Giải bài xích tập Hóa 11 bài bác 9 Axit nitric với muối nitrat nằm trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

1. Giải bài xích 1 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài 1 trang 45 SGK chất hóa học 11. Viết bí quyết electron, cách làm cấu

Đề bài

Viết cách làm electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ tất cả hóa trị cùng số oxi hóa từng nào ?

Lời giải bỏ ra tiết

Công thức electron của HNO3:

*

Công thức cấu tạo phân tử HNO3:

*

Trong HNO3, nitơ gồm số thoái hóa +5 và hóa trị là 4.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 9

2. Giải bài 2 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài xích 2 trang 45 SGK hóa học 11. Lập những phương trình hóa học:

Đề bàiLập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu ở chỗ có vệt (?). Sau đó, thăng bằng PTHH theo phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải đưa ra tiết

*

3. Giải bài 3 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài xích 3 trang 45 SGK hóa học 11. Hãy chỉ ra phần lớn tính chất

Đề bàiHãy chỉ ra rằng những đặc thù hóa học thông thường và khác hoàn toàn giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

- chỉ ra rằng những tính chất chung: gồm tính axit mạnh

- đặc điểm riêng: HNO3 và H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh

Lời giải đưa ra tiết

- Những tính chất chung:

- với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều tất cả tính axit mạnh

+ làm cho quỳ tím trở qua màu đỏ

+ tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố tất cả số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

- với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều có tính oxi hoá mạnh

+ công dụng được với phần nhiều các kim loại (kể cả sắt kẽm kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) với đưa sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ tính năng với một vài phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ tính năng với thích hợp chất( có tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả hai axit khi làm đặc nguội đa số làm Fe với Al bị tiêu cực hoá (có thể sử dụng bình làm bằng nhôm và sắt để đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc)

- Những đặc điểm khác biệt:

- với axit H2SO4 loãng tất cả tính axit, còn H2SO4 đặc mới có tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit sệt hay loãng đề có tính oxi hoá bạo phổi khi chức năng với những chất tất cả tính khử.

- H2SO4 loãng không tác dụng được với những kim loại đứng sau hiđro vào dãy hoạt động hoá học tập như axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không tồn tại phản ứng

4. Giải bài 4 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài xích 4 trang 45 SGK hóa học 11. Trong phương trình chất hóa học của bội phản ứng nhiệt phân sắt

Đề bàia) trong phương trình hóa học của làm phản ứng sức nóng phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7

C. 9 D. 21

b) vào phương trình chất hóa học của phản ứng sức nóng phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7

C. 9 D. 21

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Viết PTHH khi nhiệt phân 2 muối. Tính tổng hệ số của phản ứng.

Lời giải bỏ ra tiết

a) Phương trình sức nóng phân

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng hệ số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

Đáp án D

b) Phương trình nhiệt phân

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là một + 1 + 2 + 1 = 5

Đáp án A

Lưu ý: Phản ứng nhiệt phân muối nitrat

+ những muối nitrat của kim loại hoạt động mạnh (K, Na,…) bị phân hủy chế tạo ra muối nitrit với O2

+ các muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb,… bị phân hủy tạo oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

+ muối hạt nitrat của Ag, Au, Hg,… bị phân hủy tạo nên thành kim loại tương ứng, NO2 và O2

5. Giải bài bác 5 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài bác 5 trang 45 SGK chất hóa học 11. Viết phương trình hóa học của những phản ứng triển khai dãy chuyển hóa sau đây:

Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng triển khai dãy chuyển hóa sau đây:

NO2 

*
 HNO3 
*
 Cu(NO3)2 
*
 Cu(OH)2 
*
 Cu(NO3)2 
*
 CuO 
*
 Cu 
*
 CuCl2

Lời giải đưa ra tiết

*

6. Giải bài bác 6 trang 45 SGK hóa học 11

Giải bài 6 trang 45 SGK hóa học 11. Khi hòa hợp 30,0 g tất cả hổn hợp đồng với đồng

Đề bàiKhi tổ hợp 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit vào 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Khẳng định hàm lượng tỷ lệ của đồng(II) oxit trong lếu láo hợp, mật độ mol của đồng(II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau bội phản ứng, hiểu được thể tích dung dịch không cố đổi.

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Viết PTHH và giám sát theo PTHH.

Lời giải đưa ra tiết

*

7. Giải bài 7 trang 45 SGK chất hóa học 11

Giải bài xích 7 trang 45 SGK chất hóa học 11. Để pha trộn 5,000 tấn

Đề bàiĐể điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % buộc phải dùng bao nhiêu tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8 %.

Xem thêm: Trường Đại Học Mở Ha Nội Xét Tuyển Học Bạ Ở 4 Ngành, Trường Đh Mở Hà Nội Xét Tuyển Học Bạ Ở 4 Ngành

Lời giải bỏ ra tiết

*

Giải bài bác tập Hóa 11 bài 9 Axit nitric và muối nitrat - Hóa 11 bài 9 được biên soạn từ khá nhiều thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo lịch trình SGK lớp 11 , hsnovini.com gửi đến các bạn học sinh khá đầy đủ các bài soạn hóa 11 và giải pháp Giải Sách bài tập hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học 11.