Câu 10691: Điều kiện nhằm hai sóng cơ khi gặp nhau, giao trét được với nhau là hai sóng bắt buộc xuất vạc từ hai mối cung cấp dao động 

A.

Bạn đang xem: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau

tất cả cùng pha thuở đầu và thuộc biên độ.

B. cùng tần số, cùng phương và gồm hiệu số trộn không đổi theo thời gian. 

C. thuộc tần số, cùng phương. 

D.

Xem thêm: 2011 Là Mệnh Gì ? Tuổi Tân Mão Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Sinh Năm 2011 Mệnh Gì

cùng biên độ và gồm hiệu số trộn không đổi theo thời gian. 


Giải chi tiết:

Chọn B

Điều khiếu nại đẻ hai sóng cơ khi gặp gỡ nhau ,giao sứt được với nhau là nhị sóng phải khởi nguồn từ hai nguồn dao động kết hợp nghĩa là chúng phải tất cả cùng tần số,cùng phương và bao gồm hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát