Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Câu 2: Viết phương trình hóa học ứng với những trường hợp sau:

(a) đến etilen tác dụng với H2 (Ni, to)

(b) cho propilen phản nghịch ứng với hỗn hợp Br2.

Bạn đang xem: Một hỗn hợp x gồm etilen vã  axetilen cã³ tỉ khối ä‘ối với h2 bằng 13,8

(c) đến propilen bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl. điện thoại tư vấn tên sản phẩm chính.

(d) đến but-1-en phản ứng H2O (H+, to). Gọi tên sản phẩm chính.

(e) Trùng hợp etilen.

(g) Đốt cháy anken sinh sống dạng tổng quát. Kiếm tìm mối liên hệ giữa số mol CO2, H2O.

Xem thêm: Phát Biểu Nội Dung Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Nội Dung Và Các Dạng Bài Tập

(h) đến etilen chức năng với dung dịch KMnO4.


*

a; C2H4 + H2 (underrightarrowt^o,Ni) C2H6

b; CH2=CH-CH3 + Br2 -> CH2Br-CHBr-CH3

c; CH2=CH-CH3 +HCl -> CH2Cl-CH2-CH3 cùng CH3-CHCl-CH3(SP chính: 2-clopropan)

d; CH2=CH-CH2-CH3 + H2O -> CH3-CH(OH)-CH2-CH3( buta-2-ol) với CH(OH)-CH2-CH2-CH3

e; nCH2=CH2 (underrightarrowt^o,p,xt)(-CH2-CH2-)n

g; CnH2n + (frac3n2)O2 -to-> nCO2 + nH2O

h;2KMnO4 + 3CH2=CH2 + 4H2O -> 2KOH + 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2MnO2
góp mình cùng với ạ...Câu 1: Viết phương trình hóa học ứng với những trường hòa hợp sau:(a) mang lại etilen chức năng với H2 (Ni, to) (b) mang đến propilen phản ứng với dung dịch Br2. (c) cho propilen phản nghịch ứng với dung dịch HCl. Hotline tên sản phẩm chính. (d) đến but-1-en làm phản ứng H2O (H+, to). Call tên sản phẩm chính. (e) Trùng hòa hợp etilen. (g) Đốt cháy anken sống dạng tổng quát. Kiếm tìm mối liên hệ giữa số mol CO2, H2O. (h) đến etilen công dụng với dung dịch KMnO4.Câu 2: Bằng cách thức hóa học tập hãy nhận ra các chất: a. Etan và etilenb. Hexan và hex-1-enCâu 3: khẳng định công thức phân tử và hotline tên X trong những trường thích hợp sau:(a) Anken X bao gồm tỉ khối so với hiđro bằng 22. (b) mang đến anken X chức năng với dung dịch HCl thu được sản phẩm có %mCl = 55,04%. (c) mang đến 8,4 gam anken X công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp Br2 1M. (d) đến 2,24 gam một anken X chức năng với dung dịch Br2 dư, nhận được 8,64 gam sản phẩm cộng. (g) cho 7 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon sau đó trong dãy đồng đẳng của etilen tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp Y đựng 32 gam brom. (e) Đốt cháyhoàn toàn 3,36 lít một anken X (ở đktc) sau bội phản ứng nhận được 13,2 gam CO2.