Bài viết giúp học sinh rèn luyện kĩ năng xử lý vấn đề hóa học, đồng thời giúp học tập sinh review được năng lực học chất hóa học của bạn dạng thân để có phương thức học tập mê say hợp


 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm khách quan. ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong những chữ dòng A, B, C hoặc D đứng trước câu vấn đáp đúng nhất

Cho những hiện tượng:

1. Phối hợp muối lấn vào nước được nước muối.

Bạn đang xem: Đề kt hóa 8 chương 2

2. Khi tấn công diêm bao gồm lửa bắt cháy.

3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ dại để làm cho dây điện.

4. Thuỷ tinh được nấu nóng chảy ở to cao rồi thổi thành trơn đèn, lọ hoa, ly …

5. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy tất cả bọt khí bay ra.

Câu 1: Hiện tượng đồ gia dụng lí là

A. 1, 3 cùng 4 B. 1 cùng 2

C. 2 với 3 D. 2 và 5

Câu 2: Hiện tượng chất hóa học là

A. 1, 3 với 4 B. 1 cùng 2

C. 2 cùng 3 D. 2 cùng 5

Câu 3: Phát biểu đúng là

A. Làm cho muối từ nước biển khơi là sự biến đổi hóa học.

B. Thức ăn uống bị ôi thiu là sự biến đổi vật lí.

C. Nung đá vôi là sự đổi khác hóa học.

D. Hễ để trong lọ không kín đáo bị bay hơi là sự biến hóa hóa học.

Câu 4: Cho quá trình sau:

*

Giai đoạn gồm sự biến hóa hóa học tập làA. I B. II C. III D. IV

 

Câu 5: phạt biểu không đúng là

A. Trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng trọng lượng các chất tham gia.

B. Trong 1 PƯHH, số phân tử của các chất được bảo toàn.

C. Trong một PƯHH, số nguyên tử của từng nguyên tố được bảo toàn.

D. Trong một PƯHH gồm n hóa học nếu biết cân nặng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của hóa học còn lại.


Câu 6: Lưu huỳnh cháy theo sơ vật dụng phản ứng sau: sulfur + khí oxi → khí sunfurơ. Nếu như đã tất cả 48g lưu huỳnh cháy với thu được 96g khí sunfurơ thì cân nặng oxi sẽ tham gia bội nghịch ứng là

A. 40g B. 44g C. 48g D. 52g

Câu 7: Thủy ngân oxit bị phân huỷ theo sơ đồ dùng sau:

Thuỷ ngân oxit → Thuỷ ngân + Oxi. Khi phân huỷ

2,17g thuỷ ngân oxit nhận được 0,16g oxi. Cân nặng thuỷ ngân chiếm được trong thử nghiệm này là

A. 2g B. 2,01g C. 2,02g D. 2,05g

Câu 8: Một ly đựng dung dịch axit clohidric và 1 viên kẽm được đặt tại đĩa cân nặng A. Bên trên đĩa cân nặng B đặt những quả

cân thế nào cho kim cân ở phần cân bằng. Quăng quật viên kẽm vào ly axit. Biết rằng gồm phản ứng:

Kẽm + axit clohidric → Kẽm clorua + khí hidro. địa chỉ của kim cân nặng là

A. Kim cân lệch về phía đĩa cân A. B. Kim cân nặng lệch về phía đĩa cân nặng B.

C. Kim cân ở trong phần thăng bằng. D. Kim cân nặng không xác định.


Câu 9: Khí Nitơ với khí Hidro chức năng với nhau tạo ra Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là

A. N + 3H → NH3 B. N2 + H2 → NH3

C. N2 + H2 →2NH3 D. N2 + 3H2 → 2NH3

Câu 10: PTHH cho thấy chính xác

A. Số nguyên tử, phân tử của những chất tham gia phản ứng.

B. Tỉ trọng số phân tử (nguyên tử) của những chất trong bội phản ứng.

C. Cân nặng của các chất bội nghịch ứng.

D. Yếu tắc nào tạo thành chất.

Câu 11: Phản ứng giữa Fe2O3 và teo được màn trình diễn như sau:

xFe2O3 + yCO → 2Fe + 3CO2.

