JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Độ giảm thế


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should tăng cấp or use an alternative browser.

Xem thêm: Cho Năm Chữ Số 2 5 7 9 4. Có Thể Lập Được Bao Nhiêu Số Có Hai Chữ Số Khác Nhau Từ Các Chữ Số TrênCho em hỏi độ giảm thế trên dây có chân thành và ý nghĩa gì ạ? có phải là công thức Delta U=IR không ạ? Theo bài trên ta có công suất hao tổn phí trên dây là: Delta p. = I^2R = IRI=Delta UfracPUcosvarphi =0,15UfracPUcosvarphi =frac0,15Pcosvarphi Vậy là hao phí là ko đổi?
Cho em hỏi độ bớt thế bên trên dây có ý nghĩa sâu sắc gì ạ? liệu có phải là công thức Delta U=IR không ạ? Theo bài trên ta có hiệu suất hao mức giá trên dây là: Delta phường = I^2R = IRI=Delta UfracPUcosvarphi =0,15UfracPUcosvarphi =frac0,15Pcosvarphi Vậy là hao phí là ko đổi?
*
Em không nên ở nơi nào ạ?Mọi bạn giải chi tiết câu bên trên với nhé ^^. Thanks.
Anh cũng ko hiểu chiếc đề nó ra làm sao nữa. Theo như giải pháp phân tích của e do đó đúng, độ sút thế (hay độ giảm điện thế) đó là Delta U = I.R_dKhông phát âm cái nhiều từ "độ bớt thế trên dây bởi 15% U địa điểm phát" là gồm ý gì. Nếu cơ hội nào nó cũng giữ phần trăm 0.15% này thì tăng giỏi giảm bao gồm nghĩa lý gì đâu thất thoát :-??
Không đề xuất đâu bạn ạ, bài xích này đáp án là A. Và tôi đã xem bài giải của một trong những bạn rồi, tuy thế hỏi thêm để hiểu mang lại rõ vị thực sự là bản thân k hiểu thực chất lắm
bạn xem bài bác giải này của dau211 nhéđề bài:Điện áp giữa hai rất của một trạm trang bị phát năng lượng điện xoay cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm năng suất hao phí trên tuyến đường dây thiết lập điện 100 lần, với đk công suất truyền đến cài đặt tiêu thụ không thay đổi ? hiểu được khi không tăng điện áp , độ sút điện thế trên phố dây cài đặt điện bằng 15% năng lượng điện áp thân hai rất của trạm phát điện. Coi cường độ chiếc điện trong mạch luôn cùng trộn với năng lượng điện ápGiảigọi năng lượng điện áp ở nhị đầu phân phát khi chưa tăng áp là U, năng lượng điện áp nới tiêu thụ lúc ấy là U1, dòng điện trê tuyến phố dây là I, hiệu suất hao phí trên phố dây là P(hp)=I^2.R, công suất nơi tiêu tốn là Pt,độ sút điện nạm trên dây (dataU)=I.Rgọi năng lượng điện áp ở nhị đầu phát lúc tăng áp là U", năng lượng điện áp nới tiêu thụ lúc đó là U"1, cái điện trê tuyến phố dây là I", hiệu suất hao phí trên tuyến đường dây là P"(hp)=I"^2.R, năng suất nơi tiêu hao là Pt, độ sút điện gắng trên dây (dataU")=I".Rta có: Pt=U1.I=U"1.I" (U-IR)I=(U"-I"R)I" (1)ta có: P(hp)/P"(hp)=I^2/I"^2. Nhưng theo bài xích ra: P"(hp)=P(hp)/100 =>P(hp)/P"(hp)=100=>I^2/I"^2=100=>I/I"=10=>I"=I/10 (2) nạm vào (1) ta có: (U-IR)I=(U"-IR/10)I/10 (U-IR)=(U"-IR/10).1/10 U-IR=U"/10-IR/100 U-(dataU)=U"/10-(dataU)/100 < do (dataU)=I.R)>U-0,15U=U"/10 -0,15U/100 U-0,15U+0,15U/100=U"/10 0,8515U=U"/10 =>U"/U=8,515Đáp số cần tạo thêm 8,515 lần( bạn chịu khó dịch nghe)