Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22 gồm đáp án được hsnovini.com sưu tầm cùng đăng tải, giúp quý thầy cô tấn công giá quality học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập khả năng đọc, viết, ôn tập sẵn sàng cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 kì 2 năm 2018


Đề bài: Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2018 – 2019

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: nấc 1 (1 điểm )

a) Số ngay lập tức sau của số 32565 là:

A. 32566

B. 32575

C. 32564

D. 32 666

b) công dụng của phép tính: 10303 x 4 là:

A. 69066

B. 45733

C. 41212

D. 5587

Câu 2. Nấc 1 (1 điểm)

a) Số bé nhất trong các số 93680; 93860; 90386; 90368 là:

A. 93860

B. 93680

C. 90368

D. 90386

b) Dấu to (>) nghỉ ngơi cặp số:

A. 8000…..7999 + 1

B. 78659…..76860

C. 9000 + 900……10000

Câu 3. Nút 2 (1 điểm)

a) Số tương thích cần điền vào địa điểm chấm để 8m 6 cm = . . . Cm là:

A. 86

B. 806

C. 860

D. 8006

b) trường đoản cú 7 giờ kém 5 phút mang lại 7 tiếng là:

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 20 phút

Câu 4: (Mức 2) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: (1 điểm)

37 – 5 × 5 = 12

13 × 3 – 2 = 13

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5: (Mức 1) (1 điểm) Tính diện tích hình vuông vắn có cạnh là 5cm

………………………………………………………………………….. ……………

………………………………………………………………………….. ……………

Câu 6: (Mức 1) Đặt tính rồi tính (1 điểm)

24653 + 19274

40237 – 28174

218 × 3

276 : 3

Câu 7: (Mức 2) tìm kiếm x: (1 điểm)

x : 3 = 152

x × 2 = 184

………………………………………………………………………….. ……………

………………………………………………………………………….. ……………

Câu 8: (Mức 3) (1 điểm).

Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài bởi 16cm, chiều rộng bằng 50% chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 9: nút 3(1 điểm)

Có 240 viên thuốc chứa phần nhiều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó chứa từng nào viên thuốc?

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 10: mức 4 (1 điểm). Tổng hai số là 73 581. Tra cứu số lắp thêm hai, biết số trước tiên là 37 552.

………………………….………………………………………………

………………………….……………………………………………..

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2018 – 2019

I/ Phần trắc nghiệm

Câu 1: nấc 1 (1 điểm)

a) A (0,5 điểm)

b) C (0,5 điểm)

Câu 2: nấc 1 (1 điểm)

a) C (0,5 điểm)

b) B (0,5 điểm)

Câu 3: mức 2 (1 điểm) từng ý đúng 0,5 điểm

a. B. 806

b. A. 5 phút

Câu 4: mức 2 (1 điểm) từng phép tính được 0.5 điểm

37 – 5 × 5 = 12 Đ

13 × 3 – 2 = 13 S

II/ Phần từ bỏ luận

Câu 5: nấc 1 (1 điểm)

Diện tích hình vuông là: (0,25 điểm)

5 x 5 = 25(cm2) (0,75 điểm)

Câu 6. Mức 1 (1 điểm) Đặt và triển khai đúng từng phép tính được 0,25 điểm

*

Câu 7: nút 2 (1 điểm) tra cứu x mỗi phép tính được 0,5 điểm

x : 3 = 1527 x × 2 = 1846

x = 1527 x 3 x = 1846 : 2

x = 4581 x = 923

Câu 8: nút 3 (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD là: (0,2 điểm)

16 : 2 = 8 (cm) (0,25 điểm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: (0,2 điểm)

16 × 8 = 128 (cm2) (0,25 điểm)

Đáp số: 128 cm2 (0,1 điểm)

Câu 9: mức 3 (1 điểm)

Bài giải

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là: (0,2 điểm)

24 : 4 = 6 (viên) (0,25 điểm)

Số viên dung dịch trong 3 vỉ là: (0,2 điểm)

6 × 3 = 18 (viên) (0,25 điểm)

Đáp số: 18 viên thuốc. (0,1 điểm)

Câu 10: nấc 4 (1 điểm)

Số trang bị hai là: (0,25 điểm)

73 581 – 37552 = 36 029 (0,5 điểm)

Đáp số: 36 029 (0,25 điểm).

Ma trận nội dung Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2018 – 2019

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không liên tục và không thật hai lần vào phạm vi 10000 và 100000; trả thiện các bảng nhân, chia 2, 3, …,9; biết về , , , ; phép nhân số gồm hai, ba chữ số với số có một chữ số không nhớ quá một lần; phép chia số tất cả hai, bố chữ số đến số gồm một chữ số; thực hành tính giá trị các biểu thức số bao gồm đến hai dấu phép tính; đọc, viết, so sánh các số; nhận thấy các hàng, làm cho quen cùng với bảng số liệu thống kê đơn giản dễ dàng và chữ số La Mã; giải bài xích toán tương quan đến rút về solo vị.

Số câu

3

2

1

1

7

Câu số

1;2;6

4;7

9

10

Số điểm

4,0

2,0

1,0

1,0

7,0

Đại lượng và đo đại lượng: Đo và mong lượng độ dài; biết quan hệ tình dục giữa kg và g; thực hành cân; biết đơn vị đo diện tích s: xăng-ti-mét vuông (cm2); ngày, tháng, năm; coi lịch, xem đồng hồ thời trang (chính xác mang lại phút); biết một vài loại tiền Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: phân biệt góc vuông và góc không vuông; tâm, bán kính và 2 lần bán kính của hình tròn; tính được chu vi, diện tích s của hình chữ nhật, hình vuông; biết vẽ góc vuông bởi thước thẳng cùng ê-ke. Vẽ mặt đường tròn bởi compa.

Xem thêm: Là Người Trẻ Hiện Đại, Hãy Tập Sống “ Healthy And Balance Là Gì ?

Số câu

1

1

2

Câu số

5

8

Số điểm

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

3

2

1

10

Câu số

1;2;5;6

3;4;7

8;9

10

Số điểm

4,0

3,0

2,0

1,0

10

Lưu ý: Trắc nghiệm 4 điểm – tự luận 6 điểm

Ma trận câu hỏi Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2018 – 2019

TT

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

1

2

1

1

1

3

5

Câu số

1;2

6

3;4

7

9

10

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

1,0

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

1

Câu số

5

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

4

6

Số điểm

4,0

6,0

Ngoài Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2018 – 2019 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3 và bài xích tập môn giờ đồng hồ Việt 3 tương đối đầy đủ khác, nhằm học xuất sắc môn Toán và Tiếng Việt hơn và sẵn sàng cho những bài thi đạt kết quả cao.