Thực đơn Trang chủ Giới thiệu Thủ tục hành chính DVC trực tuyến Thông tin trao đổi Sơ đồ cổng Giới thiệu Sở Nội vụ Thông tin nổi bật Thông tin hoạt động Hướng dẫn thủ tục hành chánh Ủy ban bầu cử Thành phố Đội ngũ công chức, viên chức Dự án hạng mục đầu tư Danh mục dự án Giao tiếp trực tuyến Thư viện hình ảnh Tiện ích website Đảng và Đoàn thể Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM
*
*

*

Thông tin trao đổi Sơ đồ cổng
Tìm hiểu về dịch vụ hành chính công - Tìm hiểu về dịch vụ hành chính công
Chuyên mục
Giới thiệu Sở Nội vụ
Giới thiệu chung
Quyết định thành lập
Chức năng nhiệm vụ
Quy chế
Cơ sở pháp lý
Giới thiệu tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Nhân sự lãnh đạo
Đơn vị trực thuộc
Văn phòng sở
Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Phòng công chức, viên chức
Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên
Thanh tra sở
Phòng cải cách hành chính
Chi cục Văn thư - lưu trữ
Ban tôn giáo
Ban thi đua – khen thưởng
Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố
Ban quản lý dự án CCHC
Thông tin nổi bật
Tin chuyên ngành
Văn phòng sở
Phòng Tổ chức, biên chế
Phòng Công chức Viên chức
Phòng Xây dựng chính quyền
Thanh tra sở
Phòng cải cách hành chính
Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban tôn giáo
Ban thi đua - khen thưởng
Thông tin báo chí
Thông tin tuyên truyền
Phổ biến pháp luật
Xử phạt
Thông tin hoạt động
Thông tin chung
Thông tin cải cách hành chính
Sự kiện đặc biệt
Tổ chức bộ máy
Công chức - viên chức
Chỉ đạo điều hành
Phản hồi kiến nghị của TC-CN
Hướng dẫn thủ tục hành chánh
Cơ quan ban hành
Thủ tục hành chính Thành phố
Thủ tục hành chính Áp dụng tại Sở
Thủ tục hành chính ISO 9001:2015
Thủ tục hành chính Quận/Huyện
Thủ tục hành chính Phường/Xã
Lĩnh vực
1. cán bộ (2 TT)
2. giáo dục (7 TT)
3. tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (9 TT)
4. tổ chức phi Chính phủ (hội) (6 TT)
5. Lưu trữ (3 TT)
6. Thi đua-Khen thưởng (14 TT)
7. Tôn giáo (19 TT)
8. thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
9. thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
10. chính quyền địa phương
Tổ chức, biên chế (ISO)
Công chức, viên chức (ISO)
Văn phòng
---
Góp ý thủ tục hành chính
Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quản lý nhà nước
Ủy ban bầu cử Thành phố
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đội ngũ công chức, viên chức
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
Thông tin bổ nhiệm
Dự án hạng mục đầu tư
Chuẩn bị đầu tư
Đang thực hiện
Đã hoàn tất
Danh mục dự án
Dự án hỗ trợ CCHC
Chiến lược & quy hoạch
Giao tiếp trực tuyến
Hỏi đáp trực tuyến
Ý kiến người dân
Thư viện hình ảnh
Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh tuyên truyển
Thư viện video clip
Tiện ích website
Download Unicode
Thư mời họp
Nghiên cứu trao đổi
Đảng và Đoàn thể
Đảng bộ Sở Nội vụ
Công đoàn Sở Nội vụ
Hội Cựu chiến binh Sở Nội vụ
Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ
Hội Luật gia Sở Nội vụ
Người phát ngôn
Bầu cử quốc hội khóa XII
Các cuộc bầu cử và nhân sự của HĐND và UBND TP.HCM
Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa VII
Đơn vị bầu cử số 1 (Quận 1)
Đơn vị bầu cử số 2 (Quận 2)
Đơn vị bầu cử số 3 (Quận 3)
Đơn vị bầu cử số 4 (Quận 4)
Đơn vị bầu cử số 5 (Quận 5)
Đơn vị bầu cử số 6 (Quận 6)
Đơn vị bầu cử số 7 (Quận 7)
Đơn vị bầu cử số 8 (từ phường 1 đến phường 7 quận 8)
Đơn vị bầu cử số 9 (từ phường 8 đến phường 16 quận 8)
Đơn vị bầu cử số 10 (Quận 9)
Đơn vị bầu cử số 11 (Quận 10)
Đơn vị bầu cử số 12 (Quận 11)
Đơn vị bầu cử số 13 (Quận 12)
Đơn vị bầu cử số 14 (Từ phường 1 đến phường 14 quận Bình Thạnh)
Đơn vị bầu cử số 15 (Từ phường 15 đến phường 28 quận Bình Thạnh)
Đơn vị bầu cử số 16 (Từ phường 1 đến phường 11 quận Gò vấp)
Đơn vị bầu cử số 17 (Từ phường 12 đến phường 17 quận Gò vấp)
Đơn vị bầu cử số 18 (Quận Phú Nhuận)
Đơn vị bầu cử số 19 (Từ phường 1 đến phường 9 Quận Tân Bình)
Đơn vị bầu cử số 20 (Từ phường 10 đến phường 15 Quận Tân Bình)
Đơn vị bầu cử số 21 (Quận Tân Phú)
Đơn vị bầu cử số 22 (Quận Thủ đức)
Đơn vị bầu cử số 23 (Quận Bình Tân)
Đơn vị bầu cử số 24 (Huyện Bình Chánh)
Đơn vị bầu cử số 25 (Huyện Cần Giờ)
Đơn vị bầu cử số 26 (Huyện Củ Chi)
Đơn vị bầu cử số 27 (Huyện Hóc Môn)
Đơn vị bầu cử số 28 (Huyện Nhà Bè)
Hỏi đáp về bầu cử
Tin tức sự kiện
Thông tin bầu cử
Kế hoạch bầu cử
Hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử
Các mốc tiến hành bầu cử HĐND
angle-left Tìm hiểu về dịch vụ hành chính công
print In Tìm hiểu về dịch vụ hành chính công

