Câu hỏi :

Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ dại vào một điện trường rất nhiều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:


A.dọc theo hướng của mặt đường sức năng lượng điện trường.

B.ngược chiều mặt đường sức điện trường.

C.vuông góc với con đường sức năng lượng điện trường.

D.theo một tiến trình bất kỳ.


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm sau đây !

Đề soát sổ 1 huyết Chương 1 đồ lý 11 năm học 2019-2020 Trường trung học phổ thông Nguyễn Cư Trinh


*