Đáp án: D. Xê dịch cơ học ổn định đổi chiều lúc lực chức năng có độ phệ cực đại

Giải thích:

Dao động cơ học của một vật sẽ đổi chiều tại biên → lực chức năng lên vật bao gồm độ béo cực đại.

Bạn đang xem: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi

Các em thuộc hsnovini.com đọc thêm các kỹ năng và kiến thức về giao động cơ học điều hoà nhé!

1. Xê dịch cơ học là gì?

Một xê dịch cơ học của con lắc lốc xoáy được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời hạn t như sau: x = A.cos ( ωt + Ψ ), v = – ωA.sin( ωt + Ψ ), a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó: x – Li độ ( cm hoặc m ), v – gia tốc ( m / s hoặc cm / s ), a – gia tốc ( cm / s² hoặc m / s² ), t – thời hạn ( s ), A – Biên độ ( cm ), ω – Tần số góc ( rad / s ), Ψ – Pha ban sơ ( rad )

Các công thức quan trọng:

ω = 2Π / T cùng với T là chu kì ( s )

A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là tốc độ cực đại.

Vật ở chỗ cân bằng thì x = 0, Vmax, vật tại phần biên thì x = A, v = 0

w = 0.5.k.A² cùng với k = m.ω² là độ cứng của lò xo ( N / m), w là tích điện ( J )


*

xấp xỉ cơ học điều hòa đổi chiều khi" width="550">

2. Tay nghề luyện thi phần xê dịch cơ học

Để đạt được một bài thi tốt, việc thứ nhất là cần nắm chắc kỹ năng về hồ hết khái niệm cơ bản, công thức, trường thích hợp nào áp dụng từng loại cách làm nào,… ví như đã nắm rõ kiến thức mà lại không hệ thống lại bạn sẽ tương đối nhanh quên. Bởi vì vậy, để hoàn toàn có thể nhớ lâu hơn bạn có thể sử dụng Mindmap với hình vẽ sinh động, color sắc bắt mắt giúp bạn nắm loài kiến thức tốt hơn với nhớ thọ hơn. Đây là một phương pháp hữu ích giúp bạn nâng cao trí lưu giữ của mình.


*

xê dịch cơ học ổn định đổi chiều khi (ảnh 2)" width="543">

3. Bài bác tập về xê dịch cơ

Ví dụ 1:Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Lúc vật tất cả li độ x = 2 centimet thì đồ dùng có vận tốc là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Từ phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm, ta khẳng định được các đại lượng sau:

Biên độ A = 4 (cm), tốc độ góc ω = 2π (rad/s)


*

xấp xỉ cơ học cân bằng đổi chiều lúc (ảnh 3)" width="123">

Khi x = 2 (cm), vận dụng hệ thức tương tác ta được


*

dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 4)" width="436">

Ví dụ 2: Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox. Khi hóa học điểm đi qua vị trí thăng bằng thì tốc độ của nó là trăng tròn cm/s. Khi chất điểm có vận tốc là 10 cm/s thì vận tốc của nó tất cả độ bự là cm/s2. Biên độ xấp xỉ của hóa học điểm là

Hướng dẫn:

Khi hóa học điểm qua VTCB thì tất cả tốc độ cực đại vmax= Aω = 20 cm/s.

Xem thêm: (Doc) Các Công Thức Lượng Giác Sin3X, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:


*

xê dịch cơ học điều hòa đổi chiều khi (ảnh 5)" width="530">

Ví dụ 3:Một vật nhỏ tuổi khối lượng 100 g giao động điều hòa dưới tính năng của một lực kéo về F = –2cos(4πt + π/3) N. Lấy π2= 10. Biên độ giao động của thứ bằng

Hướng dẫn:

Đổi m = 100 g = 0,1 kg.

Ta có ω = 4π rad/s, Fmax= 2 N


dao động cơ học điều hòa đổi chiều lúc (ảnh 6)" width="541">

Ví dụ 4:Một vật dao động điều hòa: lúc vật có li độ x1= 3cm. Thì gia tốc là v1= 4π cm/s, lúc vật bao gồm li độ x2= 4cm thì vận tốc là v2= 3π cm/s. Kiếm tìm tần số góc với biên độ của vật?