1. Dịch vụ hành chính công

Một trong những chức năng cơ bản của Nhà nước giao cho nền hành chính đảm trách là cung ứng dịch vụ công. Nền hành chính ngày càng phát triển, vì vậy dịch vụ công được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đồng thời cần phối hợp và điều hòa các nguyện vọng cá nhân với lợi ích của cộng đồng, của đất nước, hướng tới các mục tiêu của một xã hội dân chủ. Nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ công được chuyển giao dần cho các khu vực ngoài Nhà nước thực hiện. Tức là Nhà nước không tự mình giải quyết tất cả các vấn đề xã hội mà đẩy mạnh dân chủ hóa gắn với phân quyền, xã hội hóa nhằm tập trung thực hiện tốt vai trò “lái thuyền”.

Bạn đang xem: Dịch vụ công là gì

Ở nước ta, chức năng cung cấp dịch vụ công là một hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước đã được pháp luật quy định trong nhiều văn bản như Hiến pháp ngày 28 tháng 11 năm 2013; Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;… Các văn bản quy phạm pháp luật này đã có những tác động tích cực trong quản lý, điều hành đối với các cơ quan hành chính các cấp; vừa tăng cường kỷ cương hành chính, vừa từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quản lý hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công.

Theo như cách hiểu thông thường hiện nay thì hành chính công là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, sử dụng nguồn lực công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc hoạt động của tổ chức, cá nhân được ủy quyền cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Dịch vụ công là những hoạt động thuộc về bản chất của bộ máy nhà nước. Là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, do Nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm bảo đảm trật tự, lợi ích chung và công bằng xã hội. Xét theo lĩnh vực cung ứng dịch vụ, dịch vụ công gồm 3 loại: dịch vụ công trong lĩnh vực sự nghiệp; dịch vụ công trong lĩnh vực công ích và dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công. Như vậy, dịch vụ hành chính công là một bộ phận cấu thành của dịch vụ công và được hiểu như sau:

“Dịch vụ hành chính công là một loại hình dịch vụ công do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện để phục vụ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân. Nói cách khác, dịch vụ hành chính công là những hoạt động phục vụ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân, do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện dựa vào thẩm quyền hành chính - pháp lý của Nhà nước” (theo Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên), Hành chính công, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006).

Cũng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, “dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân”.

2. Các loại hình và đặc điểm của dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính công ở nước ta thường được thể hiện thông qua các loại hình cơ bản như sau:

Một là, các hoạt động cấp các loại giấy phép. Giấy phép là một loại giấy tờ do các cơ quan hành chính nhà nước cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý, thể hiện quyền của các chủ thể này được tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được cấp phép.

Hai là, các hoạt động cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực, bao gồm: công chứng, cấp chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân), cấp giấy khai sinh, khai tử, cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy phép lái xe, đăng ký ô tô, xe máy, tàu thuyền...

Ba là, các hoạt động cấp giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Giấy đăng ký kinh doanh được cấp cho chủ thể kinh doanh khi chủ thể này thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh của mình. Giấy phép hành nghề là một loại giấy tờ chứng minh chủ thể này có đủ khả năng và điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật đối với một nghề nhất định nào đó, ví dụ: giấy phép hành nghề luật sư, hành nghề khám chữa bệnh…

Bốn là, hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà nước. Các hoạt động này gắn với nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu các chủ thể trong xã hội phải thực hiện.

Năm là, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính. Hoạt động này nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân.

Xem thêm: Hắc Ám Chi Các Bí Mật Của Nhân Viên K, Bí Mật Của Nhân Viên K

Như vậy, có thể nói, dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ công đặc biệt, chỉ do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, luôn gắn liền với thẩm quyền mang tính quyền lực pháp lý, nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và không vì mục tiêu lợi nhuận, mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công. Với tư cách là chủ thể chịu trách nhiệm cung ứng dịch vụ hành chính công, Nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công với tư cách trực tiếp để bảo đảm việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ này thông qua các cơ quan, tổ chức của mình lập ra. Nhiều nước coi cải cách các dịch vụ do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện là nội dung quan trọng nhất của cải cách dịch vụ công. Bởi lẽ, sự quan tâm của người dân đang tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ của Nhà nước đối với công dân thông qua dịch vụ công do các cơ quan hành chính nhà nước cung ứng. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta đang khuyến khích và thực hiện xã hội hóa các dịch vụ hành chính công. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của Nhân dân và các tổ chức vào hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công để cải thiện hiệu quả cung ứng và giảm tải áp lực cho Nhà nước. Đồng thời, Nhà nước chỉ đảm trách vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công./.