau giữa các nguyện vọng.

- Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nấc điểm dành riêng cho thí sinh THPT, khu vực 3.

- nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, thân hai khu vực vực tiếp nối là 0,25 (không phẩy nhì mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổng hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

- những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển buộc phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

+ Cơ sở đào tạo và giảng dạy tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Xem thêm: Vị Dụ Về Môi Trường Cách Điện Và Chất Cách Điện, Chất Cách Điện

+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long

https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

- sỹ tử trúng tuyển sung sướng xem gợi ý làm thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ cụ thể tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.