Excel cho hsnovini.com 365 Word cho hsnovini.com 365 Outlook cho hsnovini.com 365 PowerPoint cho hsnovini.com 365 Access cho hsnovini.com 365 OneNote cho hsnovini.com 365 Ứng dụng khách Project Online trên máy tính Publisher cho hsnovini.com 365 Gói hsnovini.com Visio 2 Excel cho hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Word cho hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Outlook cho hsnovini.com 365 dành cho máy Mac PowerPoint cho hsnovini.com 365 dành cho máy Mac hsnovini.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Word cho web OneNote dành cho web PowerPoint cho web Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 hsnovini.com Project Professional 2021 hsnovini.com Project Standard 2021 Publisher 2021 hsnovini.com Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Excel 2021 for Mac Word 2021 for Mac Outlook 2021 for Mac PowerPoint 2021 for Mac OneNote 2021 for Mac Office 2021 dành cho Mac Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2019 for Mac Word 2019 for Mac Outlook 2019 for Mac PowerPoint 2019 for Mac OneNote 2019 for Mac Office 2019 for Mac Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 PowerPoint 2016 for Mac Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Office 2013 OneNote for Mac hsnovini.com 365 dành cho gia đình Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên hsnovini.com 365 Project Online Office.com Xem thêm...Ít hơn

Hỗ trợ có hướng dẫn có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các sự cố Office

Hãy thử hỗ trợ có hướng dẫn

Đăng nhập vào www.office.com từ trình duyệt web và bắt đầu sử dụng các ứng dụng trên web hoặc truy nhập các dịch vụ web khác được liên kết với tài khoản của bạn, chẳng hạn như OneDrive.

Bạn đang xem: Đăng nhập tài khoản office 365

Cách bạn đăng nhập vào ứng dụng Office đã cài đặt tùy thuộc vào thiết bị của bạn.


Mẹo: Để thêm tài khoản email vào Outlook hoặc để được trợ giúp đăng nhập vào Outlook.com hãy xem trợ giúp Outlook để & hiểu.


Mẹo: Để quản lý hồ sơ tài khoản của bạn sau khi đăng nhập (ví dụ: để cập nhật thông tin bảo mật, hãy xem sản phẩm bạn sở hữu, v.v.) chọn ảnh hoặc tên của bạn ở góc trên bên phải của cửa sổ, rồi chọn tùy chọn để xem hoặc quản lý tài khoản của bạn.


Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên PC chạy Windows:

Nếu bạn chưa ở trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập.

Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản hsnovini.com cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.


*


Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên máy Mac:

Mở bất kỳ ứng dụng Office chẳng hạn như Word và chọn Đăng nhập. Nếu bạn đang sửa tệp, đi đến Tệp > Tạo tệp mới từ Mẫu... > Đăng nhập.


Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản hsnovini.com cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.


*


Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên iPhone và iPad:

Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Tài khoản, nhấp vào Đăng nhập.

Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản hsnovini.com cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.


*


Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên Android hoặc Chromebook:

Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Gần đây, nhấp Đăng nhập.

Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản hsnovini.com cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.


*


Để đăng nhập vào Office trên web:

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Đó có thể là Tài khoản hsnovini.com cá nhân của bạn, hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn dùng với tài khoản công ty hoặc trường học. Tên tài khoản mà bạn đã đăng nhập được hiển thị ở đầu trang.

Chọn công cụ khởi động ứng

*
sau đó chọn ứng dụng Office bất kỳ để bắt đầu sử dụng.

Xem thêm: Bộ Sách Lớp 6 Chương Trình Mới (Bản Mẫu), Danh Mục Sgk Lớp 6 Mới Năm 2021


*


Mẹo: Bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng Office trên nhiều thiết bị có đăng hsnovini.com 365 của mình. Xem Cách đăng nhập hoạt động trong hsnovini.com 365.