A. (x^2 + y^2 – 2x – 10y = 0) B. (x^2 + y^2 + 6x + 5y + 9 = 0) C. (x^2 + y^2 – 10y + 1 = 0) D. (x^2 + y^2 – 5 = 0)

Đáp án đúng: B

Do đường tròn tiếp xúc với trục Ox nên (R = dleft( I,Ox ight) = left| y_I ight|).

Bạn đang xem: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục ox

Phương trình trục Ox là y = 0.

Đáp án A không nên vì: chổ chính giữa I(1;5) và nửa đường kính (R = sqrt 26 ). Ta bao gồm (dleft( I,Ox ight) = left| y_I ight| e R).

Đáp án B đúng vì: trung ương (Ileft( – 3; – frac52 ight)) và nửa đường kính (R = frac52). Ta có (dleft( I,Ox ight) = left| y_I ight| = R).

Đáp án C sai vì: trung tâm I(0;5) và nửa đường kính (R = sqrt 24 ). Ta tất cả (dleft( I,Ox ight) = left| y_I ight| e R).

Đáp án D sai vì: vai trung phong I(0;0) và nửa đường kính (R = sqrt 5 ). Ta gồm (dleft( I,Ox ight) = left| y_I ight| e R).


Đăng bởi: hsnovini.com

Chuyên mục: câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đường tròn nào tiếp sau đây tiếp xúc với trục Ox?


*
hsnovini.com Send an email Tháng tư 26, 2022
0 1 phút hiểu
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nói qua via thư điện tử Print
*

hsnovini.com


Bài viết ngay sát đây


Cho các kim một số loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong hàng là 


Tháng Bảy 1, 2022

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.


Tháng Bảy 1, 2022

Cuộc cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều ra mắt thời gian nào? 


Tháng Bảy 1, 2022

Một tia sáng sủa được chiếu từ môi trường 1 sang môi trường 2 bên dưới góc cho tới i với góc khúc xạ r.


Tháng Bảy 1, 2022

Tinh thần dữ thế chủ động đối phó với quân Tống trong phòng Lý diễn đạt rõ trong công ty trương


Tháng Bảy 1, 2022

Dạng địa hình đa phần của quần thể vục tây-nam Á


Tháng Bảy 1, 2022

Our team won the trò chơi because we played very_____


Tháng Sáu 30, 2022

I like hot weather but Ann________.


Tháng Sáu 30, 2022

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình xem xét này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Tìm A Giao B, A Hợp B, A Hiệu B, B Hiệu A, Cách Tìm A Giao B


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết new nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
search kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có bình luận nào để hiển thị.
Close
tác dụng tìm kiếm mang lại
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?