Đường màn biểu diễn sự phát triển thành thiên của áp suất theo thể tích khi ánh nắng mặt trời không đổi call là đường đẳng nhiệt.
Bạn đang xem: Đường đẳng nhiệt là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*

Một lượng khí xác định ở áp suất (3 matm) hoàn toàn có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt mang lại áp suất (6 matm)?


Khối lượng riêng biệt của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là (1,43kg/m^3). Cân nặng oxi sống trong bình kín đáo thể tích (6) lít, áp suất (150atm) nhiệt độ (0^0C) là:


Thể tich cùng áp suất của một lượng khí xác minh có quý hiếm là bao nhiêu? Biết ví như áp suất tăng lên (5.10^5Pa) thì thể tích khí chuyển đổi (5l), giả dụ áp suất tăng lên (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí biến đổi (3l). Biết thừa trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ không đổi


Dùng một bơm tay nhằm bơm không gian vào trái bóng thể tích 2 lít bao gồm áp suất bên phía trong là 1atm. Áp suất bên trong quả láng là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết những lần bơm được 50cm3 không khí vào quả bóng. Coi quá trình bơm ánh sáng là không đổi
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Oxit Lớp 9, Một Số Bài Tập Hóa Về Oxit Lớp 9

Một khối khí khi để ở đk nhiệt độ không đổi thì tất cả sự thay đổi thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có mức giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng:

*


 Dưới áp suất (10^5Pa) một lượng khí rất có thể tích là 10 lít. Nếu ánh sáng được giữ lại không đổi cùng áp suất tăng thêm (1,25.10^5Pa) thì thể tích là