tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đứng xung quanh đất, trường hòa hợp nào sau đây ta thấy gồm nhật thực?

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa tê của Trái Đất che khuất nên ánh sáng mặt trời không tới được địa điểm ta đứng.

Bạn đang xem: Đứng trên mặt đất khi nào ta thấy nhật thực

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất khía cạnh Trời, quán triệt ánh sáng mặt Trời chiếu xuống khía cạnh đất chỗ ta đứng.

C. Ban ngày, khi Trái Đất bít khuất khía cạnh Trăng.

D. Ban đêm, lúc Trái Đất che khuất phương diện Trăng.


*

Đáp án B

*

Đứng trên mặt đất, trường phù hợp ta thấy có nhật thực là ban ngày, khi Mặt Trăng đậy khuất khía cạnh Trời, cấm đoán ánh sáng phương diện trời chiếu xuống phương diện đất vị trí ta đứng


đáp án dành cho mình đây: Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất đề nghị ánh sáng mặt trời không tới được nơi ta đứng. Ban ngày, khi Mặt Trăng bịt khuất Mặt Trời, cấm đoán ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.


Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất phải ánh sáng mặt trời không đến được nơi ta đứng. Ban ngày, khi Mặt Trăng đậy khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.


Đứng cùng bề mặt đất, trường thích hợp nào dưới đây ta thấy gồm nhật thực?

A. Ban đêm, lúc Mặt Trời bị nửa cơ của Trái Đất bít khuất nên tia nắng Mặt trời không tới được chỗ ta đứng.

B. Ban ngày, lúc Mặt Trăng che khuất mặt Trời, quán triệt ánh sáng phương diện trời chiếu xuống khía cạnh đất nơi ta đứng.

C. Ban ngày, lúc Trái Đất bịt khuất mặt Trăng.

D. Ban đêm, khi Trái Đất đậy khuất khía cạnh trăng.

Xem thêm: Nếu Có Cơ Hội Giới Thiệu Với Bạn Bè Quốc Tế Về Tuổi Trẻ Việt Nam Thông Qua Một Bộ Sưu Tập Tem


Đáp án: B

Vì Nhật Thực xảy ra vào ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất khía cạnh Trời, không cho ánh sáng phương diện Trời chiếu xuống khía cạnh đất khu vực ta đứng. Đứng ở chỗ bóng tối, không nhận thấy Mặt Trời ta gọi là Nhật Thực toàn phần.


5. Hiện tượng kỳ lạ nhật thực cùng nguyệt thực

*

Những quan gần kề thiên văn cho thấy Trái Đất quay quanh Mặt trời, khía cạnh trăng quay quanh trái đất. Lúc mặt trăng nằm trong vòng từ mặt trời mang lại trái khu đất thì trên trái đất xuất hiện vùng bóng đen và vùng nhẵn mờ. Đứng sinh hoạt vùng láng đen, MẶt trời bị mặt trăng đậy khuất, khi đó xẩy ra hện tượng nhật thực toàn phần. ĐỨng sinh sống vùng láng mờ, nhìn thấy một trong những phần mặt trời, lúc đó xảy ra hiện tượng nhật thực một phần. MẶt trời là nguồn sáng thắp sáng xuống trái đất cùng mặt trăng. đứng bên trên trái đất, về ban đêm, ta thấy mặt trăng bởi có ánh nắng phản chiếu từ mặt trăng, lúc mặt trăng bị trái đất che, ko được khía cạnh trời phát sáng nữa, khi đó xảy ra hiện tượng nguyệt thật

Em hãy vẽ hình diễn tả vị trí của phương diện Trời cùng Mặt Trăng, Trái Đất khi xẩy ra hiện tượng nhật thực và hiện tượng nhật thật

Câu hỏi:

a) Ở nơi nào trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần( phương diện trời bị mặt trăng đậy khuất)

số1, số 2, số 3, số 4

*

b) khía cạnh Trăng ở phần nào thì bạn đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy bao gồm nguyệt thực