Khi tốc độ của một trang bị tăng gấp đôi thì rượu cồn năng của thứ sẽ ra sao so với dịp đầu?

A. Tăng thêm 2 lần

B. Tạo thêm 4 lần

C. Không ráng đổi

D. Giảm xuống 2 lần

Các câu hỏi tương tự

Nếu trọng lượng của vật bớt 4 lần cùng vận tốc tăng thêm 2 lần, thì hễ năng của đồ vật sẽ:

A. Tăng 2 lần

B. Ko đổi

C. Bớt 2 lần

D. Sút 4 lần.

Bạn đang xem: Động năng của vật thay đổi khi vật

Khi vận tốc của một vật tăng 3 lần đồng thời trọng lượng của vật bớt đi gấp đôi thì đụng năng của trang bị sẽ:

A. tăng 1,5 lần

B. tăng 9,0 lần

C. tăng 4,0 lần

D. tăng 4,5 lần

Một đồ dùng có trọng lượng m đang hoạt động với gia tốc v. Nếu tăng cân nặng một đồ vật lên gấp đôi và tăng tốc độ của nó lên 2 lần thì động lượng của vật sẽ:

A. Tăng 4 lần.

B. Ko đổi.

C. Giảm 2 lần.

D. Tăng 2 lần.

Nếu trọng lượng của thứ tăng gấp đôi và gia tốc giảm đi 2 lần, thì động năng của thiết bị sẽ:

A. Tăng 2 lần.

B. Không đổi.

C. Bớt 2 lần.

D. Bớt 4 lần.

Đẩy pit-tông của một xilanh đủ lờ lững để nén lượng khí chứa trong xilanh làm thế nào cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở ánh sáng không đổi. Lúc ấy áp suất của khí vào xi lanh

A. Giảm đi 2 lần. B. Tăng lên 2 lần.

C. Tăng lên 4 lần. D. Không cầm đổi.

Khi trọng lượng giảm đi bốn lần nhưng vận tốc của thứ tăng gấp hai thì động năng của thiết bị sẽ.

A. Không đổi

B. Tăng vội vàng 2

C. Tăng vội vàng 4

D. Tăng vội vàng 8

Khi khối lượng giảm đi tư lần nhưng gia tốc của đồ dùng tăng gấp rất nhiều lần thì động năng của thiết bị sẽ.

B. Tăng gấp 2

C. Tăng vội vàng 4

D. Tăng vội vàng 8

Khi trọng lượng giảm đi tứ lần nhung vận tốc của thứ tăng gấp rất nhiều lần thì động năng của đồ dùng sẽ

A. Không đổi

B. Tăng gấp 2

C. Tăng cấp 4

D. Tăng vội vàng 8


*

*

Câu 2: Tìm câu sai.

A. Động lượng và động năng có cùng đối chọi vị vì chúng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật.

B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan liêu hệ chặt chẽ với công.

C. Lúc ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công dương thì động năng của vật tăng.

D. Định lí động năng đúng vào mọi trường hợp lực tác dụng bất kì và đường đi bất kì.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Động lượng p. = m.v buộc phải có đơn vị là kg.m/s.

Động năng Wđ = 0,5.m.v2 là 1 dạng tích điện có được lúc vật gửi động, đơn vị chức năng là đơn vị chức năng của năng lượng (J).

Câu 3: Tìm câu sai. Động năng của một vật không đổi khi

A. Chuyển động thẳng đều.

B. Chuyển động tròn đều.

C. Chuyển động cong đều.

D. Chuyển động biến đổi đều.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Động năng của một vật ko đổi khi tốc độ của vật tất cả độ phệ không đổi (hướng rất có thể thay đổi).

Trong chuyển động biến đổi đều gia tốc có độ lớn biến đổi theo thời gian nên động năng sẽ ráng đổi.

Câu 4: Có nhì vật m1 và mét vuông cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 so với mét vuông có độ lớn bằng v, vận tốc của mét vuông so với người quan liêu sát đứng lặng trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v. Kết luận nào tiếp sau đây là sai?

A. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với m2 là mv2.

B. Động năng của m2 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là mv2.

C. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan tiền sát là 2mv2.

D. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan liêu sát là 4mv2.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của nhị vật.

Có nhì vật m1 và m2 chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 so với mét vuông có độ lớn bằng v. Vì đó: v12 = v.

Vận tốc của mét vuông so với người quan tiền sát đứng lặng trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v đề nghị v2 = v20 = v.

Mặt khác: v12→ = v10→ - v20→

Vì v12→ ⇈ v12→ nên v12 = v10 – v20 = v10 – v ⟹ v10 = 2v.

Trong hệ quy chiếu lắp với người xem thì tốc độ của đồ vật m1 và mét vuông có độ béo lần lượt là v10 = 2v, v20 = v.

Khi đó cồn năng của đồ dùng m1 và m2 là:

Wđ1 = 0,5.(2m).(2v)2 = 4m.v2; Wđ2 = 0,5.(2m).v2 = mv2.

Trong hệ quy chiếu lắp với vật mét vuông thì gia tốc của đồ dùng m1 bao gồm độ to là v12 = v đề xuất động năng của m1 vào hệ quy chiếu này là:

W"đ1 = 0,5.(2m).v2 = mv2.

Câu 5: Một chiếc xe cộ khối lượng m có một động cơ có công suất p. Thời gian ngắn nhất để xe pháo tăng tốc từ đứng yên ổn đến vận tốc v bằng

A. Mv/P.

B. Phường /mv.

C. (mv2)/(2P).

D. (mP)/ (mv2).

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Độ biến thiên động năng của vật bằng công của động cơ thực hiện vào quá trình đó:


*

Quảng cáo

Câu 6: Một ô tô khối lượng 4 tấn chuyển động với vận tốc ko đổi 54 km/h. Động năng của ô tô tải bằng

A. 450 kJ.

B. 69 kJ.

C. 900 kJ.

D. 120 kJ.


Hiển thị đáp án

Chọn A.

Ta có: v = 54 km/h = 15 m/s; m = 4 tấn = 4000 kg.

Động năng của ô tô tải bằng: Wđ = 0,5mv2 = 0,5.4000.152 = 450000 J = 450 kJ.

Câu 7: Một máy cất cánh vận tải đang bay với vận tốc 180 km/h thì ném ra phía sau một thùng hàng khối lượng 10 kg với vận tốc 5 m/s đối với máy bay. Động năng của thùng hàng ngay lúc ném đối với người đứng trên mặt đất là

A. 20250 J.

B. 15125 J.

C. 10125 J.

D. 30250 J.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Do thùng hàng được nén ra phía sau ngược chiều cất cánh của máy bay cần theo công thức cộng vận tốc, vận tốc của thùng hàng đối với người đứng trên mặt đất bằng 50 – 5 = 45 m/s.

Do đó, động năng của thùng hàng đối với người đứng bên trên mặt đất là:


*

Câu 8: Một viên đạn khối lượng m= 100 g đang bay ngang với vận tốc 25 m/s thì xuyên vào một tấm ván mỏng dày 5 cm theo phương vuông góc với tấm vá. Ngay sau khi ra khỏi tấm ván vận tốc của viên đạn bằng 15 m/s. Độ lớn của lực cản trung bình tấm ván tác dụng lên viên đạn bằng

A. 900 N.

B. 200 N.

C. 650 N.

D. 400 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Do lực cản sinh công làm biến đổi động năng của vật cần áp dụng định lí biến thiên động năng:


*

Câu 9: Bao lâu sau khi bắt đầu rơi tự vì chưng một vật có khối lượng 100 g có động năng bằng 1,5 J? Lấy g = 10 m/s2.

A. √3 s.

B. √2 s.

C. 3 s.

D. 2 s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Do trọng lực sinh công phát động vào quá trình vật rơi tự vị nên.


Câu 10: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản ko khí. đến g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng

A. 10 m.

B. đôi mươi m.

C. 15 m.

D. 5 m.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Khi vật lên đến vị trí cao nhất thì vận tốc bằng 0. Vào quá trình vật chuyển động hướng lên thì trọng lực sinh công âm


Câu 11: Một vật có khối lượng 0,2 kilogam được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản. Khi vật đi được quãng đường 8 m thì động năng của vật có giá trị bằng

A. 9 J.

B. 7 J.

C. 8 J.

D. 6 J.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Vị trí cao nhất lên tới


Vậy lúc vật đi được quãng đường 8 m tức là trong quá trình rơi tự vị trở lại, chuyển động rơi này có vận tốc ban đầu bằng 0 và trọng lực lại sinh công dương nên:

W’đ – 0 = mg(s – h) = 0,2.10(8 – 5) = 6 J.

Câu 12: Một búa máy khối lượng 900 kilogam rơi từ độ cao 2 m vào một cái cọc khối lượng 100 kg. Va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Mang lại g = 10 m/s2. Động năng của hệ (búa + cọc) sau va chạm là

A. 16200 J.

B. 18000 J.

C. 9000 J.

D. 8100 J.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Áp dụng định lí biến thiên động năng, vận tốc của búa ngay trước lúc va chạm mềm với cọc là:


Khi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm thì theo định luật bảo toàn động lượng ta có:


Vậy động năng của hệ búa và cọc sáu va chạm là:


Câu 13: hai xe xe hơi A và B có cân nặng mA = 2mB, có đồ thị tọa độ - thời hạn của nhị xe như sinh hoạt hình bên. điện thoại tư vấn WđA, WđB tương ứng là cồn năng của xe A với xe B. Kết luận đúng là


A. WđA = 4WđB

B. WđA = 18WđB

C. WđA = 6WđB

D. WđA= 9WđB

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Động năng của một vật trọng lượng m đang chuyển động với tốc độ v được khẳng định theo công thức:


Theo bài xích mA = 2mB (2)

Từ vật dụng thị ta thấy đây là đồ thị chuyển động thẳng đều vì vậy ta được


Câu 14: Một viên đạn có cân nặng m = 10g đang cất cánh với gia tốc v1 = 1000m/s thì chạm mặt bức tường. Sau khi xuyên ngang qua tường ngăn dầy 4cm thì tốc độ của viên đạn còn sót lại là v2 = 400 m/s. Độ mập lực cản trung bình của bức tường lên viên đạn bằng


A. 10500N.


B. 1000N.

C. 105000N.

D. 400N.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Các lực chức năng vào trang bị gồm:

+ Lực cản của tường Fc→

+ trọng lực P→

Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là

A = F.s.cosα = Fc.0,04.cos(180°) (1)

(Trọng lực P→ có phương vuông góc với vận động nên công của trọng tải bằng O)

Độ biến thiên đụng năng của vật dụng là


Từ (1) và (2) theo định lý đổi mới thiên động năng ta được:

A = Wđ2 - Wđ1 ⇒ -0,04Fc = -4200 ⇔ Fc = 105000N

Độ khủng lực cản vừa đủ của tường ngăn lên viên đạn bằng: Fc = 105000N.

Câu 15: Một ô tô có khối lượng 1600kg đang hoạt động vói vận tốc 54 km/h thì người điều khiển xe bắt gặp một thứ cản trước mặt cách khoảng tầm 10m. Tín đồ đó tắt máy và hãm phanh cấp bách với lực hãm không đổi là 2.104 N. Xe tạm dừng cách đồ cản một khoảng bằng

A. 1,2 m.

B. 1,0 m.

C. 1,4 m.

D. L,5m.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp Án, Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous)

Các lực tác dụng vào đồ dùng gồm:

+ Lực cản của tường Fc→

+ trọng lực P→ , phản nghịch lực N→

Công lực cản cản trở chuyển động của viên đạn là

A = F.s.cosα = 2.102.s.cos(180°) = -2.104.S (1)

(Trọng lực P→ ; phản nghịch lực N→ bao gồm phương vuông góc với vận động nên công của chúng bởi O)

Độ biến chuyển thiên cồn năng của thiết bị là


Từ (1) và (2) theo định lý vươn lên là thiên rượu cồn năng ta được:

Wđ2 - Wđ1 ⇒ -2.104S = -180000 ⇔ S = 9m

Ban đầu vật cản giải pháp xe là 10m xe pháo đi 9m thì giới hạn vậy xe dừng bí quyết vật cản là 1m.