Câu hỏi: Đơn vị của động lượng là:

A. N.m/s

B. Kg.m/s

C. N.m

D. N.s/m

Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Kg.m/s

Giải thích:

Động lượng được tính bằng công thức sau :

*

Trong đó :

m: khối lượngcủa vật được tính bằng Kg

v→: vận tốc bao gồm hướng của vật được tính bằng quãng đường (m) phân chia cho thời gian giây (s) => đơn vị tính của vận tốc là m/s.

Bạn đang xem: Động lượng còn được tính bằng đơn vị

Để hiểu rõ hơn về động lượng cùng định luật bảo toàn động lượng, hsnovini.com xin mời các bạn đọc thêm nội dung bài bác viết dưới đây nhé.

I. Động lượng

1. Xung lượng của lực

- khi một lựcF→tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích (F→.∆t) được định nghĩa là xung lượng của lựcF→trong khoảng thời gian ∆t ấy.

Đơn vị xung lượng của lực là Niuton giây (N.s).

2. Động lượng

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốcv→ là đại lượng xác định bởi công thức

*

- Động lượng là một vec tơ thuộc hướng với vận tốc của vật. Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

- Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian làm sao đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian như thế nào đó, ta có

*

Độ biến thiên động lượng của một vật vào khoảng thời gian Δt bằng xung lượng của tổng những lực tác dụng lên vật vào khoảng thời gian đó.

Ý nghĩa: lúc lực đủ mạnh tác dụng lên vật vào một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm cho động lượng của vật biến thiên.

II. Định luật bảo toàn động lượng


1. Hệ cô lập (hệ kín)

- Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu bao gồm thì các ngoại lực ấy cân nặng bằng.

- trong hệ cô lập chỉ tất cả nội lực tương tác giữa những vật vào hệ trực đối nhau từng đôi một.

Xem thêm: Số Oxi Hóa Của Na2So4 - Số Oxi Hóa Của S Trong Các Chất Na2S, S, Na2So4

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

- Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

*

- Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm nhị vật m1và m2

*

+ Ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng: giải vấn đề va chạm, làm cơ sở mang lại nguyên tắc chuyển động bằng phản lực…

3. Va chạm mềm

Xét một vật khối lượng m1chuyển động bên trên mặt phẳng ngang với vận tốcv→đến va chạm vào một vật gồm khối lượng m2đang đứng yên. Sau va chạm nhì vật nhập làm cho một và cùng chuyển động với vận tốc v→

*

- Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có:

*

4. Chuyển động bằng phản lực

+ Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của vật tự tạo ra phản lực bằng cách phóng về vùng sau một phần khối lượng của chủ yếu nó, phần này có động lượng theo hướng ấy, phần còn lại phải tiến về phía trước