Excel mang lại hsnovini.com 365 Word cho hsnovini.com 365 Outlook mang lại hsnovini.com 365 PowerPoint cho hsnovini.com 365 Access cho hsnovini.com 365 OneNote mang lại hsnovini.com 365 Ứng dụng khách Project Online trên máy tính quảng cáo trên internet cho hsnovini.com 365 Gói hsnovini.com Visio 2 Excel đến hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Word đến hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Outlook mang lại hsnovini.com 365 dành cho máy Mac PowerPoint mang đến hsnovini.com 365 dành cho máy Mac hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Word đến web OneNote dành cho web PowerPoint cho web Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 hsnovini.com Project Professional 2021 hsnovini.com Project Standard 2021 quảng cáo trên internet 2021 hsnovini.com Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Excel 2021 for Mac Word 2021 for Mac Outlook 2021 for Mac PowerPoint 2021 for Mac OneNote 2021 for Mac Office 2021 dành mang đến Mac Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 advertiser 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2019 for Mac Word 2019 for Mac Outlook 2019 for Mac PowerPoint 2019 for Mac OneNote 2019 for Mac Office 2019 for Mac Excel 2016 Word 2016 Outlook năm nhâm thìn PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote năm nhâm thìn Project Professional 2016 Project Standard năm 2016 Publisher năm 2016 Visio Professional năm 2016 Visio Standard 2016 PowerPoint 2016 for Mac Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 advertiser 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Office 2013 OneNote for Mac hsnovini.com 365 dành cho gia đình Office dành mang đến doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên hsnovini.com 365 Project trực tuyến Office.com coi thêm...Ít hơn

Hỗ trợ được bố trí theo hướng dẫn có thể cung cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho những sự vắt Office

Hãy thử cung cấp có lí giải

Đăng nhập vào www.office.com từ trình thông qua web và bước đầu sử dụng các ứng dụng trên web hoặc tầm nã nhập các dịch vụ web không giống được links với thông tin tài khoản của bạn, ví dụ như OneDrive.

Bạn đang xem: Đăng nhập tài khoản office 365

Cách chúng ta đăng nhập vào áp dụng Office đã setup tùy thuộc vào sản phẩm công nghệ của bạn.


Mẹo: Để thêm tài khoản e-mail vào Outlook hoặc và để được trợ giúp singin vào Outlook.com hãy xem hỗ trợ Outlook để & hiểu.


Mẹo: Để thống trị hồ sơ tài khoản của chúng ta sau khi đăng nhập (ví dụ: để cập nhật thông tin bảo mật, hãy xem thành phầm bạn sở hữu, v.v.) chọn hình ảnh hoặc tên của người tiêu dùng ở góc bên trên bên cần của cửa sổ, rồi lựa chọn tùy chọn để xem hoặc cai quản tài khoản của bạn.


Đối với những ứng dụng Office được cài đặt lên trên PC chạy Windows:

Nếu chúng ta chưa làm việc trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một áp dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện tất cả hoặc sinh sản tệp mới.

Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu như khách hàng đang thực hiện Outlook). Nếu như bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp chuột Đăng nhập.

Trong hành lang cửa số Đăng nhập, nhập địa chỉ email với mật khẩu bạn thực hiện với Office. Đây rất có thể là tài khoản hsnovini.com cá nhân mà các bạn đã links với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu nhưng bạn sử dụng với tài khoản cơ quan tiền hoặc trường học.


*


Đối với những ứng dụng Office được cài ném lên máy Mac:

Mở ngẫu nhiên ứng dụng Office chẳng hạn như Word và lựa chọn Đăng nhập. Nếu như bạn đang sửa tệp, đi đến Tệp > Tạo tệp bắt đầu từ Mẫu... > Đăng nhập.


Trong hành lang cửa số Đăng nhập, nhập add email với mật khẩu bạn áp dụng với Office. Đây hoàn toàn có thể là tài khoản hsnovini.com cá thể mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người tiêu dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan liêu hoặc trường học.


*


Đối với các ứng dụng Office được cài để lên iPhone với iPad:

Mở áp dụng Office. Trên screen Tài khoản, nhấp vào Đăng nhập.

Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập add email với mật khẩu bạn thực hiện với Office. Đây hoàn toàn có thể là thông tin tài khoản hsnovini.com cá nhân mà bạn đã links với Office, hoặc tên người tiêu dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với thông tin tài khoản cơ quan lại hoặc trường học.


*


Đối với những ứng dụng Office được cài để trên Android hoặc Chromebook:

Mở áp dụng Office. Trên screen Gần đây, nhấp Đăng nhập.

Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập add email và mật khẩu bạn áp dụng với Office. Đây rất có thể là tài khoản hsnovini.com cá thể mà các bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người tiêu dùng và mật khẩu mà bạn áp dụng với thông tin tài khoản cơ quan tiền hoặc ngôi trường học.


*


Để singin vào Office bên trên web:

Nhập showroom email với mật khẩu của bạn. Đó có thể là thông tin tài khoản hsnovini.com cá nhân của bạn, hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn dùng với tài khoản doanh nghiệp hoặc trường học. Tên tài khoản mà các bạn đã đăng nhập được hiển thị làm việc đầu trang.

Chọn công cụ khởi đụng ứng

*
sau đó chọn áp dụng Office ngẫu nhiên để bắt đầu sử dụng.

Xem thêm: Bộ Sách Lớp 6 Chương Trình Mới (Bản Mẫu), Danh Mục Sgk Lớp 6 Mới Năm 2021


*


Mẹo: Bạn rất có thể đăng nhập vào những ứng dụng Office trên những thiết bị bao gồm đăng hsnovini.com 365 của mình. Xem biện pháp đăng nhập chuyển động trong hsnovini.com 365.