Dịch vụ công trực tuyến là một kênh dịch vụ hành chính công và các dịch vụ không giống của cơ sở nhà nước được cung ứng cho những tổ chức, cá nhân trên môi trường thiên nhiên mạng. Vậy dịch vụ thương mại công mức độ 1, 2, 3, 4 tất cả gì khác nhau?


*
Mục lục bài viết

Dịch vụ công cường độ 1, 2, 3, 4 là gì?

Theo Thông tứ 32/2017/TT-BTTTT, yêu cầu so với các cường độ của thương mại dịch vụ công trực con đường như sau:

1. Dịch vụ thương mại công trực tuyến mức độ 1

Phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản sau:

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình trường đoản cú thực hiện;

- phương thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Đối tượng triển khai thủ tục hành chính;

- Cơ quan giải quyết và xử lý thủ tục hành chính;

- kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi rõ kết quả cuối cùng của việc tiến hành thủ tục hành chính;

- thông tin nếu có về mẫu đơn, chủng loại tờ khai hành chính, mẫu hiệu quả thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí;

- vẻ ngoài nhận hồ sơ, trả hiệu quả (trực tiếp, qua thương mại dịch vụ bưu chính, qua môi trường thiên nhiên mạng);

- Văn phiên bản quy phạm pháp luật giải pháp trực tiếp về thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính.

Bạn đang xem: Diịch vụ công là gì

2. Dịch vụ thương mại công trực tuyến đường mức độ 2

Phải đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu sau:

- cung cấp đầy đủ tin tức cơ bạn dạng như thương mại & dịch vụ công trực con đường mức độ 1;

- hỗ trợ đầy đủ những biểu chủng loại điện tử không liên quan và chất nhận được người áp dụng tải về nhằm khai báo sử dụng;

- hồ sơ in tự biểu mẫu mã điện tử không tương tác sau khoản thời gian khai báo theo khí cụ được gật đầu như đối với hồ nguyên sơ báo trên các biểu mẫu mã giấy thông thường.

3. Thương mại dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 3

Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Đáp ứng các yêu ước của thương mại dịch vụ công trực đường mức độ 2;

- những biểu chủng loại của dịch vụ được cung ứng đầy đầy đủ dưới dạng biểu chủng loại điện tử thúc đẩy để người sử dụng thực hiện được vấn đề khai báo thông tin, hỗ trợ các tài liệu tương quan (nếu có) bên dưới dạng tệp tin năng lượng điện tử đính thêm kèm và gửi làm hồ sơ trực con đường tới cơ quan hỗ trợ dịch vụ;

- làm hồ sơ hành chính điện tử được chuẩn bị xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở tài liệu của ứng dụng thương mại & dịch vụ công trực con đường để bảo đảm an toàn khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, share với những cơ sở tài liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;

- các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được tiến hành trên môi trường mạng;

- Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) cùng nhận tác dụng được tiến hành trực tiếp trên cơ quan cung ứng dịch vụ hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính.

4. Thương mại dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Phải đáp ứng đầy đủ các yêu mong sau:

- Đáp ứng các yêu ước của dịch vụ công trực con đường mức độ 3;

- Cung cấp chức năng thanh toán trực con đường để người sử dụng thực hiện được ngay việc giao dịch phí, lệ tổn phí (nếu có) qua môi trường thiên nhiên mạng;

- bài toán trả kết quả cho tất cả những người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ thương mại bưu thiết yếu hoặc trực tiếp. Công dụng dưới dạng năng lượng điện tử của dịch vụ thương mại công trực tuyến có giá trị pháp luật như đối với tác dụng truyền thống theo nguyên lý về kết quả điện tử của cơ quan siêng ngành.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 113 : Luyện Tập, Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 113: Luyện Tập

Việc trả công dụng trực tuyến đường được thực hiện theo sự thống độc nhất của người sử dụng và cơ quan hỗ trợ dịch vụ qua một hoặc nhiều bề ngoài sau: thông báo trên cổng tin tức điện tử có thương mại dịch vụ công trực tuyến; giữ hộ qua công dụng trả công dụng của thương mại & dịch vụ công trực tuyến; gửi qua thư năng lượng điện tử của người sử dụng. Khuyến khích gửi hiệu quả qua các kênh tiếp xúc điện tử không giống như: lời nhắn trên điện thoại thông minh di động, thương mại dịch vụ trao đổi tin tức trên mạng.

Đến tháng 12/2022, cung ứng 100% những dịch vụ công trực đường trên Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia?

Hướng dẫn mới nhất cách đk hưởng trợ cấp cho thất nghiệp trên cổng thương mại dịch vụ công quốc gia (online)?