Đề thi học kì 2 lịch sử 7 mang đến cho các bạn 6 đề thi có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua 6 đề thi học kì 2 lịch sử dân tộc 7 giúp chúng ta học sinh gồm thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm quen với cấu tạo đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi sử lớp 7 học kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 lịch sử vẻ vang 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lịch sử dân tộc 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 lịch sử 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 lịch sử 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 lịch sử 7

SỞ GD&ĐT …………

TRƯỜNG THPT……….

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian 45 phút ko kể thời gian giao đề

Tên nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

Nước Đại Việt đầu nuốm kỉ XV. Thời Lê sơ

Trình bày được tại sao thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Rút ra được nguyên nhân quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2/3

Số điểm:1.5

15%

Số câu:1/3

Số điểm:0.5

5%

Số câu: 1

2 điểm

20%

Nước Đại Việt ở những thế kỉ XVI-XVIII

Nêu được vì sao của phong trào Tây Sơn, cuộc binh cách chống Xiêm, Thanh

Thấy được vai trò của những trận tiến công lớn với việc nghiệp thống nhất khu đất nước

Đánh giá chỉ được vai trò của phong trào Tây Sơn đối với dân tộc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 3

Số điểm: 1.5

15%

Số câu:3

Số điểm:1.5

15%

Số câu: 1

Số điểm:0.5 5%

Số câu:7

3.5 điểm

35%

Việt nam nửa đầu núm kỉ XIX

Hiểu được những bài toán làm của phòng Nguyễn nhằm lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

Phân biệt được một số cơ chế của bên Nguyễn so với sự cải tiến và phát triển đất nước

Nhận xét được việc chia nước thành 30 tỉnh cùng 1 tủ của vua Minh Mạng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2/3

Số điểm:2

20%

Số câu:3

Số điểm:1.5

15%

Số câu:1/3

Số điểm:1 10%

Số câu:4

4.5 điểm

45%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 2/3+3

Số điểm: 3

30%

Số câu: 2/3

Số điểm: 2

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3

30%

Sốcâu:2/3+1

Số điểm: 2

20%

Số câu: 12

Sốđiểm:10

100%


Đề thi học tập kì 2 lịch sử vẻ vang 7

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Ý nào chưa phải là vì sao dẫn tới việc bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong rủi ro sâu sắc

B. Đời sống quần chúng. # vô cùng cực khổ

C. Phong trào nông dân bị bầy áp

D. Đất nước được thống tốt nhất nhưng tổ chức chính quyền mới lại suy thoái

Câu 2. Lý do để quân Xiêm kéo lịch sự xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A. Quân Nguyễn những lần khuấy rối vùng biên thuỳ của Chân Lạp – ở trong quốc của Xiêm

B. Chân Lạp ước cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức nghiền của quân chúa Nguyễn

C. Nguyễn Ánh ước cứu quân Xiêm giúp sức trước sự tiến công của quân Tây Sơn

D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm

Câu 3. trận đấu quyết định thành công của cuộc đao binh chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận đưa ra Lăng – Xương Giang

D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 4. Sau khi cai quản hầu hết những vùng Đàng Trong, kế hoạch sử đặt ra cho trào lưu Tây Sơn trách nhiệm gì

A. Tiến quân ra Bắc hội quân cùng với vua Lê để tấn công đổ chúa Trịnh

B. Tiến quân ra Bắc hủy hoại quân Thanh

C. Tiến quân ra Bắc đánh đổ cơ quan ban ngành Lê – Trịnh, triển khai sứ mệnh thống nhất đất nước


D. Hủy hoại chúa Trịnh lập đề nghị triều đại mới

Câu 5. Trong trong năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong loài kiến Trịnh – Lê, góp phần của phong trào Tây sơn là gì?

