Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1, trường tiểu học Phương Trung, thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 toán 1

Thời gian làm bài xích 40 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm với Tự luận.

Chọn một phương án A, B, C, D … mang đến phù hợp nhất.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Đảng Viên Trong Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Cơ Sở

Câu 1: Số liền trước số 8 là:

A. 9B. 6C. 7D. 10

Câu 2: Kết quả của phép tính 10 – 6 + 3là:

A. 4B. 7C. 3D. 10

Câu 3: trong các số sau số bé nhất là:

A. 5B. 3C. 9D. 7

Câu 4: Viết các số theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn: 6, 9, 5, 10 là:

A. 5, 6, 8, 9B. 10, 9, 6, 5C. 5, 6, 9, 10

Câu hỏi tự luận.

Câu 5: Số?

….+ 2 = 8 8 +…= 10 2 = 9 – … 6 + 2 -…= 5 5 +…= 9 ….+ 3 = 7 8 = …+ 3 9 – 4 + …= 8 1 +… = 10 …- 4 = 4 4 = 10 -… 10 – 6 + …= 7 …. –6 = 3 10 -…= 6 1 = 7 – … … – 2 – 4 = 2 3 +…= 9 2 +…= 8 6 = 3 +… 6 + 0 – …= 3

Câu 6: Đặt tính rồi tính

3 + 2 6 – 3 6 + 2 10 – 6 3 + 4 8 – 4 9 – 3 7 – 4

Câu 7: Điền dấu yêu thích hợp vào chỗ trống

9 + 0 …..10 – 5 8 + 2 …. 4 + 6 6 – 0 …. 0 + 7 1 + 7 … 10 – 3 8 – 3 …. 5 + 1 9 – 2 …7 – 1 9 – 3 ….10 – 4 4 + 1 … 6 – 2 3 + 2 ….4 – 2 10 – 2 ….3 + 4

Câu 8: Viết phép tính phù hợp hợp

*

Câu 9: Quan sát hình bên

*
—– HẾT —–