Các quý hiếm của x cùng y đến phương trình cân bằng là

A. X = 1; y = 1 B. X = 2 ; y = 1 C. X = 1 ; y = 3 D. X = 3 ; y = 1

Câu 12: mang đến PTHH: 2Cu + O2 → 2CuO. Tỉ lệ thân số nguyên tử đồng: số phân tử oxi: số phân tử CuO là 

A. 1:2:1 B. 2:1:1 C. 2:1:2 D. 2:2:1

Câu 13: Trong phản ứng hóa học, phân tử này thay đổi thành phân tử khác là do


A. Những nguyên tử tính năng với nhau.

B. Các nguyên tố công dụng với nhau.

C. Liên kết giữa những nguyên tử không trở nên thay đổi.

D. Links giữa các nguyên tử cố gắng đổi.

Câu 14: Trong một phản ứng hóa học, những chất bội nghịch ứng và chất tạo thành buộc phải chứa cùng

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. B. Số nguyên tử trong những chất.

C. Số phân tử của từng chất. D. Số nguyên tố tạo thành chất.

Câu 15: bao gồm phát biểu: “Trong PƯHH chỉ xẩy ra sự thay đổi liên kết giữa những nguyên tử (1), cần tổng khối lượng các hóa học được bảo toàn (2)’’. Vào đó

A. (1) đúng, (2) sai.

B. Cả hai ý trên các đúng và ý (1) phân tích và lý giải cho ý (2).

C. (1) sai, (2) đúng.

D. Cả 2 ý trên các đúng cùng ý (2) phân tích và lý giải cho ý (1).

Câu 16: Phương trình hóa học dùng để

A. Màn biểu diễn PƯHH bằng chữ.

B. Trình diễn ngắn gọn gàng PƯHH bằng công thức hoá học.

C. Biểu diễn sự biến hóa của từng chất riêng rẽ.


D. Trình diễn sự chuyển đổi của những nguyên tử vào phân tử.

 Phần 2: tự luận (6 điểm)

Câu 17. Lập PTHH của những phản ứng sau, cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong những phản ứng

a. Mg + HCl → MgCl2 + H2

b. Fe2O3 + co → fe + CO2

c. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

d. Al + Cl2 → AlCl3

Câu 18. Cho 8,4g bột fe cháy không còn trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo thành oxit fe từ (Fe3O4).

a. Viết PTHH của bội nghịch ứng và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.

b. Tính trọng lượng oxit fe từ tạo ra thành.

Câu 19 . Nếu để một thanh sắt ko kể trời thì sau một thời gian cân nặng thanh fe sẽ nhỏ tuổi hơn, to hơn hay bằng trọng lượng ban đầu? Hãy giải thích.

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm)

Mỗi tuyển lựa đúng đạt 0,25 điểm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

D

C

D

B

C

B

B

D

B

C

C

D

A

B

B

 

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

0,5đ

Số nguyên tử Mg : số phân tử HCl : số phân tử MgCl2 : số phân tử H2 = 1:2:1:1

0,25

b. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 

0,5đ

Số phân tử Fe2O3 : số phân tử teo : số nguyên tử sắt : số phân tử CO2 = 1:3:2:3

0,25

c. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

0,5đ

Số nguyên tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2:3:1:3

0,25

d. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.

Xem thêm: Thái Độ Của Khoa Pug Có Bao Nhiêu Bitcoin ? Ồn Ào Giữa Johnny Dang Và Khoa Pug

Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cl2 : số phân tử AlCl3 = 2:3:2

0,5đ

0,25

Câu 2

(2 điểm)

3Fe + 2O2 → Fe3O4

Số nguyên tử fe : số nguyên tử O2 : số phân tử Fe3O4 = 3:2:1

Áp dụng ĐLBTKL ta có: m fe + m O2 = m Fe3O4 = 8,4 + 3,2 =11, 6 gam

0,5đ

0,5đ

1 đ

 

Câu 3

(1,0 điểm)

- Thanh sắt đã tăng cân nặng vì bao gồm phải ứng cùng với oxi trong không khí.

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - coi ngay