A. Xóa sổ sự chia cắt Đàng vào – Đàng Ngoài, cách đầu chấm dứt sự nghiệp thống nhất đất nước

B. Chấm dứt việc thống nhất khu đất nước

C. Tùy chỉnh cấu hình vương triều Tây Sơn

D. Xuất hiện một quá trình mới trong lịch sử dân tộc

Câu 6. Kẻ “rước quân Thanh về giầy xéo đất nước” là

A. Nguyễn Ánh

B. Lê Chiêu Thống

C. Tôn Sĩ Nghị

D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Câu 7. Trận đấu quyết định chiến thắng của cuộc đao binh chống quân Thanh ra mắt ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt

B. Bỏ ra Lăng – Xương Giang

C. Ngọc Hồi – Đống Đa

D. Sông Bạch Đằng

Câu 8. nhà Nguyễn thực hiện chế độ “cấm đạo” đối với

A. Phật giáo

B. Kitô giáo

C. Hồi giáo

D. Đạo giáo

Câu 9. Vị vua nào bên dưới triều Nguyễn đã triển khai cuộc cải cách hành chính?

A. Gia Long

B. Minh Mạng

C. Thiệu Trị

D. Tự Đức

Câu 10. Nguyên nhân căn bạn dạng làm cho chế độ quân điền ở trong phòng Nguyễn không thể nhiều tác dụng?

A. Bởi nhân dân ko ủng hộ

B. Do việc chia ruộng đất không công bằng

C. Bởi ruộng khu đất công còn vượt ít

D. Vày sự phòng đối của quan tiền lại địa phương

2. Phần từ luận

Câu 1: (2 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo em, tại sao nào là đặc biệt nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2: (3 điểm) nhà Nguyễn làm những gì để lập lại cơ chế phong kiến giảng quyền? Em có nhận xét gì về câu hỏi chia nước thành 30 tỉnh cùng 1 che của vua Minh Mạng năm 1831 – 1832?


Đáp án đề thi học tập kì 2 mon lịch sử hào hùng 7

I.Phần trắc nghiệm

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
Đáp ánDCBCABCBBC

II. Phần tự luận

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

Trình bày lý do thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo em, tại sao nào là đặc trưng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

* Nguyên nhân:

- Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm dành hòa bình tự vày của quần chúng ta.

- Sự liên kết và ủng hộ số đông mặt của nhân dân mang đến cuộc khởi nghĩa.

- Đường lối chiến lược, giải pháp đúng đắn, sáng tạo của cỗ tham mưu, dẫn đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

0.25đ

0.25đ

0.5đ

* Ý nghĩa:

- xong 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.

- xuất hiện một thời kì cải cách và phát triển mới của dân tộc bản địa – thời Lê sơ.

0.25đ

0.25đ

* Nguyên nhân đặc biệt nhất: Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng chế của cỗ tham mưu, cầm đầu là Lê Lợi với Nguyễn Trãi.

0.5đ

2

Nhà Nguyễn làm cái gi để lập lại chính sách phong kiến tập quyền? Em bao gồm nhận xét gì về việc chia nước thành 30 tỉnh với 1 phủ của vua Minh Mạng năm 1831 – 1832?

* bên Nguyễn lập lại cơ chế phong kiến giảng quyền:

- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân có tác dụng kinh đô, lập ra triều Nguyễn;

- Năm 1806, Nguyễn ánh lên ngôi hoàng đế - Trực tiếp quản lý và điều hành mọi việc từ tw đến địa phương.

- Năm 1815, phát hành bộ Hoàng triều chính sách lệ (luật Gia Long)

- những năm 1831-1832, nhà Nguyễn phân chia nước làm cho 30 tỉnh với 1 tủ trực thuộc (Thừa Thiên).

- Quân đội: gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và tùy chỉnh thiết lập hệ thống trạm chiến mã dọc theo chiều nhiều năm đất nước.

- nước ngoài giao: Thần phục đơn vị Thanh, không đồng ý mọi cuộc xúc tiếp với phương Tây.

0.5đ

0.5đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

* dìm xét:

- hệ thống cơ quan lại hành thiết yếu từ tỉnh- phủ- huyện- tổng- làng mạc được tổ chức chặt chẽ, gọn gàng nhẹ chưa từng có.

- việc chia nước thành 30 tỉnh với 1 đậy của vua Minh Mạng là cơ sở cho việc chia bóc tách các thức giấc thành của việt nam ngày nay.

0.5đ

0.5đ


Đề thi học kì 2 lịch sử 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 lịch sử dân tộc 7

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

I. Nước Đại Việt ở thay kỷ XVI- XVIII

- trình bày được tình hình kinh tế tài chính nông nghiệp nước ta (TK XVI – XVIII).

Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của trào lưu Tây Sơn

- lý giải Nguyên nhân dẫn đến nntt Đàng quanh đó không vạc triển

Giải say mê được vai trò quan trọng Quang Trung tất cả trong cuộc khởi nghĩa Tây đánh .

Số câu: 2

Số điểm: 6

Tỉ lệ 60%

Câu 1a

Số điểm:2 =66,7%

Câu 2a:2 điểm = 66,7%

Câu 1b

Số điểm:1 =33,3%

Câu 2b:1điểm =33,3%

Số câu: 2

Số điểm: 6 tỉ trọng 60%

II. Việt nam giới nửa đầu thế kỷ XIX

- bắt tắt được các chế độ về chính tri, đối ngoại ở trong nhà Nguyễn

Nhận xét ảnh hưởng của những chính sách đối ngoại đến tình trạng đất nước

Số câu: 1

Số điểm:4 Tỉ lệ: 40%

Câu: 3.a

Số điểm: 2= 50%

Câu 3b

Số điểm: 2=50%

Số câu: 1

Số điểm:4 Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu:3

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 1,5

Số điểm: 6

60%

Số câu: 1

Số điểm: 2

20%

Số câu : 0,5

Số điểm: 2

20 %

Số câu: 3

Số điểm: 10

100%

Đề thi học tập kì 2 lịch sử 7

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày tình hình kinh tế tài chính nông nghiệp vn (TK XVI – XVIII). Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp trồng trọt Đàng kế bên không phân phát triển?

Câu 2 (3 điểm)

Nêu nguyên nhân chiến thắng và chân thành và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? mục đích của quang quẻ Trung vào cuộc khởi nghĩa Tây đánh là gì?

Câu 3 (4 điểm)

Tóm tắt các chính sách về chủ yếu tri, đối ngoại ở trong phòng Nguyễn. Những cơ chế đối ngoại đang tác đông mang lại tình hình nước nhà như cầm cố nào?

Đáp án đề thi học kì 2 lịch sử 7

Câu 1 (3 điểm)

*Nông nghiệp ngơi nghỉ Đàng quanh đó (1 điểm)

- cuộc chiến tranh nam giới - Bắc triều vẫn phá hoại cực kỳ nghiêm trọng nền thêm vào Nông nghiệp.

- Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm cung cấp vv..

* nntt Đàng trong (1 điểm)

- những chúa Nguyễn tổ chức triển khai khai hoang, cung cấp lương ăn, nông cụ, ra đời làng ấp new ở mọi vùng Thuận - Quảng

- dựa vào khai hoang và điều kiện tự nhiên

* tại sao nông nghiệp Đàng ngoại trừ không phát triển: (1 điểm)

- Do chiến tranh giữa các thế lực Phong kiến

- do nhà nước không quan tâm.

Câu 2 (3 điểm)

Nguyên nhân chiến thắng và chân thành và ý nghĩa lịch sử của trào lưu Tây Sơn. (2 điểm)

a. Nguyên nhân. (1 điểm)

- nhờ vào ý chí chiến đấu chống áp bức, bóc tách lột, niềm tin yêu nước, liên minh và hi sinh cao siêu của dân chúng ta.


- Sự chỉ huy tài tình tối ưu của quang Trung và bộ chỉ đạo nghĩa quân.

b. Ý nghĩa : (1điểm)

- Lật đổ những tập đoàn phong loài kiến Nguyễn - Trịnh, Lê , thống Nhất đất nước.

-Đánh tan những cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh, bảo đảm vững chắc hòa bình dân tộc.

* phương châm của quang quẻ Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây tô (1điểm)

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến ( Nguyễn, Trịnh, Lê) thống nhất đất nước.

- Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789)

Câu 3 (4 điểm)

*Chính trị (1 điểm)

- Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây đánh ....

Xem thêm: Trương Thảo Nhi Sing My Song

- các năm 1831 -1832 đơn vị Nguyễn chia tổ quốc ra làm cho 30 Tỉnh cùng một đậy trực thuộc.Quân đội với nhiều binh chủng vv..