Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 bao gồm đáp án - nhằm mục tiêu giúp chúng ta học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. hsnovini.com xin share tổng hợp một vài đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án, đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 10

Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 10 bên dưới đây bao gồm 3 đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm bao gồm đáp án đang giúp chúng ta ôn luyện con kiến thức xuất sắc hơn.

Ma trận đề khám nghiệm giữa học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị loài kiến thức

Mức độ nhấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Lốt của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương thức tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ phổ biến (%)

70

30

100


Đề khám nghiệm giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho các số thực a, b vừa lòng a0.

Câu 2: Với những số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong các số dưới đây, số làm sao là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức số 1 nào sau đây có bảng xét lốt như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong phương diện phẳng O x y, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: đến tam thức bậc nhị . Cực hiếm f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: đến tam thức bậc hai . Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?


..............

Chi tiết lời giải đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta xem trong file cài về.

Xem thêm: “ Tứ Đại Lưu Lượng Trung Quốc Hiện Nay Là Ai? Tứ Đại Lưu Lượng Là Gì

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của hsnovini.com.