Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề thi sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống, có đáp án kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của bản thân theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh

Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 2 luyện giải đề thuận tiện hơn và sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối kì 2 đạt hiệu quả cao. Bên cạnh môn tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 2 đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2.


Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures & complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words lớn have correct sentences


1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e


II. Look at the pictures & answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. Lion

2. Coat

3. Bananas

4. Cookie

5. Dress

6. Giraffe

II. Look at the pictures & answer the questions

1. The zebra is running

2. Mom is in the kitchen

3. Fifteen stars

III. Reorder these words lớn have correct sentences

1. The hippo is drinking.

2. She is wearing a T-shirt.

Xem thêm: Child Development ( Chdv )

3. I don’t like apples và oranges.


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 11.983 Lượt xem: 38.851 Dung lượng: 912,4 KB
Liên kết thiết lập về

Link hsnovini.com chính thức:

bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 (Sách mới) tải về

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA