toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt một lượng nhôm vào 6,72 lít O2(đktc). Sau khi ngừng phản ứng cho chất rắn thu được hoà ta hoàn toàn vào dd H2SO4 loãng dư , thấy giải tỏa ra 6,72lit H2(đktc) .Khối lượng nhôm đã dùng là:


*

Đốt một lượng nhôm (Al) vào 6,72 lít O2. Chất rắn nhận được sau làm phản ứng đến hoà tan hoàn toàn vào hỗn hợp HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). Khối lượng nhôm đã sử dụng là:

A.

Bạn đang xem: Đốt 1 lượng nhôm trong 6 72 lít o2

8,1 gam.

B. 16,2 gam.

C. 18,4 gam.

D. 24,3 gam.


*

Một tất cả hổn hợp X có Al và Fe 2 O 3 . Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trọn vẹn X thu được chất rắn A. A chức năng với dung dịch NaOH dư nhận được 6,72 lít H 2 (đktc) và hóa học rắn B. Cho B tác dụng với H 2 SO 4 loãng dư có mặt 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn vừa lòng X đã cần sử dụng là

A. 29,50 gam

B. 45,50 gam

C. 37,5 gam

D. 26,80 gam


Đốt 1 lượng nhôm(Al) vào 6,72 lít O2. Chất rắn nhận được sau phản nghịch ứng mang lại hoà tan hoàn toàn vào hỗn hợp HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đkc). Khối lượng nhôm đã sử dụng là ?


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Fe 2 O 3 . Triển khai phản ứng nhiệt nhôm trọn vẹn X thu được chất rắn A. A tính năng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 3,36 lít H 2 (đktc) và hóa học rắn B. đến B công dụng với H 2 SO 4 loãng dư có mặt 8,96 lít khí (đktc). Cân nặng hỗn hợp X đã cần sử dụng là

A. 29,50 gam

B. 45,50 gam

C. 38,75 gam

D. 26,80 gam


Thực hiện nay phản ứng sức nóng nhôm hỗn hợp tất cả m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau thời điểm phản ứng kết thúc, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho toàn thể X vào trong 1 lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,016 lít H2 (đktc). Còn giả dụ cho toàn cục X vào trong 1 lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau thời điểm các bội nghịch ứng dứt thì số mol NaOH sẽ phản ứng là

A. 0,14 mol

B. 0,06 mol

C. 0,16 mol

D. 0,08 mol


Thực hiện những phản ứng nhiệt nhôm lếu hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho cục bộ X vào một trong những lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,688 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn thể X vào một trong những lượng dư hỗn hợp NaOH (đặc, nóng), sau thời điểm phản ứng chấm dứt thì số mol NaOH đã phản ứng là ?

A. 0,08 mol

B. 0,16 mol

C. 0,10 mol

D. 0,06 mol


Thực hiện các phản ứng nhiệt độ nhôm hỗn hợp tất cả m gam Al cùng 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được tất cả hổn hợp X. Cho cục bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,688 lít H2 (đktc). Còn nếu như cho cục bộ X vào một lượng dư hỗn hợp NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng xong thì số mol NaOH đang phản ứng là

A. 0,16 mol

B. 0,06 mol

C.

Xem thêm: Vùng Có Mật Độ Dân Số Thấp Nhất Nước Ta Là :, Vùng Nào Ở Nước Ta Có Mật Độ Dân Số Thấp Nhất

0,08 mol

D. 0,10 mol


Đáp án D

n C r 2 O 3 = 0 , 03 m o l

Ta thấy 0 , 12 > n C r = 0 , 06  do vậy Al dư

→ n A l = 0 , 12 - 0 , 06 1 , 5 = 0 , 04 m o l

X chức năng với lượng dư NaOH 

→ n N a O H = 0 , 03 . 2 + 0 , 04 = 0 , 1 m o l


Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hh gồm m gam A1 cùng 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào trong 1 lượng dư dung dịch HC1 (loãng, nóng), sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu như cho toàn cục X vào trong 1 lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khoản thời gian các phản ứng hoàn thành thì số mol NaOH sẽ phản ứng là


Đáp án D

n C r 2 O 3 = 0 , 03 m o l

n C r =0,06 /spanspando vậy Al dư/span/p p. Class=">Vậy X đựng Cr 0,06 mol, Al2O3 0,03 mol và Al dư