Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 tất cả 3 đề thi môn Toán 4, có cả gợi ý chấm, giải đáp và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021


Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 4 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận nhân tiện hơn để ôn thi học tập kì 1 đạt kết quả cao. Bên cạnh ra, bao gồm thể xem thêm đề thi học kì 1 môn tiếng Việt, Khoa học, lịch sử vẻ vang - Địa lý lớp 4. Chi tiết mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của hsnovini.com:


Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Nội dung kiến thứcSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Số thoải mái và tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên và thoải mái tìm thành phần không biết. Tính giá trị biểu thức.

Tìm số vừa phải cộng. Nhân một số cho một tổng

Số câu

1

1

1

2

1

2

3

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

2. Đại lượng với đo đại lượng: những đơn vị đo khối lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

3. nhân tố hình học: hai đường thẳng tuy vậy song, vuông góc, chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình tam giác.

Số câu

2

1

Số điểm

2,0

1,0

4. Giải câu hỏi có lời văn: tìm kiếm số vừa đủ cộng; Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của hai số đó

Số câu

1

2

Số điểm

1,0

3,0

Tổng

Số câu

2

1

3

2

1

1

6

4

Số điểm

2,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

6,0

4,0


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2021 - 2022 Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: (1 điểm) Viết vào địa điểm chấm

a) Số 91 175 264 đọc là: ..................................................................................................

B) Số: “Tám triệu nhì trăm linh tứ nghìn tám trăm hai mươi.” viết là: ............................

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) cực hiếm của chữ số 5 trong các “9 045 930” là:

A. 500000 B. 50000C. 5000 D. 500

b) Phép nhân 428 x 36 có kết quả là:

A. 3852B. 15407 C. 14408D. 15408

Câu 3: (1 điểm) mang lại hÌnh vuông như hình vẽ mặt A 6cm B


a) Cạnh AB song song với cạnh ........

Cạnh AB tuy vậy song với cạnh ..................

b) Diện tích hình vuông ABCD là: ......................


1


Câu 4: (1 điểm) Trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

A. 18 B. 120 C. 180D. 210

Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống:

a) 40m2 8dm2 = 3008 dm2 ⬜

b) 7 km 15m = 7250m ⬜

Câu 6: (1 điểm) Hình chữ nhật gồm chiều rộng là 6 dm và chiều dài gấp hai chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là:

A. 36m B. 36dmC. 36cm D. 36mm


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 520255 + 367808

............................

...........................

...........................

...........................

............................

b. 792982 – 456705

............................

...........................

...........................

...........................

............................

c. 3124 x 125

............................

...........................

...........................

...........................

............................

d. 86472 : 24

............................

...........................

...........................

...........................

............................

Câu 8: (1 điểm)


a) tra cứu X:

X - 4368 = 3484 x 4

.......................................

........................................

........................................


b) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất

49 x 385 – 39 x 385

.......................................

........................................

........................................


Câu 9: (1 điểm) Một trường tiểu học tất cả 674 học sinh, số học viên nữ nhiều hơn nữa số học viên nam là 94 em. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ?

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Câu 10: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:


46 x 17 + 38 x 46 + 26 x 44 + 46

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a) Số 81 175 264: Tám mươi mốt triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn nhì trăm sáu mươi tứ .

b) Số: Năm triệu hai trăm linh tư nghìn tám trăm nhì mươi: 5204820

Câu 2 (1 điểm): Đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a) Ý C. 5000 b) Ý D. 15408

Câu 3 (1 điểm)

a) - Cạnh AB tuy nhiên song với cạnh CD: 0,25 điểm

- Cạnh AB song song cùng với cạnh AC, BD: 0,25 điểm

b) Diện tích hình vuông vắn ABCD là: 25cm2 : 0,5 điểm

Câu 4 (1 điểm) Ý B. 120

Câu 5 (1 điểm) Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Đúng

b) Sai

Câu 6 (1 điểm) Ý B. 36dm

Câu 7 (1 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng ý được 0,25 điểm

a) 420254 + 367809 = 788063

b) 792981 – 456705 = 336276

c) 3124 x 125 = 390500

d) 86472 : 24 = 3603

Câu 8 (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,5 điểm


a) X - 4367 = 3483 x 4

X – 4367 = 13932 (0,1 điểm)

X = 13932 + 4367 (0,15 điểm)

X = 18299 (0.25 điểm)


b) 49 x 365 – 39 x 365

= 365 x (49 – 39) (0.25 điểm)

= 365 x 10 = 360 (0.25 điểm)


Câu 9 (1 điểm).

Học sinh vẽ sơ đồ

Bài giải:

Số học sinh nam là: (0,2 điểm)

(674 - 94 ) : 2 = 290 (học sinh) (0,5 điểm)

Số học viên nữ là: (0,2 điểm)

290 + 94 = 384 (học sinh) (0,25 điểm)

Đáp số: Nam: 290 học tập sinh;

Nữ: 384 học sinh (0,25 điểm)

(Nếu học sinh có phương pháp giải khác vẫn ăn điểm tối đa).

Xem thêm: Đề Tài Xác Định Đường Cao Lăng Trụ Tam Giác Đều, Cơ Bản Về Chiều Cao Hình Chóp

Câu 10 (1 điểm) Giải đúng theo cách nhân một trong những cho một tổng (được 1 điểm)

26 x 17 + 38 x 26 + 26 x 44 + 26 = 26 x 17 + 38 x 26 +26 x 44 + 26 x 1

= 26 x (17 + 38 + 44 + 1)

= 26 x 100 = 2600

...